De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De kolonel van de Zwitserse Garde krijgt geen nieuw contract

De kolonel van de Zwitserse Garde krijgt geen nieuw contract

zondag 7 december 2014 03:33
Spread the love
De meest eervolle positie die het Vaticaan te bieden heeft, waar je geen
priester voor hoeft te worden? Chef van de bewakers van de paus. Maar dat is ook al geen
baan voor het leven meer. Afgelopen woensdag heeft Paus Franciscus Kolonel
Daniel Anrig ontslag aangezegd. Die is nu nog
commandant van de Zwitserse Garde, het 500-jarige militaire elite korps dat de paus beschermt. Volgens
bronnen vindt de paus hem te streng en te ‘Teutoons’.

De
77-jarige paus was geschokt omdat een Zwitserse Garde de hele nacht voor de
deur van het pauselijke appartement had gestaan. Toen de Paus hem vroeg om te
gaan zitten antwoordde de militair dat het tegen de bevelen was. Waarop de paus
antwoordde: “Ik geef hier de bevelen,” en de soldaat een cappuccino bracht. In oktober werd de paus al
gefotografeerd terwijl hij handen schudde met een lid van de elite korps,
tegen jaren van protocollaire regels
in, die voorschrijven dat pausen afstandelijk in hun omgang met de Zwitserse
Garde zouden moeten zijn.

Blijkbaar
wil Paus Franciscus dat de Zwitserse Garde minder rigide en minder militair wordt.
Dit is volkomen in overeenstemming met de minachting en afkeer die de Paus
heeft voor de veiligheid – hij staat er bij bewakers om bekend plotseling uit
zijn beveiligingscordon te
breken en zich in de menigte te begeven om handen te schudden, en is sterk
tegen elke beperking van zijn bewegingsvrijheid, door de Zwitserse Garde, of de
Vaticaanse politie.

Zijn
meest recente bezoek aan Turkije is een goed voorbeeld: Hij werd rondgereden in
een open auto, in plaats van de standaard kogelvrije limousine.

De
termijn van de nu ontslagen Kolonel Anrig,
42, werd eerder door de Paus verlengd. Dat zal dus niet nog eens gebeuren en
per 31 januari is de heer Anrig geen lid meer van de Zwitserse Garde,
het kleinste leger ter wereld.Het is waarschijnlijk dat de kolonel zal worden opgevolgd
door zijn adjunct Christoph Graf, die misschien meer ontspannen en
paternalistisch is voor de manschappen.

Het
Kleinste Leger?

De
Zwitserse Garde is een groep van Zwitserse, militaire vrijwilligers die hun
diensten aanboden voor het beschermen van edelen en hoge ambtenaren bij
plechtigheden en aan Europese rechtbanken. De term “Zwitserse Garde”
verwijst nu naar de Pauselijke Zwitserse Garde van Vaticaanstad. Opgericht in
1506, is de Pauselijke Zwitserse Garde de enige Zwitserse Garde divisie nog
steeds bestaat. De Zwitserse Garde werden gebruikt in Frankrijk in de 15e eeuw
als huurlingen die orders kregen om de koning te beschermen, zoals Lodewijk XI.

De
Pauselijke Zwitserse Garde werd opgericht door paus Sixtus IV om de paus te verdedigen. Ze zijn
ingezet bij talloze conflicten en zijn in staat geweest om verschillende pausen
uit het verleden het leven te redden, waaronder paus Clemens VII tijdens de
plundering van Rome. Die gebeurtenis staat zelfs formeel bekend als de Stand
van de Zwitserse Garde, waarbij een meerderheid van de 189 gardisten werden gedood.

Is het
een bewapend leger?

Vandaag
de dag, dragende Zwitserse Gardisten ceremoniële wapens zoals de hellebaard, en
het rapier. Daar kunnen ze heel goed mee omgaan, vergis je niet. Maar
het belangrijkste, niet-ceremoniële arsenaal
bestaat uit SIG Sauer pistolen en geweren.
Om een
Zwitserse Gardist te worden moet je rooms-katholiek zijn en alleenstaand, je moet
een man zijn met de Zwitserse nationaliteit en de basisopleiding ontvangen
hebben van het Zwitserse leger. De Zwitserse Garde houdt het hele jaar door wapenvaardigheids- en schietvaardigheids-wedstrijden, maar ook rigide militaire training is deel van
het programma.

Foto:Wikimedia Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!