De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Moslim Executieve van België oefent druk uit op moslims die de radicalisering willen bestrijden!

De Moslim Executieve van België oefent druk uit op moslims die de radicalisering willen bestrijden!

dinsdag 19 januari 2016 13:18
Spread the love

Gosuin: ‘Druk van Moslimexecutieve op Saïdi en Benzine’

door © brusselnieuws.beBrussel18:40 – 18/01/2016

“Het echte probleem is de druk van de gemeenschap op mensen als Ismaël Saïdi”, zei minister van Werk Gosuin (DéFi) in RTBF-radioprogramma Matin Première. “De voorzitter van de Moslimexecutieve zegt zelf dat er Brusselse leden gekant zijn tegen een Belgische islam, die zich integreert in de samenleving.”

Wanneer worden we wakker? Wie heeft de touwtjes in handen bij ons, in Europa? 
Wat zijn hun plannen? Waarom worden waarschuwingen van moslims in de wind geslagen?  
Het is al jaren bezig. Het is goed georganiseerd. Het is internationaal. 
Het heeft slechte bedoelingen! 

Bij herhaling….
Het is nu genoeg geweest. Het Moslim Broederschap in Europa, bij ons en in Nederland. 

 Wie zijn ze, deze Moslim Broeders?
Ik heb daar zo mijn persoonlijke mening over. 
Kijk eens naar

https://www.youtube.com/watch?v=CFSKCHh5eIk

Naast Shaykh el Bakali vind je dan Shaykh Mohamed Aarab en Shaykh Sulayman Van Ael. 
Deze laatste vertaalt boeken voor ‘t Kennishuis waarna ze worden uitgegeven.
Hij is bekend van de Koepel- moskee en nu van de Berchemse Moskee. (daar is hij ondertussen ook al opgestapt, min of meer gedwongen door zijn nieuwe soefi achtergrond.)
Hij geeft lezingen, monologen, en islamiseert de jeugd in allerlei scholen, campussen en privé-initiatieven. (of hij gaf lezingen enz.)
Hij gaat ook naar Groot-Brittannië om er bij te scholen.
Daar zit dan Tariq Ramadan de lakens uit te delen (in Oxford) 
Maar de link met andere bekende namen volgt snel: Shaykh Yusuf al-Qaradawi, Shaykh Hamza Yusuf, Prof. Tariq Ramadan, Amr Khalid, Yusuf Islam, Sami Yusuf en Shayk-ul-Islam Prof Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri.
Als moslim die deel uit maakt van deze gemeenschap weet ik dan genoeg:
Het Moslim Broederschap in Europa in al zijn glorie. Politieke islam van de zuiverste soort.
Gematigde islam? Helemaal niet! Wel veel schone schijn. 

Profiel van Shaykh el Bakali als voorbeeld:

De heer Elkhammar El Bakali, supervisor ‘t Kennishuys.

Als sheikh, faqih en gezaghebbende imam behoeft de heer Elkhammar El Bakali geen introductie.

Sinds eind jaren ’70 actief in Nederland en onder andere bekend als imam van Moskee El Islam te Den Haag en voorzitter van de Vereniging Imams Nederland.

Op zijn brede en gedegen kennis en expertise wordt op internationaal niveau beroep gedaan.

Faqih El Bakali heeft een actieve rol in meerdere internationale islamitische geleerdenraden.

