De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“De Islam van België” gezien door Turkse ogen! Zeer verhelderend!!!

donderdag 28 januari 2016 18:37
Spread the love

« De Islam van België» of nog:
Hoe de inmenging van de Staat verdoezelen

(ondertussen censureert DeWereldMorgen mijn commentaren op andere bloggers. Proficiat !
 
CO?KUN BEYAZGÜL·WOENSDAG 27 JANUARI 2016
 
 
(Directeur en woordvoerder van het Turkse Dyanet in België.) 

(als Erdogan DeWereldMorgen nu maar niet doet sluiten na de publicatie van deze blog)

 
CO?KUN BEYAZGÜL zegt:Men moet soms herhalen wat niet begrepen lijkt. Iedereen heeft het over deze «Islam van België», maar niemand lijkt zich om de betekenis ervan te bekommeren. In plaats van te verwijzen naar de wetteksten, verkiezen sommigen gehaast populistische interpretaties vol waarden die tegengesteld zijn aan deze die ze beweren te verdedigen.

Wat de «Islam van België» is: 
Onvolledige lijst 
1. De «Islam van België» is ten eerste een Islam die zich inschrijft binnen het Belgische institutionele kader inzake de erkenning van de erediensten en hun financiering door de Staat voor het beheer van hun temporalia. De theologie, de culturele, traditionele referentie of de meningsverschillen binnen de religieuze gemeenschappen maken geen deel uit van dit institutionele kader; en dit in het respect van het principe van de neutraliteit van de Staat ten opzichte van de erediensten. 
 
2. De «Islam van België» is een Belgisch ‘institutionele Islam’ die perfect de waarden van de Belgische en Europese maatschappij belichaamt via de principes van de rechtsstaat, de vrijheid van eredienst, het principe van niet-inmenging in de aangelegenheden van de erediensten, het principe van de gelijke behandeling en de niet-discriminatie. 
 
3. De «Islam van België» is Belg zijn van islamitische eredienst met uitoefening van de fundamentele rechten gewaarborgd door de Grondwet en de Europese Conventie van de Rechten van de mens. Deze Islam houdt dus het recht in van vrijheid van eredienst, en van zijn publiekelijke uitoefening, evenals de vrijheid zijn mening in elke materie te uiten. 
 
4. De «Islam van België» bestaat erin voor de dames die het wensen hun hoofddoek in het openbaar en op het werk te dragen, dus zowel privé als in het openbaar. Het impliceert voor een moslim ook de garantie van zijn werkgever dat hij over de nodige tijd kan beschikken om zijn verplichtingen in verband met de eredienst te vervullen.

 
5. De «Islam van België» bestaat erin het Offerfeest te kunnen vieren volgens de voorschriften vaan de Islam (met slachting zonder verdoving in reguliere of tijdelijke slachtvloeren) met respect voor de Grondwet en de Europese regelgeving.

 
6. De «Islam van België» bestaat erin te genieten van een verlofdag voor de twee grote feesten van de Islam.

 
7. De «Islam van België» » bestaat erin moskeeën die naam waard op te richten met minaretten en koepels volgens geldige urbanistieke projecten en zonder ter orde geroepen te worden door het urbanisme en de Gewesten om antidemocratische redenen.

 
8. De «Islam van België» bestaat erin halal te kunnen eten en drinken zowel privé als in het openbaar zonder dit een polemiek van radicalisering uitlokt.

 
Wat de «Islam van België» niet is.

Onvolledige lijst 
1- In een vrije maatschappij heeft iedereen het recht iedereen te bekritiseren, maar het is alleen de religieuze gemeenschap die het recht heeft de opportuniteit of noodzaak van dit debat te stellen. Als de kritiek uitgaat van de Staat en/of openbare instellingen, dan betreft het een inmenging en een anticonstitutionele daad. Als de Staat aan de moslimgemeenschap oplegt zich te ontwortelen ten opzichte van een culturele en traditionele referentie, dan bevinden we ons niet meer in een rechtsstaat. Dit is de «Islam van België» niet. 
 
2- Als de Staat zelf nadenkt en projecten voorstelt voor moslims zonder hen er écht bij te betrekken, en daarbij een «Islam van België» voor ogen heeft, dan gaat het om een paternalistische inmenging en een anticonstitutionele daad. Als de Staat deze projecten oplegt (aangezien het de hare zijn) aan de moslimgemeenschap, dan bevinden we ons niet meer in een rechtsstaat.Dit is de «Islam van België» niet. 
 
3- Als de overheid de representatieve instanties van de islamitische eredienst politiseert en/mediatiseert en van hun vertegenwoordigers eist wat ze van de andere erediensten niet kan eisen, dan is dit tegengesteld aan het principe van gelijke behandeling en van non-discriminatie.Dit is de «Islam van België» niet. 
 
