De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De mentale onderdrukking van moslims

De mentale onderdrukking van moslims

zondag 24 november 2013 21:04
Spread the love

Over wat heb je het?

Tegenwoordig lijkt het wel of het heel normaal en vanzelfsprekend is dat moslims of de Islam onderwerp van spreken zijn in de media. Eigenlijk internationaal, overal wordt er over de moslim gesproken. Goed of slecht? Ik denk dat alles wel zijn voordelen en nadelen heeft, naargelang hoe en als wie je het bekijkt…

Sinds 11/09 zitten we in het Westen met een stroomversnelling van mediaberichten over moslims en de Islam. Ik denk niet dat het met de opmerkelijke technologievooruitgang van de laatste periodes te maken heeft.

Alhoewel we allemaal samenleven en we grotendeels dezelfde rechten en plichten hebben gekregen, leven moslims toch in onderdrukking. Meer bepaald een mentale onderdrukking, dan heb ik het over het Westen. Niet over de onderdrukte moslims in de Arabische wereld en het Midden-Oosten.

Wat de effecten zullen zijn op langere termijn zijn nog maar de vraag. De toenemende radicaliteit bij jongeren, gespannen relaties tussen het Westen en landen met een Moslimmeerderheid, kwantiteit aan leugens die de media verspreid over bepaalde groepen en niet te vergeten de bezetting van Palestina door een nieuw extreemrechts fenomeen in het Midden-Oosten.

Discriminatie is in de geschiedenis zo vaak voorgekomen, dat men moet inzien dat het een menselijke eigenschap en bezigheid is. Dat vind ik als moslim heel erg en daarom ben ik met een onnatuurlijke strijd tegen discriminatie bezig door te proberen leven als een zo goed mogelijke moslim. Dat vinden de meeste westerlingen, die ik tegenkom, raar.

Plus minus 8 juni 632

Als iemand met nauwelijks kennis over de Islam en de overleveringen van/over de profeet Mohammed (vzmh), veronderstel ik dat de Oemma (wereldwijde moslimgemeenschap) vanaf 8 juni 632, toen profeet Mohammed (vzmh) gestorven is, kwetsbaar geworden was

Na ongeveer 14 eeuwen is de Oemma desondanks haar kwetsbaarheid uitgegroeid tot een geloofsgemeenschap van ongeveer 1/6 van de wereldbevolking. Ik denk zelfs meer. Die grote groep blijft groeien en dat is een bron van frustratie en angst voor bepaalde mensen. Dat verklaart waarom moslims lijden onder de veralgemening van de media en sommige politici.

Bespotting, veralgemening en individuen

Onder het mom van vrijheid van meningsuiting en persvrijheid is de Islam systematisch het slachtoffer van bespotting en veralgemening door bijvoorbeeld het stereotyperen van moslims. Ik denk dan aan de beledigende cartoons over profeet Mohammed (vzmh) en de associatie van Islam met terrorisme.

Verwarring en onwetendheid verklaart veel volgens mij. Verklaart het de reden waarom sommigen onder de bevolking zich daar eigenlijk mee bezighouden? Verklaart het nu juist hun intenties? Als ze intenties hebben dan zijn ze helemaal niet verward en hebben ze genoeg kennis over wat hetgeen zij doen kan betekenen voor een aanzienlijk deel van de wereldbevolking.

Sommige individuen spelen het spelletje graag mee op een oneerlijke manier, waarbij de doelgroep wordt misleid. Ik verwijs dan graag naar Ayaan Hirsi Ali en actueler nog Yahya Hassan, die ‘onrechtstreeks’ moslims mentaal onderdrukken. Dat interesseert mij persoonlijk wel, het feit dat veel mensen (echt veel) cultuur en religie niet van mekaar kunnen scheiden. Voor hen is het één. Cultuur vult religie aan voor vele mensen. Maar eigenlijk als we de basis gaan bekijken, is Islam apart en cultuur apart, dus moeten ze ook apart bekeken worden. Zowel Ayaan Hirsi Ali als Yahya Hassan hebben zich onverenigbaar verklaard met hun oorspronkelijke cultuur en niet met de Islam. Dat weten ze zelf maar al te goed. Ook weten ze goed genoeg dat op vele plaatsen in de wereld Islam misbruikt wordt.

De onderdrukkers en de onderdrukten

Kun je zowel onderdrukker zijn als onderdrukte? Jawel, sommige geleerden in de Islam zijn ambigu en dus niet altijd duidelijk. Zo heb je Muhammad Sa’id Al-Buti, hij was niet lang geleden het slachtoffer van een dodelijke aanslag op een moskee in Syrië. Hij verkoos de zijde van de tegenstander en dictator Bashar Al-Assad in plaats van zijn eigen onderdrukte soennitische meerderheid van Syrië. Met alle respect, maar hij was zeker niet van het kaliber Abdulhamid Kishk, die geen onduidelijkheid over zijn standpunten liet bestaan, dat heeft hem jarenlange onderdrukking gekost. Ik geloof dat hij zijn beloning gekregen heeft. De manier waarop hij is gestorven is een manier waarop elke goede moslim wil sterven en dat is in gebedshouding.

Amerika is als reactie op 11/09 Irak binnengevallen. Elke onafhankelijke vrije persoon moet toch in staat zijn om een paar vraagtekens te zetten bij die beslissing van Bush. Hoe komt hij nu op het idee om Irak binnen te vallen en er letterlijk verderf te zaaien. Osama Bin Laden was toch geen Irakees ook zijn organisatie niet. Maar waarom Irak dan? Olie! Wat duidelijk genoeg was is dat Amerika en haar bondgenoten weerloze burgers, vaak moslims, zijn gaan onderdrukken zonder enige geldige reden. Deze vragen zijn al bij al toch nutteloos. De vragen die zich dienen te stellen zijn: Wat met de Iraakse bevolking?; Wat is de wil van de Iraakse bevolking?; Zijn de levens van kinderen en vrouwen verzekerd?. Ethische vragen zie je niet beantwoordt geraken in de media. Dat heb ik toch nog nooit meegemaakt.

De media tegenwoordig onderdrukt de moslims in geheel met behulp van haar aan snel tempo aan negatieve berichtgevingen over moslims. Meer bepaald jongeren lijden er door. Hoe dat komt, dat weet ik niet. Wel heeft het zijn gevolgen. Namelijk de stijgende radicaliteit onder moslimjongeren, die niet genoeg opgeleid zijn als gevolg van benadeling in hun jeugd. Dat fenomeen is niet aan hen te weten, maar aan ons allemaal, elk onderdeel van de maatschappij.

Wat doe je eraan?

Als de leider van een natie goed is, dan is de natie ook goed. Is hij/zij slecht? Dan is de bevolking ook slecht. We kunnen allen proberen om zo veel mogelijk naar mekaar te luisteren en daardoor mekaar proberen te begrijpen. Mekaar begrijpen is niet altijd even gemakkelijk, soms moet je je hersenen daarvoor pijnigen, dat is kwestie van gewoonte en verschillen. Ben je daartoe in staat? Dan ben je een verdraagzaam iemand!

take down
the paywall
steun ons nu!