De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

DE LEIDERS VAN DE VSA EN DUITSLAND, DE GROTE AFWEZIGEN OP HET JOEGOSLAVIE-TRIBUNAAL

DE LEIDERS VAN DE VSA EN DUITSLAND, DE GROTE AFWEZIGEN OP HET JOEGOSLAVIE-TRIBUNAAL

maandag 6 juni 2011 12:37
Spread the love

De afbrokkeling van de federale republiek Joegoslavië was een doelbewuste en een misdadige politieke keuze van Duitsland en de VSA met de medeplichtigheid van de NAVO landen.
Ze hebben actief de separatistische groeperingen bewapend en  financieel en militair gesteund.
De enige reden waarom de VSA en de NAVO Joegoslavië vernietigd hebben was omdat het land zijn markt beschermde voor de uitbuitende Europese en Amerikaanse multinationals. Het grootste deel van hun industrie en financiële sector, namelijk 80% van de economie, was nog  steeds staatseigendom. Juist na de afbrokkeling van Joegoslavië werd de staatseigendom geprivatiseerd en verkocht aan de westerse bedrijven. Het Duitse bedrijf Siemens heeft gewoon Kroatië voor 3 miljard dollar gekocht. “De Duitse reus heeft inderdaad onlangs voor dat enorme bedrag obligaties van de nieuwe staat verworven. Siemens verwerft zo niet alleen het monopolie over de energie, over de levering van computers, de telecommunicatie en de andere moderne technologie.”(1)
De VSA hebben ook direct militaire basissen gezet in Kroatië, Bosnië en Macedonië. De afbrokkeling van Joegoslavië gaat gewoon over de uitbuiting en controle over de Balkan, een belangrijk kruispunt van olie en gas toevoerroutes.

Alle partijen hebben oorlogsmisdaden gepleegd

De NAVO, de Kroaten, de Bosnische moslims, de Serviërs en de Kosovaren hebben allemaal oorlogsmisdaden gepleegd.
Maar ik vind dat Duitsland en de VSA de aanzetters waren van de afbrokkeling van Joegoslavië en bijgevolg een grote verantwoordelijkheid dragen voor alle oorlogsmisdaden en genociden die gebeurd zijn door hun misdadige plan om provincies met een gemengde bevolking te willen afscheiden.
De media hebben ook een zeer misdadige rol gespeeld door hun zeer partijdige berichtgeving namelijk altijd aan de Serviërs de rol van zwarte piet toe te schrijven en de misdaden van de andere bevolkingsgroepen te verzwijgen en zelfs bedrieglijk misdaden van anderen in de schoenen van de Serviërs te schuiven.

Oud Nazi bondgenoten helpen mekaar

Duitsland is het eerste land om het onafhankelijke Kroatië en Slovenië te erkennen. Deze  erkenning heeft de herinneringen en de angsten van de Serviërs wakker gemaakt over de genocide en de slachtingen gedurende de tweede wereldoorlog.
Gedurende de tweede wereldoorlog waren de separatistische Kroaten, de Oestachi, een bondgenoot van de nazi’s. Met de hulp van Hitler kregen ze een onafhankelijke staat. Gedurende die periode en volgens de politiek van nazi Duitsland hebben ze gedurende een paar jaren een genocide en etnische zuivering gepleegd waarbij 1700 000 mensen afgeslacht werden o.a. in het concentratiekamp van Jasenovac. Hierbij werden 60000 Joden afgeslacht en duizenden anderen werden naar de uitroeiingkampen van nazi Duitsland gestuurd. Er werden ook 550000 Serviërs en 20000 communistische Kroaten, 90000 Bosnische moslims en 40000 zigeuners afgeslacht.
In 1990 heeft Franjo Tudman, met zijn partij de Kroatische Democratische Unie, de parlementsverkiezingen gewonnen en werd hij president van de deelstaat Kroatië. Franjo Tudman was een holokaustontkenner en had ook een gelijkaardige ideologie als de nazi bondgenoten, de Oestachi. Het is Franjo Tudjman die buiten het parlement een eigen onafhankelijke staat uitriep. En zoals Kroatië in het verleden onafhankelijk werd met de steun van nazi Duitsland is het ook in 1991 opnieuw onafhankelijk geworden met de actieve steun van Duitsland. De Duitse regering die als eerste de onafhankelijke staat erkende is ook verantwoordelijk en medeplichtig voor de oorlog die toen uitbrak. De etnische zuivering van  de Servische bevolking van Krajina werd in 1995 met militaire steun van de VSA en de NAVO landen klaargemaakt.

