De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De miljonairstaks en zeven  briljante ideeen in acht zinnen

De miljonairstaks en zeven briljante ideeen in acht zinnen

maandag 13 april 2015 22:01
Spread the love

Ik weet dat
het boek van Peter Mertens samenvatten in 8 lijntjes oneerbiedig is maar toch
een poging……..

1.      De heel grote vermogens met een miljoenen
EURO-omvang , die we met het gewone verstand niet kunnen vatten moeten ook
bijdragen.

2.      De 30 uren week is geen utopie in de
industrie, in de zorg is dat anders. Overproductie is niet nodig. Bij 30 uren
werk moet men meer mensen tewerkstellen, deze arbeidsduurvermindering kan niet
opgelost worden met hogere productiviteit.

3.      Investeer in sociaal wonen want dat
staat in onze grondwet.Het Weens model kan als voorbeeld dienen.

4.      Geneeskunde voor het volk doet de
prijs van de gezondheidszorg dalen , de eerste lijn is immers de buffer naar de
specialisten.

5.      Geen enkele leerling is niet goed
genoeg, het Fins model als voorbeeld. Alles bepalende studiekeuzes mogen niet
snel gemaakt worden. Leerlingen langer SAMEN onderwijs laten volgen verstevigt
de maatschappelijke cohesie.

6.      Openbare bedrijven zeker in de
energiesector worden als aftands beschouwd . Het tegendeel is waar , deze
bedrijven kunnen zonder extreem winstbejag een klimaatvriendelijke samenleving
vorm geven

7.      Een gelijkheidsagentschap moet de
brede publieke opinie sensibiliseren rond discriminatie.

8.      Met een bindend referendum had de
notionele intrestaftrek nooit bestaan.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!