De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De kortzichtige kogel

De kortzichtige kogel

zondag 4 januari 2015 21:27
Spread the love

Duurzaamheid
is meer dan alleen maar ecologie. Hoe belangrijk de beslissingen ook zijn die
we eind 2015 op de klimaattop in Parijs gaan maken over de klimaatopwarming.
Élk onevenwicht bedreigt de vrede en het voortbestaan van mens, natuur en
wereld. Dus moeten we verder kijken dan onze voortuintjes.

Iedereen heeft recht op zuivere lucht, op water, op voedsel en op
onderwijs.  Maar ook op erkenning voor
zijn eigenheid en geaardheid. Conflicten laven zich aan ongelijkheid,
onrechtvaardigheid en gebrek aan respect. Enkel als we duurzaam met elkaar
leren omgaan kunnen we die ontmijnen. Te beginnen bij het aanvaarden én het
waarderen van het verschil. Terwijl we tegelijk wat we gemeen hebben niet uit
het oog mogen verliezen. Ook en vooral ten opzichte van andersgelovigen en
andersdenkenden. Een mens is meer dan zijn mening.  De overtuiging of cultuur van een ander hoeft
geen bedreiging te zijn voor die van ons.

Er bestaat niet zoiets als een duurzame oorlog. Honderd jaar na ‘the war
to end all wars’ zouden we dat moeten weten. Geef een man een hamer en hij ziet
overal spijkers.  Geef hem een wapen en
hij ziet overal vijanden. Wat voor duurzaams is er aan een gevechtsvliegtuig of
een tank? Tuigen die doelbewust gemaakt zijn om alles en iedereen kapot te
schieten. Het is niet door met lucifers te spelen dat je een brand bestrijdt.

De kortzichtige kogel van de vergelding brengt nooit duurzame vrede.

Want wat zie je als je alleen maar door een vizier kijkt? Juist, niets
dan doelwitten. Terwijl we juist verder en breder moeten leren kijken.  Breder dan het scherm van onze TV, tablet of
smartphone. Buiten dat kader,  naar de
mensen achter het nieuws.  Naar de
behoeften achter de conflicten. De vraag om respect, fairness en erkenning
achter het tumult. De pijn en het verdriet om het onrecht die achter de woede
schuilgaan.

Goede voornemens zullen niet volstaan. Het is nu geen tijd meer om met
de handen in de schoot te zitten.  Omdat
we denken dat wij er toch niets aan kunnen doen. Of omdat politici voortdurend
herhalen dat er geen alternatief is. Want dat is er wel. In feite is het zelfs
het enige alternatief. Dat we allemaal samen voor fairness en voor duurzaamheid
opkomen. Democratie is meer dan om de paar jaar verkiezingen houden. Tenslotte
zijn wij het die de politici macht geven. Wij moeten hen duidelijk maken dat
we  voor een faire,  duurzame wereld zullen blijven gaan, met
volgehouden inzet en waakzaamheid. Samen met internationale organisaties en
ngo’s op weg naar de bindende wereldwijde afspraken die daarvoor nodig zijn.

Guido Ooghe

Pedagogisch medewerker UNESCO Platform Vlaanderen

take down
the paywall
steun ons nu!