De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaatjongeren zijn geen spijbelaars

donderdag 6 februari 2020 16:43
Spread the love

Steun van grootouders nu meer dan ooit nodig

Met grote teleurstelling nemen de Grootouders voor het Klimaat kennis van het standpunt van onderwijsminister Weyts i.v.m. de “klimaatspijbelaars”. Naar aanleiding van de aangekondigde klimaatstaking van morgen ‘Schoolstrike for the oceans’ heeft minister Weyts duidelijk gesteld dat hij niet wil dat scholieren nog tijdens de lesuren op straat komen voor het klimaat.

Hij roept de directies op om een B-code van ongewettigde afwezigheid te geven. Daardoor kunnen de leerlingen ernstige moeilijkheden krijgen. Hij doet dit aan de vooravond van de wereldwijde Schoolstrike for the Oceans op vrijdag 7 februari, waartoe Youth for Climate heeft opgeroepen.

Spijbelen, in onze jeugd hebben wij Grootouders dat allemaal wel eens gedaan, heimelijk van school wegblijven om een saaie les te ‘skippen’, of ons eerste pintje te drinken… Systematisch spijbelen, door vb leermoeheid, keuren wij uiteraard niet goed, dit vraagt om een kindgerichte oplossing.De klimaatjongeren spijbelen niet, verlaten niet heimelijk de school, maar zeggen wel heel duidelijk dat ze zich zorgen maken over hun toekomst, zeer geëngageerd en open! Dit is een engagement, dat onze waardering verdient.

Daarom staan de Grootouders pal achter hun kleinkinderen; Wij willen niet dat zij door het immobilisme van de huidige Vlaamse politiek de kinderen van de rekening worden. De uitspraak van minister Weyts in het Vlaamse parlement bevestigt nog maar eens, dat het artikel in het Vlaams regeerakkoord i.v.m. spijbelen grotendeels is opgenomen om de klimaatjongeren het zwijgen op te leggen. Alsof daarmee het probleem van de klimaatcrisis van tafel is geveegd.

Maar wie zijn nu de echte spijbelaars?

De echte spijbelaars zijn voor ons de Vlaamse ministers. Zij slaan de waarschuwingen van de klimaat- wetenschappers in de wind. Zij leggen de interessante beleidsvoorstellen van het Klimaatpanel van Vlaams Bouwmeester Van Broeck en van UCL-klimaatwetenschapper Jean-Pascal Van Ypersele in hun onderste schuif. Zij remmen het Europees klimaatbeleid af.

Zij voldoen niet aan de Europese afspraken om de klimaatverstoring tegen te gaan die de toekomstige generaties zeer ernstig bedreigt. Vlaanderen zal de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 niet halen. (Doelstellingen die volgens de wetenschappers onvoldoende zijn om de opwarming onder de 1,5 graden te houden.)

Als grootouder ben je bezorgd om je (klein)kinderen, je wil voor hun een goede, veilige toekomst, we willen aan onze zorgplicht voldoen. Ook onze verkozenen des volks hebben de verplichting als goede huisvader te handelen in het belang van ons en onze (klein)kinderen. En velen van hen verzuimen momenteel aan deze zorgplicht.

De Grootouders omarmen de jeugd

De Grootouders zijn solidair met Youth for Climate en de klimaatjongeren, en roepen hun leden op om massaal aanwezig te zijn vrijdag 7 februari om 13.30u aan Brussel Centraal.

Met een symbolische actie zullen we onze solidariteit met de klimaatjongeren duidelijk tonen. Wereldwijd staken de scholieren terecht voor de Oceanen. Die nemen nu het merendeel op van de broeikasgassen die we uitstoten. Daardoor verzuren ze, gaan de koralen dood en nemen de visbestanden af.

Wetenschappers vrezen dat de oceanen die rol niet zullen blijven spelen en vroeg of laat de broeikasgassen zullen afgeven aan de atmosfeer. Met rampzalige gevolgen.

Mogen de jongeren voor dit nijpend probleem aandacht vragen alstublieft? Zij weten blijkbaar beter dan minister Weyts wat echt belangrijk is voor hun toekomst.

Bernard Hubeau, co-voorzitter Emeritus gewoon hoogleraar Faculteit Rechten en Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Antwerpen, gastdocent aan de Faculteit Recht en Criminologie Vrije Universiteit Brussel

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!