Zo is hij lid van de European Council for Fatwa & Research waar hij samen met sheikh Bin Bayyah, dr. Yousef Al Qaradawi en andere ‘gewaardeerde’ geleerden onderzoek en religieuze uitspraken doet op specifieke onontgonnen thema’s die de moslimgemeenschap in Europa aangaan.
(Als je naar de ECFR vraagt en naar hun autoriteit dan heeft niemand er van gehoord.
Ook FIOE , Federation of Islamic Organization in Europe is voor iedereen totaal onbekend!
Maar is dat zo? Ik wil dat weten. Ik wil weten waar ze voor staan. 
Want als ik ‘moeilijke’ vragen stel word ik door imams naar Yusuf al-Qaradawi gestuurd. Daar zit dan iemand die de vragen behandelt. Op de vragen komt enkel de wedervraag: “Wat is uw bedoeling?” maar geen antwoord op de vragen. )

Ook de Moslimexecutieve weigert schriftelijk te antwoorden op vragen. 
Wel word je naar Brussel uitgenodigd om kennis te maken en eventueel te zien of een geleerde wil antwoorden zo niet je eerst zal ondervragen over je basiskennis Islam. 
Ondertussen zijn ze wel geïnteresseerd naar de naam van de leden van de vereniging waartoe je behoort. 

El Bakali is onder andere ook lid van de Internationale Federatie voor Islamitische Geleerden, de IUMS* ( en actief binnen de Raad van Marokkaanse Geleerden.)
El Bakali is een veelgevraagde spreker op internationale conferenties en verzorgt inhoudelijke trainingen en cursussen voor imams in Nederland en daarbuiten.

Binnen het team heeft hij de rol van supervisor, hij beoordeelt de selectie van boeken en stelt zijn internationale netwerk beschikbaar om ’t Kennishuys te helpen toegang te krijgen tot kwalitatieve kennisbronnen.

De Moslim Executieve van België is ook helemaal Moslim Broederschap, Turkse en Marokkaanse versie.

(*https://nl.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Salim_el-Awa) lees deze link! 

Shaykh al-Qaradawi zou opgespoord worden door Interpol op vraag van Egypte. 
In Egypte hebben ze sinds Morsi een andere kijk gekregen op het Muslim Brotherhood;
Erdogan biedt zijn land aan als opvangplaats voor Moslimbroeders die in diskrediet zijn gevallen.
Misschien kan al-Qaradawi daar naartoe na eerder in Qatar met open armen te zijn ontvangen? 
Moslimbroeders uit Qatar werden al eerder welkom geheten. 
Erdogan is ook een leidend figuur binnen de Muslim Brotherhood. 
Hij komt de Turken bij ons ook aansporen om zich niet te veel te integreren.
Een beetje kan geen kwaad maar de band mag niet verbroken worden. 
Al Suwaidan, ook een leider van het Muslim Brotherhood werd tijdig herkend en de toegang ontzegd tot de Brusselse Moslimbeurs. 
Het zou goed zijn om anderen, zoals Tariq Ramadan ook de toegang te ontzeggen want voor hem is er maar 1 Islam en dat is duidelijk die van het Moslim Broederschap.  
Dit is mijn mening, die ik over verschillende jaren heb gevormd, vooral uit eigen ervaring en door jaren op islamitische sites te zijn uitgekafferd, verbannen en verketterd en recent ook van Kif Kif en Facebook te zijn verwijderd.
Het is nu genoeg geweest, het is tijd om de waarheid aan het licht te brengen. 
Dat is de absolute onverdraagzaamheid van de grootste islamitische gemeenschap tegenover andersdenkende moslims. 
De haat tegen moslims die de geleerden niet als erfgenamen van de Profeten willen zien. 

De haat tegen moslims die hun Profeet geen goddelijke status willen toekennen maar als gewone mens willen blijven zien. 
De haat tegen moslims die de soenna, de overleveringen en de shari’a in vraag stellen. 
De haat tegenover moslims die de Koran zelf willen lezen om de Boodschap te begrijpen en die de Koran niet willen uitgelegd krijgen door imams, geleerden of andere helpers, die zichzelf mensen van kennis noemen en die hun eigen status boven alles en iedereen willen plaatsen.
Er is geen dialoog met hen mogelijk al zullen ze dat jaren blijven ontkennen. 
Ze zijn geweldig goed in het ontkennen, in keeping up appearances. Velen trappen er met open ogen in.
Geen subsidies voor deze mensen. Voor geen van hun verenigingen, organisaties of groeperingen. Het is geen Islam maar islamisme en ze islamiseren en her-islamiseren iedereen die er ontvankelijk voor bevonden wordt. 
In sommige Arabische landen hebben ze het al begrepen. Nu bij ons nog.
Moge God ons allemaal leiden.

