De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De mensheid op een kruispunt richting transhumanisme

De mensheid op een kruispunt richting transhumanisme

vrijdag 4 maart 2022 10:41
Spread the love

 

De mensheid zit op een kruispunt. Weinigen lijken er zich van bewust. Welke weg gaan we heen na het kapitalisme en de natiestaat. De digitale revolutie zorgt, in combinatie met globalisering en een op grenzen botsend kapitalisme, voor een keerpunt.  De grote instellingen pleiten voor een doorgedreven digitalisering. Zo pleit de EU openlijk voor een doorgedreven digitale transitie. Ook het WEF (Wereld Economisch Forum) deelt dat streven. Doorgedreven digitalisering of nog een stap verder, transhumanisme. Tot voor kort leek het nog science fiction, maar de nieuwste ontwikkelingen brengen het akelig dichtbij.

 

De doorgedreven digitale revolutie, of transhumanisme, betreft een ideologie, een wereldbeeld, dat links noch rechts is. Je ziet dat zowel liberalen, als het communistische China, er fan van zijn.

 

De doorgedreven digitale revolutie, of transhumanisme, betreft een ideologie; een wereldbeeld dat links noch rechts is. Je ziet dat zowel liberalen, als het communistische China, er fan van zijn. De liberalen geloven al langer in de mens als superwezen dat voor elk probleem een oplossing kan bedenken, voor elke ziekte een pilletje. Voor China geeft het dan weer mogelijkheden de maatschappij ordelijk te organiseren en discipline te eisen van de bevolking. Je moet in de (digitale) pas lopen of er zijn gevolgen.

Zonder het goed en wel te beseffen, zo snel gaat het, gaat ook het westen die richting uit. Daar de coronapas een jaar geleden nog werd verkocht als een zeer tijdelijk middel om de noodtoestand het hoofd te bieden, is deze nu door de EU verlengd tot eind juni ’23 en is het een tool die in de gereedschapskist wordt geplaatst. m.a.w. het wordt weer boven gehaald wanneer ‘nodig’.

 

In Canada werd de bankrekening van protestanten geblokkeerd, omdat ze protesteren. Mensen met de Russische nationaliteit kunnen niet meer betalen via google-pay of VISA,  omdat ze Rus zijn. Mensen die zich niet wensen te vaccineren met een nieuw type spoedig ontwikkeld vaccin mogen niet meer participeren aan cultuur en horeca, omdat ze ongevaccineerd zijn.

 

De EU werkt ondertussen verder aan een Europese digitale identiteit. Handig misschien, maar het maakt ons volledig afhankelijk van de tech bedrijven. Op school werd mij geleerd dat kapitalisme gelijk is aan vrijheid . Ben je nog vrij te kiezen voor een leven zonder een smartphone bij de hand? Of het in de vrije wereld quasi verplicht deze bij je te hebben? Is dat dan geen voorbode van een chip in ons lichaam?

Niet alleen de afhankelijkheid van kapitalistische bedrijven maakt ons kwetsbaar, ook de mogelijkheden die dit geeft voor de overheden is beangstigend. In China via het puntensysteem, maar ook in het westen wordt er duchtig gebruik van gemaakt. In Canada werd de bankrekening van protestanten geblokkeerd, omdat ze protesteren. Mensen met de Russische nationaliteit kunnen niet meer betalen via google-pay of VISA,  omdat ze Rus zijn. Mensen die zich niet wensen te vaccineren met een nieuw type spoedig ontwikkeld vaccin mogen niet meer participeren aan cultuur en horeca, omdat ze ongevaccineerd zijn.

 

Nu is het big-tech dat oppermachtig is. We zijn er afhankelijk van, we zijn er verslaafd aan. Die digitale spelers lijken, met goedkeuring van een groot deel van de bevolking, de wereld naar hun hand te zetten.

 

De link met postkapitalisme is snel gemaakt. Het kapitalisme van de 21ste eeuw is niet te vergelijken met dat van de 20ste eeuw. Toen waren de grote jongens multinationals als Coca-cola en Shell. Nu is het big-tech dat oppermachtig is. We zijn er afhankelijk van, we zijn er verslaafd aan. Die digitale spelers lijken, met goedkeuring van een groot deel van de bevolking, de wereld naar hun hand te zetten.

We zitten na decennia van globalisering met grote internationale instellingen. Die zijn erg machtig. Als je daar uw pionnetjes op de juiste plaats hebt kan je uw agenda doordrukken. De ideologie van transhumanisme wordt breed gedeeld bij de ‘liberals’, maar laat ons niet naïef zijn om te denken dat corruptie enkel voorkomt ver van hier.  We hadden het al over de EU en het WEF, we ook hebben gezien wat de politiek is van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). Daar  werken ze nu aan digitale tools om toekomstige pandemieën te vermijden. Binnen het digitale paspoort zal dus niet enkel uw identiteitsbewijs, bankrekening, strafblad, bloedgroep en rijbewijs staan, maar ook of u wel bent ge-update met het nieuwste vaccin tegen het nieuwste virus. Niet toevallig zit aan de top van Microsoft een transhumanist die zich volledig in de wereld van de vaccins heeft ingekocht. Transhumanisme is een vervolg van kapitalisme.

 

De wereld veranderd zo snel, het individualisme maakt ons onzeker en we zijn met zoveel mensen ondertussen dat er een groot deel van de bevolking te vinden is voor meer discipline. In de pas lopen.

 

Opmerkelijk is de steun en gelatenheid voor deze (r)evolutie. Het centrum lijkt wel gewonnen voor de doorgedreven digitale revolutie. De oude waarden van vrijheid en gelijkheid lijken minder van belang. De wereld veranderd zo snel, het individualisme maakt ons onzeker en we zijn met zoveel mensen ondertussen dat er een groot deel van de bevolking te vinden is voor meer discipline. In de pas lopen. Die mensen bevinden zich in en rond het centrum, ook bij centrumlinks.

De tegenstanders van de weg die we heen lijken te gaan vind je bij bij radicaallinks en extreemrechts, en ook bij spitritueel-religieuze mensen. De eerste, radicaallinks streeft traditioneel naar een sociale maatschappij. Dat botst met het individualisme dat on-losmakend verbonden is met digitalisering. Links moet het meer hebben van idealisme dan het centrum. Het houdt vast aan de waarden van een inclusieve maatschappij, van gelijkheid en verbondenheid. Links neemt het op voor de zwakkeren. De digitalisering veranderd de maatschappij zo snel dat niet iedereen nog mee is. Wie eergisteren nog betaalde met cash geld (zoals we eeuwenlang deden), deed dat gisteren met de kaart en doet dat vandaag via de smartphone.

Extreemrechts is traditioneel conservatief. Vroeger was het beter. Misschien hebben ze op dat vlak wel gelijk. Transhumanisme houdt globalisering in en mindert de macht van de staat. Dat botst met het ideaalbeeld van extreemrechts.

Spirituele mensen geloven meer in mystiek en minder in de maakbaarheid. De online wereld maakt ons apathisch en ontbreekt diepgang. Meer dan in matrealisme zoekt de spirituele mens zijn geluk in de magie van de natuur en de eeuwige zoektocht naar god.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!