De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De mens, ontwerper van universele wereld van solidariteit
Filosofisch debat -

De mens, ontwerper van universele wereld van solidariteit

zondag 23 december 2012 17:03
Spread the love

Openbrief aan meneer Bart De Wever, Voorzitter van N-VA en Burgemeester van Antwerpen.

Geachte heer Voorzitter en Burgemeester,
Een persoon is van de hoogste waarde, ongeacht hij of zij nu werkt of niet werkt, werk heeft of geen werk heeft, werkzaam is als een klein radertje in de machine van kapitalistische winst, of dat niet is.
Meer dan slechts één object is hij of zij, de mens. Een rekenheid is de mens in de volgende en nieuwe marktevenwichten. Iedereen is een levend wezen met eigen gedachten, ervaringen en gevoelens, de mens is een wereld apart. Aldus Rüdiger Safranski..

Niet bijster origineel? Moet het over iets gaan waar men van oudsher naar zoekt? Vooral naar iets waar men in de loop van de tijd niets aan heeft veranderd, of heeft men het onderwerp dan laten rusten? (Fundamentele mensenrechten zonder tegenpresatie)

Wat heeft de Rooms Katholieke Kerk nu eigenlijk met u’ en uw partij te maken? Waar gaat het eigenlijk over? De ‘rede’ van geloof dat wij moeten begrijpen? Of is het net andersom? Verdomd, waar heb ik dat als marginaal en idioot vandaan gehaald? Ik? Ja, ikzelf meneer ..

Het gaat om iets eenvoudigs, het niet ingewikkelde dus, en er moet niet van alles bijgehaald worden. Het gaat hier over de filosofie van de geschiedenis dat zijn weg verder zet als ‘Vlaanderen’ iets vanzelfsprekend en eigen makelij, bedoelt in de context van het verstaanbare, de ‘rede’ boven geloof te stellen, contraproductief het ‘geloof’ boven de rede te stellen naar analogie van Augustinus en zijn tijdsperiode van 354-430 na Christus.

Het verschil ligt duidelijk dat de verhouding tussen de individuele burger en de staat (Stadsstaat) niet tussen de mensen en God is, omdat volgens u’ God maar een beetje tussenkomt om te helpen. Dus, De ‘rede’ boven geloof als uitlegging ..

De mens schept nieuwe religieuze belangstellingen met de naam van verder economiseren, een doorbraak realiseerbaar (Postcrisis, het financiële stelsel te laten evolueren naar doelbewuste en periodieke crisissen die leiden naar zogenaamde gereguleerde staatshervormingen..), wat volgens economen maatschappelijk belangrijk is. Men realiseert bepaalde economische verplichtingen in de hervorming van de staat met de bedoeling de individuele vooruitgang interessant en vanzelfsprekend te doen weergeven over het hoe en het waarom dat de mens de vooruitgang moet realiseren vanuit het primitieve oogpunt. De rol van de ‘rede’ hierin is wat de toekomst kan zijn in de verwachting van de mens.

Tweede citaat van Rüdiger Safranski: “De geesten vechten voor het geld en hebzucht, naar macht die momenteel en nu op dit ogenblik de markten controleren en manipuleren voor eigen voordeel. Ze zijn ver weg van de menselijke dimensie en terughoudendheid. Dat moet worden stopgezet.”

Het is een nobele zaak voor u’ meneer Bart De Wever, dat u’ de Natie ‘Vlaanderen’ als vanzelfsprekenheid in het alleen maar ‘zuivere goed’ ziet, ter identificatie van de Natie als het kwaadloze goede, de verleiding van de begeerte (opwekkend verlangen) in het bewustzijn van de vrijheid in beperkte mate om onze verantwoordelijkheid te nemen. Kortom, een portemonnee als strafmaat.

De droomwereld dat u’ ons voorschotelt is vergelijkbaar met wat de methodieke Aartsbisschop Léonard bedoelde met de ‘arrogante democratie’ om de kerkelijke ideologie in spiritus verder te kunnen uitbreiden naar een model als moderne tijdsgeest in de zoektocht naar bronnen voor inspiratie tegenover de onberispelijke wetten die de huidige democratie in de kamer stemt, het historische fundament dat de Rooms Katholieke Kerk voor Europa wel is, vergelijkbaar met de nationalistische ideologie waarvan separatisme op de achtergrond geplaatst werd, als aanpassing van het status ideologische thema’s maakt beiden een onberispelijke oerinspiratie in een moderne tijdsgeest.

Moeten wij echt fier zijn Vlaming te zijn? Gelijke kansen en plichten voor iedereen als vanzelfsprekend ideaal op voorwaarde dat we presteren en bijdragen? Zoniet? meneer,.. Dan zijn wij toch een laf wezen dat moet bestraft worden in een crisis-Europa. Alle hulpmiddelen zijn nuttig om die crisis op te lossen van wat fout liep en die de aanleiding gaf, althans volgens u’ van de crisis vandaag.

Hadden de stichters van de Europese Unie stellig kunnen dromen dat ze ooit zover zijn geraakt in hun economische en monetaire Unie? Moeten de leiders van de Unie de Rubicon oversteken om allemaal stap voor stap op weg naar een echte economische en monetaire Unie te gaan? Wat is nu de ‘rede’ boven geloof? Of moet het net andersom zijn? Was het verleden van de Unie dan niet echt? Met minder geld kunnen we niet beter consumeren als de Europese Centrale Bank de inflatie hoog waardeert. Naar analogie van een bericht uit De Tijd.. (Buiten de inflatiebewering van mezelf.)

Ja, meneer Bart De Wever, Wij mochten alleen maar weten dat Rüdiger Safranski het wetenschappelijk had over
‘de oerpijn van het bewustzijn’, om ons de portemonnee te laten presenteren omdat we zogenaamd verkeerde verlangens hebben.

Het volgende citaat van de Duiste Filosoof zegt dat economische markten een mythe is, net als een overtuiging van geloof, om niet te zeggen dat het een geregelde leugen is. Kapitalisme is gewoon zo idioot als een bewering dat een computer ongeprogrammeerd op eigen iets doet. De wereldeconomie wordt gecontroleerd met hedgefondsen die met miljarden speculeren en er de marktinterventie in waar zij achten het nodig te zijn of waar ze te bereiken.
De grootste non-profit! Einde citaat, met een kleine nuance…

Vriendelijk groeten,..
Danny Braaklandt De Temmerman – Laagfilosoof.
Officieel geschreven op zaterdag 2 juni 2012 om 21u 43., Nu actueel..

take down
the paywall
steun ons nu!