P.S. Recent hoorde ik, op de Marokkaanse televisie, Tariq Ramadan uithalen naar de moslims en de moslimgemeenschap. 

Hij zegt dat door de gebeurtenissen in de wereld de moslimgemeenschap in haar geheel in een kwaad daglicht stellen. 
Velen moslims zouden er zich door ongemakkelijk gaan voelen en in een slachtofferrol kruipen. 
Dat is volkomen onterecht want moslims moeten de Islam aan de wereld laten kennen door hun goed gedrag en goede voorbeeld. 

(Dus is er werk aan de winkel!)
Moslims moeten hun geloof terug beter leren kennen. ( ….dus men moet moslims islamiseren of her-islamiseren, maak er dus geld voor vrij Europeanen. Lees Milestones van Sayyid Qutb en je begrijpt het.) 

Moslims moeten meer zelfrespect krijgen. Ze moeten niet bij de pakken blijven zitten als slachtoffers, maar respect afdwingen, respect eisen. 

Het is net of ik mijn imam bezig hoor. Hij wees vandaag op de noodzaak om geld in te zamelen voor de moslimslachtoffers in Syrië die niet aan hun lot mogen overgelaten worden. (…De VN doet immers niets?)

Het is mijn persoonlijke mening dat de Syriërs de slachtoffers zijn van de ambities en het opeisen van respect door de Moslim Broeders in Syrië enkele jaren geleden en dat ze nu een helpende hand kunnen krijgen van dezelfde hand die hen voordien van de kant in de gracht heeft geduwd. 
De politieke islam kent geen grenzen, geen scrupules
Europa zou ook wel eens een “helpende” duw kunnen krijgen. 
‘t Is maar een gevoel dat ik InchaAllaah soms heb. En ik ben wakker.

En zie! Er zijn er nog die wakker worden en er zijn er die druk beginnen uitoefenen! Dat moet vragen oproepen! We willen antwoorden op die vragen! 

http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/gosuin-druk-van-moslimexecutieve-op-saidi-en-benzine

En het gaat verder dan druk uitoefenen:

Islamvernieuwers met dood bedreigd

Ideeënoorlog aan de gang tussen conservatieve en progressieve moslims

http://www.demorgen.be/binnenland/islamvernieuwers-met-dood-bedreigd-bf476850/

Laat het voor eens en voor altijd duidelijk worden dat de politieke Islam de moslimgemeenschap domineert en stuurt en dat ze geïnfiltreerd zijn in onze samenleving op alle niveaus van waaruit ze stokken in de wielen steken van onze maatschappij en van de democratie in het Westen.

De frustraties nemen echter met de dag toe wat het ergste doet vrezen. Ontbind de Moslim Executieve want ze is geen spreekbuis voor alle moslims. Het is een orgaan van het Moslim Broederschap.

Ontbind de FIOE in Brussel en laat Europa de ECFR onderzoeken.

Bevrijd onze universiteiten van infiltranten die daar schone schijn komen verkopen.

Stop de islamisering van de jeugd en de moslimgemeenschap met alle middelen. Islamisme is geen Islam.

Stop met het subsidiëren van verenigingen en organisaties met een dubbele agenda. Houd moslims met een dubbele agenda buiten onze grenzen. Kijk met argwaan naar Erdogan.

En besef dat als moslims andere moslims met dood gaan bedreigen dat ISIS dichter bij ons is dan men vermoedt.

Wordt gewoon wakker en doe er iets aan.

