De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Klimaatcoalitie vernieuwt en breidt uit
Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie vernieuwt en breidt uit

Er is heel wat verandering op til bij de Klimaatcoalitie. Een nieuw voorzittersduo en een nieuwe raad van bestuur zullen de komende drie jaar aan het roer staan en een reeks nieuwe organisaties komen de unieke coalitie versterken, waaronder de vijf Belgische mutualiteiten. Het verband tussen gezondheid en klimaat is een evidentie.

donderdag 22 april 2021 17:34
Spread the love

 

Met betrekking tot het voorzitterschap van de Klimaatcoalitie, werden twee dynamische en gekende figuren uit de klimaatbeweging verkozen. Zanna Vanrenterghem, project lead bij Greenpeace, zal voor het eerst vice-voorzitter en Nederlandstalige woordvoerder zijn. Nicolas Van Nuffel, hoofd van de beleidsdienst bij CNCD-11.11.11, zet zijn voorzitterschap verder en blijft woordvoerder aan Franstalige kant. De nieuwe verkozen raad van bestuur zal de diversiteit van de coalitie nog sterker vertegenwoordigen: naast de natuur- en milieuorganisaties, noord-zuidorganisaties, vakbonden en aanverwante bewegingen en jongerenorganisaties krijgen nieuwe burgerbewegingen en andere organisaties die op klimaat inzetten een nog belangrijkere stem.

De Klimaatcoalitie, die intussen meer dan 80 lidorganisaties telt, is trots dat de nieuwe lidmaatschappen zo talrijk zijn. Dit versterkt haar maatschappelijke basis en de gezamenlijke wil om de klimaatstrijd op een systemische en inclusieve manier aan te gaan. “Het is fantastisch om te zien dat de klimaatbeweging zich versterkt en zich steeds meer rond gezamenlijke doelstellingen schaart. Wij zijn vastberaden om het coalitie-, mobilisatie en beleidswerk verder te zetten, om de klimaatcrisis en de sociale uitdagingen hoog op de politieke agenda te houden. De Belgische Green New Deal die we recent hebben voorgelegd aan de beleidsmakers, is een vertrekpunt om samen aan de toekomstige samenleving te bouwen”, verklaart Zanna Vanrenterghem.

Terwijl de strijd tegen de coronacrisis volop bezig is en gezondheid centraal staat in het publieke debat, verbaast de komst van de vijf mutualiteiten [1] niet. “Het is vandaag ondenkbaar om het verband tussen gezondheid en klimaat niet te maken” zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College. “De klimaatcrisis heeft al een aantoonbare impact op de gezondheid van de Belgen: denk aan de impact van de hittegolven op kwetsbare mensen [2].” Bovendien vertonen de oorzaken en gevolgen van de klimaat- en de gezondheidscrisis veel gelijkenissen. We moeten lessen trekken uit deze pandemie en ervoor zorgen dat de maatregelen in het kader van de heropbouw na de coronacrisis ons naar een koolstofarme, eerlijke en duurzame samenleving leiden. “De economie en overheid moeten opnieuw ten dienste staan van het algemeen welzijn.”

Notes:

[1] Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen

[2] But the deadliest disaster of all last year, when taken as a single event and judged by an excess mortality toll of 2,500 people, was the summer heatwave in Europe, specifically in France, Belgium and the Netherlands: https://reliefweb.int/report/world/european-summer-heatwaves-most-lethal-disaster-2019-says-international-research-group

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!