             Kosovo

In Kosovo heeft zich ongeveer hetzelfde scenario afgespeeld, de separatisten van de UCK (het Kosovaarse bevrijdingsleger) werden bewapend en kregen militaire en financiële steun van de NAVO landen. De islamitische UCK rebellen zaaiden dood en verderf onder de Servische bewoners en dus hadden de Serviërs recht op zelfverdediging.
Het was een binnenlands gewapend conflict met opstandelingen met separatistische bedoelingen. En vielen minder doden dan in veel andere gewapende conflicten zoals de agressie van Israël tegen de Palestijnen, van de Turken tegen de Koerden, van Sri Lanka tegen de Tamils en ook veel minder slachtoffers dan de agressies van de VSA tegen Irak en Afghanistan. In feite vielen de meeste slachtoffers na het begin van de NAVO bombardementen en als wraak tegen de bombardementen.
Ik vind het een ernstige oorlogsmisdaad van Europa om een Europese buur op zo een wrede manier te bombarderen.
Zelfs het Servische tv station werd gebombardeerd omdat hun berichtgeving de VSA niet aanstond. Wat bewijst dat de VSA iets te verbergen hadden en dus ook om beter de publieke opinie te kunnen misleiden. De bommen eisten de levens van 16 journalisten.
“Operatie allied force” heeft vanaf  24 maart 1999 gedurende 78 dagen Servië op een brutale  manier gebombardeerd, veel burgers gedood en ook burgerdoelen vernietigd namelijk bruggen, fabrieken, spoorlijnen, elektriciteit centrales, de markt en het ziekenhuis van Nis, scholen, één passagierstrein, zelfs twee vluchtelingenkonvooien, de ambassade van China met de dood van 2 diplomaten als gevolg.
Volgens het instituut voor vredesonderzoek en veiligheidspolitiek van de universiteit van Hamburg zijn ongeveer de helft van de 30.000 luchtaanvallen primair op burgerdoelen gericht.(2)

            Clusterbommen

De VSA vlogen de overgrote meerderheid van de missies en de meeste doelen werden door de CIA aangeleverd. Er vielen ongeveer 4 burgers voor elke dode soldaat.
Volgens het ministerie van defensie dropten Amerikaanse oorlogsvliegtuigen in 1999 elf honderd clusterbommen op Joegoslavië, die elk 202 mini-bommen bij zich droegen. Zodoende werden er 222.200 van dergelijke wapens over het land verspreid. Niet-ontplofte bommen zijn zelfs een nog erger probleem dan gewone landmijnen, omdat vooral kinderen worden aangetrokken door de kleurrijke projectielen. Die kunnen opduiken in achtertuinen, op schoolpleinen. Toen in juni van 1999 de bombardementen eindigden ,waren veel gebieden met dorpen zo goed als onbewoonbaar geworden. Dit zal vele jaren lang het agrarische en economische herstel belemmeren. De VSA  hebben de conventie tegen het gebruik van clusterbommen niet geratificeerd.
Ik vind dit een duidelijke en ernstige oorlogsmisdaad.

Ik vind dat de VSA en Duitsland  ook voor het internationale Joegoslavië-tribunaal moeten verschijnen.
Niet alleen de verliezers maar ook de winnaars van een oorlog moeten voor een internationale rechtbank verschijnen.

zie film over seksueel misbruik van vrouwen in Bosnië met steun en goedkeuring van de V.S. en V.N troepen.
Film ‘The whistleblower’ van Larysa Kondracki                                         V.S en V.N. troepen hadden immuniteit in Joegoslavië en overal in de wereld. Alleen de echte minderwaardige mensen worden door   het internationaal gerechtshof van Den Haag vervolgd.

Bronnen:
(1) Michel Collon”Blufpoker.De grootmachten,Joegoslavie en de komende oorlogen” blz 53
(2) //vredesbeweging.nl/archief/tka99/moreel5.html
Michael parenti”To kill a Nation;The attack on yugoslavia”
John Catalinotto “Hidden Agenda. USA/NATO takeover of Yugoslavia”

Diana Johnstone “Fools crusade,yugoslavia,NATO and western delusions”

Dutchbat III tussen het asbestpoeder

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!