Former Islamic extremist:
‘The far Left is helping ISIS’

Trevor TreharneJanuary 27, 2016, 7:53 am Former Islamic extremist: ‘The far Left is helping ISIS’“No idea should be above scrutiny, just as no people should be below dignity.”

The far Left’s delusion that the likes of ISIS are not inspired by Islam is discrediting the moderate Muslims trying to reform their faith, former Islamic extremist Maajid Nawaz has told Yahoo7.

Maajid Nawaz, who was formally a member of radical Islamist group Hizb ut-Tahrir, is now seeking to challenge the narrative of Islamic extremists and form a more moderate Islam.

 Currently in Australia for a series of talks, Nawaz told Yahoo7 that everyone has a role to play in how Islam can be reformed.

 “We need a rational conversation about reforming Islam,” Nawaz told Yahoo7.

 “That begins by everyone – in the Left, Right and Centre of politics – feeling like it is our conversation to have.

 “Just like with Christianity or Judaism, which we feel we can discuss as they are our religions in our society.”

 Nawaz said even non-Muslims have a role to play in this reform.

 “You don’t need to be black to challenge racism, you don’t need to be gay to challenge homophobia, and you don’t need to be a Muslim to challenge Islam.

 “You don’t even need to know anything about Islam to know that it is wrong to enslave and rape women like ISIS are doing with the Yazidi women.

 “Where there is a specific duty is with the theologians, because the lay Muslim and obviously the non-Muslim cannot do the actual reform work in the theology.

“So there is a role for Muslim theologians in firstly being honest and candid about some of the challenging parts of the scripture and accepting that there are challenging parts,” Nawaz said. 

 Nawaz has coined the phrase the ‘Regressive Left’, which he describes as a section of the Left wing of politics who “are abusing terms such as racism, bigotry and Islamophobia to shutdown debate”.

 “Islam is not a race and it is certainly not racist to scrutinise Islam just as it is not anti-Christian to scrutinise, critique and satirise Christianity.

 “No idea should be above scrutiny, just as no people should be below dignity.”

 Nawaz said it is “absurd” to state that the likes of ISIS are not inspired by Islam, as some liberal thinkers on the Left attempt to claim.

 Also read: Islamic terrorism in Australia is ‘here to stay’

 Also read: Freedom and openness will beat terrorism

“It is self-evident that ISIS have got something to do with Islam,” Nawaz said.

 “When ISIS throws gays off the top of buildings, they are using scripture. In fact there are traditions ascribed to the prophet where it says that is exactly the punishment that should be given to gays.

“When they are stoning women to death, it is in scripture. When they are chopping off hands I can read you the Arabic in the Quran which tells them to do that.

 “I’m not saying that is Islam, I am saying that is a view of Islam justified by scripture,” he said.

VIDEO   ‘ISIS school teacher’ in video resume pitch

Nawaz said that the Regressive Left’s denialism of these facts is a deeply damaging stance to take.

“If you don’t recognise that Islam is being used by megalomaniac, totalitarian theocrats for their own project, what you are doing is depriving Muslim reform voices from the authority they need to reclaim their faith from those who are hijacking it.

 “Muslims are complaining that their faith is being hijacked, well, if you are saying you faith is being hijacked clearly it is something to do with Islam then.

 “It is a disingenuous stance to take otherwise and it hinders the voice of moderate Muslims looking towards reform,” he said.

 Nawaz’s moderate views have made him unpopular with sections of the Muslim community, including in Australia.

 “My fellow Muslims are slightly defensive about discussing extremism and yet we would find it infuriating if a white man, in a discussion about racism, said ‘why should I have to condemn racism?’, Nawaz said.

 “Some Muslims will say ‘why should I have to condemn Islamic extremism?’ but will expect solidarity from mainstream society in the face of anti-Muslim bigotry and racism. That is a double standard.

 “My fellow Muslims are not happy to speak with candor about this subject,” Nawaz added.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!