De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De logica in de onlogica van de corona maatregelen

De logica in de onlogica van de corona maatregelen

vrijdag 4 september 2020 16:29
Spread the love
Ondanks de on-logica in de cijfers, de modellen, de testen en het dragen van de mondmaskers zetten de maatregelen zich toch steeds verder door. Er ontstaat bij velen ondertussen zelfs een moeheid om de maatregelen te volgen wat eigenlijk volledig normaal is omdat de on-logica ervan door velen duidelijk ervaren en ingezien wordt.
Stelt men een kritische vraag dan wordt men al snel weggezet in een hoek als complotdenker. Anderzijds worden mensen op sociale media ook weggezet als ze zich goed kunnen vinden in de maatregelen. Men wordt dan weggezet als bv. volgzaam schaap. In beide gevallen wordt daarmee echter de on-logica niet opgeklaard of de leugens doorprikt.
De vraag die we ons hier dan ook kunnen stellen is de volgende : welke kracht werkt hier met een on-logica en zet zich desondanks toch door ? Welke logica speelt in deze on-logica van maatregelen ?
Vanuit een gangbaar denken lijken de maatregelen on-logisch en dat zijn ze wat mij betreft ook. Bekijken we dit echter vanuit een holistisch of meer geesteswetenschappelijk perspectief dan wordt een zekere logica in de on-logica waarneembaar.  Met geesteswetenschappelijk perspectief wordt bedoeld dat men ook de ontwikkeling, de bewustzijnsontwikkeling en de ik-ontwikkeling betrekt in de zienswijze.
Bekijkt men vanuit het ontwikkelingsperspectief het gehele gebeuren dan bemerkt men een wetmatigheid die Rudolf Steiner alsook Heinz Grill in hun werk beschrijven.  Ze beschrijven, hoe op dit moment,  een kracht werkt,  die door middel van een probleem waar alle aandacht naar toe gaat,  de ik-ontwikkeling en de bewustzijnsontwikkeling op indirecte wijze treft.  We worden hier dus door “een disproportioneel probleem” vooral getroffen op sociaal vlak, op economisch vlak en ook in onze vrijheid en dat ervaren we elke dag en schrijven ook velen terecht van zich af op sociale media. De moedeloosheid en het ontbreken van toekomstperspectief zijn de duidelijke uitdrukking op innerlijk vlak van de op uiterlijk vlak genomen maatregelen. De on-logica op uiterlijk vlak treft hier in wezen vooral de mens in zijn innerlijke ontwikkeling.
Het punt waar we hier voor staan bekeken vanuit een integraal of geesteswetenschappelijk punt is het volgende : in corona vertoont zich de strijd tussen het individu die rechtstaat en met verantwoordelijkheid en inzicht zijn leven zelf stuurt onafhankelijker van staatssystemen, economische systemen en kerksystemen ofwel schikt hij zich in een van boven af voor hem gedacht collectief systeem. De uitkomst van deze strijd staat nog open en hangt van het standpunt die elk van ons inneemt af.
De angst die dagelijks via de gangbare media en door de virologen over ons wordt uitgegoten werkt zo, dat we belemmerd worden om onze ik-ontwikkeling daadwerkelijk te ontplooien. Staat men als individu recht en is men kritisch op de on-logica dan wordt men weggezet en in wezen wordt men dan eigenlijk verworpen door het collectief. En in wezen is het de angst om verworpen te worden wanneer we werkelijk recht staan en spreken die ons belemmerd in onze ik-ontwikkeling.
Peter Vandermeersch

 

Creative Commons

Bronnen

take down
the paywall
steun ons nu!