De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Moor is de meid van Darmanin

De Moor is de meid van Darmanin

maandag 16 januari 2023 07:56
Spread the love

foto: https://www.cdenv.be/wie-zijn-we/wetstraat-89/onze-mensen/nicole-de-moor/

De manier waarop staatssecretaris De Moor de affaire-Iquioussen heeft afgehandeld is beschamend. Deze dame bleek noch christelijk, noch democratisch, noch humaan. En ook niet zelfstandig, zij liep braafjes in het spoor van de ongure, antidemocratische minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk, Gérald Darmanin, zonder enige kritische zin, en maakte België daarmee belachelijk. Zij liet zich voorstaan op “de goede samenwerking” met het goor islamofobe en anti-democratische Frankrijk. De Moor verklaarde zelfs dat de aanwezigheid van Iquioussen ongewenst is op Europees grondgebied. In haar verbeelding is zij denkelijk de presidente van Europa. Hoog tijd dat deze dame teruggefloten wordt!

 

In Marocco kwam imam Iquioussen toe als een vrije burger, er is hem niets ten laste gelegd. Denkelijk kan hij zijn prediking nu gewoon voortzetten, Youtube stopt niet aan de Franse grens. Het effect van Darmanins vunzige politiek zal ook anderszins contraproductief zijn. De imam is heel populair en heeft een grote aanhang. Die zal zich niet beter thuisvoelen in Frankrijk na de uitwijzing van haar leider en geen grotere liefde voor het Franse zogenaamde vaderland ontwikkelen.  La patrie, ça pue! Darmanins anti-separatismepolitiek genereert wat zij beweert te bestrijden, namelijk separatisme. Zij duwt bevolkingsgroepen in de afzondering en creëert haat tegen de staat.

 

Een dossier bij de staatsveiligheid als verdachtmaking

 

Het ondemocratische achter Darmanins politiek schuilt ook in zijn omzeilen van het gerecht en het naar zich toe trekken van beslissingsbevoegdheid. Als de imam dingen zei of deed die tegen de Franse wetgeving ingingen, had hij gewoon voor het gerecht moeten gedaagd worden om zich te verantwoorden en zo nodig een sanctie te krijgen. Maar de imam heeft nooit een proces opgelopen wegens zijn uitspraken, dus zo’n “gevaar voor de openbare orde” zal hij niet geweest zijn.

 

Ook Darmanins gebruik van de verdachtmakingsformule “hij is fiché S”, hij heeft een dossier bij de staatsveiligheid, is totaal ondemocratisch. De staatsveiligheid moet uiteraard alle personen en organisaties in het oog houden die mogelijk een gevaar vormen voor de staat, maar dat betekent niet dat de geobserveerden de wet overtreden of van iets beschuldigd worden. Bovendien is er geen verweer tegen wat er in de dossiers van de staatsveiligheid staat, zodat het juridisch niet acceptabel is de vermelding “fiché S” te gebruiken. Is Darmanin zelf trouwens niet “fiché S”? Dat zou toch moeten!

 

Er was geen enkele dringende reden om imam Iquioussen nu aan te pakken. De man deed wat hij altijd al gedaan had, er waren geen nieuwe feiten. Waar zijn uitspraken strijdig waren met de wet had hij al lang voor het gerecht moeten gedaagd zijn. De reden waarom Darmanin actie tegen hem ondernam is dan ook niet het gevaar voor de openbare orde, maar een kans voor Darmanin om zich te profileren.

 

Darmanin kwam maar in actie toen de imam een verlenging van zijn verblijfsvergunning aanvroeg, en zo viel het op dat hij geen Franse nationaliteit had, maar Marokkaanse, en dus gemakkelijk kon worden uitgewezen en als voorbeeld gesteld worden voor Darmanins politiek. De minister probeert zich immers te profileren als de sterke, alomtegenwoordige man die de zaken kordaat aanpakt, zijn wil oplegt en komaf gaat maken met het islamisme. De imam was dus een buitenkansje voor de minister om zich nog maar eens te profileren. (Die profileringsdrang begint Frankrijk wel al op de zenuwen te werken, zo overdadig is hij.)

 

Een malheur!

 

Dat een Belgische staatssecretaris zich ertoe leent dit soort politieke manipulaties te ondersteunen, is bedenkelijk. Maar even bedenkelijk is de manier waarop De Moor de imam  een “extremist” noemde, wat altijd een beetje ruikt naar “terrorist”.  Als de imam terroristische neigingen had, was hij in Frankrijk al lang opgepakt! Maar blijkbaar kent De Moor het verschil niet tussen conservatisme, extremisme en terrorisme. Bijscholing nodig.

 

De dringende vraag is nu: hoe geraken we af van zo’n onheil als staatssecretaris De Moor?

Zie ook:

https://www.dewereldmorgen.be/community/staatssecretaris-nicole-de-moor-de-dienstmaagd-van-de-franse-would-be-keizer-darmanin/

https://www.dewereldmorgen.be/community/moslims-pesten-en-terroriseren-is-contraproductief/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!