De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De laatste voorbereiding voor het reuzenproject

De laatste voorbereiding voor het reuzenproject

zaterdag 27 november 2010 21:41
Spread the love

Het is vandaag zaterdag 27 november 2010. We staan rustig op en nemen een verkwikkende douche. De badkamer lijkt wel op een kunstwerk van Goudi bekleed met mozaïken. Het heerlijke warm water nevelt en is aangenaam om onder te staan. Daarna nemen we een eenvoudig ontbijt in onze gemeenschappelijke keuken. Tijd om aan de slag te gaan

Resyclagemateriaal in het schooltje.

 Katleen neemt ons mee naar de school. Het is onvoorstelbaar stil vandaag. Er lopen geen joelende kinderen rond. Enkel de oudere leerlingen die er op internaat verblijven hangen in groepjes rond op het terrein of spelen soccer. Wij gaan kijken naar het verzamelde resycalemateriaal en verdelen alles in boxen zodat elke klas ongeveer even veel materiaal krijgt. Maandag start het project met een reuzenverhaal van Oscar Wild. Aansluitend zullen wij een briefing geven over hoe we te werk zullen gaan. Om dit te visualiseren maken we twee basisconstructies.

We beslissen om de klassen in te delen in vier groepen, die teklens opgeslitst worden in kleinere groepjes van 4 kinderen. In totaal zullen er ongeveer  115 kids aan het project deelnemen. We gaan werken met één centraal materiaalpunt. Zo kunnen de klassen, die meestal met meerdere leeftijden samen zitten elke een eigen plekje krijgen dicht bij hun klas.  Af en toe komen een paar grotere van het internaat een kijken wat wij allemaal aan het doen zijn. Onwennig durven ze ons niets te vragen en wij willen het vooral van henzelf laten komen. Laat hun nieuwsgierigheid maar groeien. We werken een paar uur door tot al het materiaal klaar is en we de nodige afspraken gemaakt hebben. Volgens Katleen moeten we toch best ook enkele duidelijke regels afspreken. Anders dreigt het mogelijk fout te lopen met de kinderen. Het is best dat er wat orde is.

Projectindeling.

We delen de projectweek in fasen. Maandag trachten we alle basisconstructies te bouwen inclusief armen, benen en een eerste aanzet tot afwerking van het gezicht. Dag 2 zal vooral gewijd worden aan de aankleding van de reuzen. Op dag 3 zullen we de details invullen als daar zijn, kralen, halssnoeren enz.. Dan hebben we nog dag 4 voor de laatste afwerking en een generale repetitie voor de streetperade. De liedjes zullen nog eens geoefend worden en de zelfgemaakte muziekinstrumenten gestemd. Onze laatste projectdag is het hoogtepunt met een heuse reuzenparade in het dorp.

Bejaardentehuis voor ezels.

Na deze laatste voorbereiding gaan we naar een ‘donkey sanctuary’ of ‘eseltjiesrus’. Vandaag wordt er een abrikozenfestival geörganiseerd ten voordelen van het bejaardentehuis voor oude of mishandelde ezels. Het is een prachtig project waar z’on 25 ezels worden opgevangen. We nuttigen er een eenvoudige maar heerlijke sandwich. De eigenares biedt ons een abrikozenlikeur aan die veel te straf en is helemaal niet naar abrikozen smaakt. De abrikozensorbet daar en tegen is superlekker en smaakt des te meer naar abrikozen.

Braai.

Vanavond houden we bij Katleen een braai of bbq. We spreken af dat we gezamenlijk zorgen voor alles wat we nodig hebben. Een aantal leerkrachten van de school nodigen we uit. Dan kunnen we tijdens de avond onze laatste voorbereidingen doornemen en afspraken maken. De aanwezigen leerkrachten zien het nu helemaal zitten. Vooral na het zien van onze eenvoudige constructies en de wijze waarop we te werk zullen gaan. Zij konden het zich allemaal niet zo goed voorstellen wat die twee Belgen nu eigenijk komen doen. Maar nu is het enthoisiasme groot. Het is wederom een gezellige avond waar het thema zomerkerstmis duidelijk aanwezig is.

Morgen zondag.

Zondag wordt een overgangs- en vooral rustdag. We hebben geen plannen maar we zijn er zeker van dat we morgen…

Morgen…

Iets anders gaan doen.

take down
the paywall
steun ons nu!