De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Krant ‘DE MORGEN’, woordvoerders van de Libische rebellen

woensdag 20 juli 2011 13:26
Spread the love

Sinds maart geeft krant De Morgen pompeuze en glansrijke berichten over de overwinningen van de opstandelingen, sinds maart verkondigen ze de nakende, triomfantelijke optocht van de rebellen in de straten van Tripoli. Dit lijkt me een berichtgeving van het niveau van cheerleaders die hun club aanmoedigen.

Ze hebben ook Khaddafi bekritiseerd omdat hij de opstandelingen ratten noemde maar een paar dagen later hebben ze dezelfde term gebruikt voor de soldaten van het Libische leger  “ze vluchten als ratten”. Ik vind dit onwaardig en onaanvaardbaar voor De Morgen.

De Morgen: Enige optie, blijven bombarderen

Op 25 juni schrijft journalist Koen Vidal dat ondanks de 100 dagen bombarderen door de NAVO zonder resultaat, de enige optie die overblijft is, blijven bombarderen. Het lijkt me een uitspraak van een zieke en vertroebelde geest.
Ik vind het totaal onaanvaardbaar van de Morgen en Koen Vidal dat ze een misdadig standpunt innemen in verband met de agressie tegen Libië, namelijk de brutale agressie tegen burgers en openbare infrastructuren. Libië gedurende 100 dagen bombarderen, is een oorlogsmisdaad  De Morgen verdedigt hiermee het standpunt en de ideologie van massamoordenaars, zoals Bush Sr. en Jr.
De Morgen schaart zich achter de visie van de wereldoverheerser de VSA en hun kolonialistische bondgenoten die streven naar wereldhegemonie met brutaal geweld.
Ik vind dat De Morgen hiermee een schaamteloos en misdadig standpunt inneemt.

Het feit dat na 100 dagen en 5000 bombardementen er nog geen resultaat is, bevestigt dat de reden van deze bombardementen een leugen is. Het bewijst ook dat de Libische regering nog steeds een grote steun heeft van de bevolking. De NAVO steunt een minderheid van de Libische bevolking van wie ze, met geld en wapens, hun rol en vertegenwoordiging opgeblazen hebben en door brutale bombardementen aan de macht willen brengen.
De agressie tegen de Libische regering gaat over westerse kolonialistische hebzucht, de rijkdom van Libië terugbrengen onder de uitbuiting door westerse bedrijven.

De Morgen: cheerleaders van de Libische rebellen

Op 19 juli schrijft journaliste Jutta Polfiet “rebellen veroveren oliestad Brega”. Hier treedt De Morgen weer op als woordvoerder en cheerleader van de rebellen, weer te vroeg victorie kraaien. Er wordt immers nog steeds gevochten in Brega wat ook bevestigd werd door de militaire woordvoerder van de NAVO, Kolonel Roland Lavoie. Hij zegt dat de situatie nog verwarrend is en dat de frontlinies zich nog steeds blijven verplaatsen.
Met de militaire overmacht van de legers van de VSA en de NAVO kunnen ze aan de macht brengen wie ze willen en waar ze willen, ook gekochte vazallen, die hun eigen volk bedriegen en bestelen om de  uitbuitingsbelangen van de oude en nieuwe kolonialisten te dienen.

Sinds tientallen jaren lijden moslimlanden onder een westerse brutale agressie met miljoenen onschuldige slachtoffers als gevolg o.a. Palestina, Libanon, Somalië, Irak, Afghanistan, Pakistan, Libië, Jemen.
De VSA en Europa (NAVO) volgen een extreme agressieve ideologie, door met brutaal geweld (bombardementen met massavernietigingswapens en onbemande vliegtuigen) te streven naar wereldheerschappij om de rijkdom van de rest van de wereld te plunderen. Deze misdadige ideologie zoals nazisme en kolonialisme moet bestreden, aangeklaagd en berecht worden.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!