De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De minister is ‘onvoldoende zorgzaam’ omgegaan met onze vragen over het alternatieve Meccanotracé

De minister is ‘onvoldoende zorgzaam’ omgegaan met onze vragen over het alternatieve Meccanotracé

vrijdag 16 september 2011 10:50
Spread the love

Op 4 juli ll. dienden wij – zoals aangekondigd in de pers – klacht in bij de Vlaamse ombudsdienst tegen minister van Mobiliteit Hilde Crevits i.v.m. onbehoorlijk bestuur bij de behandeling van ons Meccanotracé als alternatief voor de geplande Oosterweelverbinding.

We voegen de klacht hierbij in bijlage.

Vandaag maakte de Vlaamse ombudsman zijn beoordeling van de klacht bekend – zie ook bijlage.
We krijgen gelijk. De minister is ‘onvoldoende zorgzaam’ omgegaan met onze vragen over het alternatieve Meccanotracé.
Ook de ombudsnormen ‘deugdelijke correspondentie’ en ‘redelijke behandeltermijn’ zijn geschonden.

De ombudsman eist daarom nu eindelijk ‘klare taal’ van de minister en de regering.

Voor ons betekent dit: hou op met pogingen om ons met een kluitje het riet in te sturen of rond de pot te draaien.
Voer het debat eindelijk op een volwassen manier en verantwoordt wat je aanbrengt met deugdelijke argumentatie.
Deze bestuurlijke aanpak ontbreekt tot dusver.

Verder is het voor ons evident dat deze doorbraak uiteindelijk zal leiden tot het alsnog op een correcte manier laten onderzoeken van het alternatieve Meccanotracé door de regering.
De regering poogt intussen al anderhalf jaar om die boot af te houden.

Hopelijk leidt de uitspraak van de ombudsman ertoe dat eindelijk de mist optrekt rond de communicatie van de regering over het Meccanotracé.

We vragen reeds anderhalf jaar een open en transparant debat. Moge dit de aanzet zijn.

Manu Claeys en Peter Verhaeghe,
Voor stRaten-genera

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!