De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De klachten mogelijkheden vanaf de klacht aan een gemeentedienst of bestuur tot de Vlaamse ombudsdienst

donderdag 4 november 2010 20:11
Spread the love

Als een gemeentedienst niet antwoordt of als gij niet akkoord zijt met het antwoord dan is de volgende stap de klachtendienst of de ombudsdienst van de gemeente. Als gij niet tevreden zijt met het antwoord van de ombudsdienst dan is de volgende toezichthoudende overheid de provinciegouverneur..

Als gij niet tevreden zijt met het antwoord van de provinciegouverneur dan is de volgende stap het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel.

Mijn ervaring is dat het een paar maanden duurt voordat de burger een antwoord krijgt.Als de burger nog steeds ontevreden is met het antwoord van de bevoegde minister dan is de volgende stap de klachtendienst van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, departement Bestuurszaken, Boudewijnlaan 30, bus35, 1000 Brussel.

Pas daarna kunt gij klacht indienen bij de Vlaamse ombudsdienst, Leuvenseweg 86,1000 Brussel, (klacht tegen de Vlaamse overheid).Als de burger vindt dat de Vlaamse ombudsman zijn klacht niet op een correcte manier behandeld  heeft dan kan hij nog een klacht tegen de Vlaamse ombudsman indienen bij de Voorzitter van het Vlaams Parlement, ook Leuvenseweg 86,1000 Brussel.

De burger kan ook zijn problemen en dossiers doorgeven aan de raadsleden van de oppositie en hopen dat ze er iets mee doen. De burger kan ook voor sommige problemen het stadsbestuur uitnodigen voor een gratis minnelijke schikking voor de vrederechter.Ik wens u veel strijdvaardigheid, moed en succes, want mijn ervaring is dat de instanties soms niet concreet antwoorden op de inhoud van de klacht, de inhoud van de klacht verdraaien of uitweiden over andere onderwerpen om de burger te verwarren en te ontmoedigen.

Soms proberen ze de burger af te schepen met een pover en oppervlakkig antwoord dat aan de echte inhoud van de klacht voorbij gaat. Ik voel me soms bedrogen en voor de gek gehouden. De verschillende diensten beschermen mekaar gewoon en dekken mekaars  fouten toe. Als de burger materiële en/of morele schade ondervindt door fouten van diensten of besturen, kan hij ook een brief schrijven naar de procureur des konings.

Integriteit, respect, volharding en gerechtigheid.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!