4- Als de overheid overgaat tot een restrictieve interpretatie van een wet of een reglementering in conflict met de vrijheid van eredienst gewaarborgd door de Grondwet en de Europese Conventie van de rechten van de mens, dan is dit ongrondwettelijk en ook islamofoob.Dit is de «Islam van België» niet.

 
5- Leven in een rechtsstaat betekent alcohol ja dan neen kunnen verkopen, ja dan neen halal of niet-halal producten gebruiken. Hiervoor bekritiseerd worden door de overheid is tegengesteld aan de individuele vrijheden.
Dit is de «Islam van België» niet.

 
6- Rond een tafel « specialisten van de Islam » uitnodigen, hen verslagen van een slechte halve cent laten opstellen, of een micro toereiken aan om het even wie om ‘iets anders’ te horen over onderwerpen die de moslimgemeenschap aanbelangen, en daarbij vermijden de vertegenwoordigers van de representatieve structuren van de moslims aan te spreken: het hier duidelijk om politieke en media manipulatie.
Dit is de «Islam van België» niet.

Op basis van deze verduidelijkingen van wat de «Islam van België» is, en wat de «Islam van België» niet is, bevestig ik dat ik voorstander ben van een « Islam van België» en ik veroordeel alle uitingen en acties in naam van een « pseudo Islam van België» die ingaan tegen onze Grondwet en de Europese Conventie van de rechten van de mens. (sic)

_________________________ einde_______________________

Wel, als moslim wens ik duidelijk te maken niet gediend te zijn met de inmenging van het Turkse Dyanet in de islam van Allah swt die in dit land en elders beleden wordt. 
 

En nog vele moslims met mij zijn niet gediend met de politieke islam en de islamisering van de moslimgemeenschap in België noch in Europa door het Moslimbroederschap dat hoe langer hoe meer een grote bek opzet en moslims dwingt om haar politieke strategieën te volgen en om de rechtstaat waarin ze leven van binnen uit kapot te maken. 
 

Noch zijn alle moslims gediend met hun vertegenwoordiging bij de Moslimexecutieve die anti-radicalisering tegenwerkt noch met de FIOE Federatie van Islamitische Organisaties in Europa (FIOE) noch met de European Fatwa and Research Council (EFRC) waar iedereen die een vraag heeft wordt naar verwezen.Wij hebben geen fatawa en geen shari’a-rechtbanken nodig. Wij hebben ook geen geloof-metselaaars-loge nodig.
 

Als moslim zijn we vrij om de Islam te beleven zoals wij dat willen en niet zoals sommige organisaties zouden willen. Waar het Moslimbroederschap toe in staat is en wat de resultaten ervan zijn is op vele plaatsen in de wereld ondertussen wel duidelijk geworden.  
Valse beloften, grove leugens en opstandigheid kunnen we in Europa missen als de pest. 
Wij moeten niet per se een burgeroorlog in onze contreien.
We kunnen best samenleven in vrede zonder dat er bijkomende eisen moeten gesteld worden die de maatschappij nog verder willen polariseren en politiseren!  
Islamofobie is een ziekte waar sommige moslims zichzelf vrijwillig mee besmetten maar die ze aan anderen toeschrijven. 

Maar het gaat verder dan dat deze dagen. 
Leiders van tegenstanders worden führers. 
Tegenstanders worden fascisten. 

En dat terwijl Erdogan Hitler als te volgen voorbeeld stelt?Terwijl hij de absolute macht naar zich toe wil trekken? 
Terwijl hij elke kritiek in de kiem smoort? 

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2016/1/Erdogan-Hitler-Duitsland-is-een-voorbeeld-voor-Turkse-staat-2740053W/

In België zien we gelijkaardige processen opduiken. 
Je geeft geen kritiek op de Moslimexecutieve als deze anti-radicaliserings-initiatieven de nek om draaien en de auteurs bedreigen.
Je geeft geen kritiek op de CIB.
Je moet het eens zijn en hen toejuichen .
Vragen blijven onbeantwoord. 
 (Conseil de Coordination des Institutions Islamiques de Belgique – CIB of de Coördinatieraad van Islamitische Instellingen van België) 

https://www.facebook.com/notes/co?kun-beyazgül/-lislam-de-belgique-ou-comment-maquiller-lingérence-de-letat/1035932486474561?fref=nf

Men verenigt zich over de taalgrens heen.
Marokkanen en Turken vormen voortaan 1 blok en met de Pakistanen Afghanen enz. tegen België dat zich steeds verder 
opsplitst. 

Als de revolutie uitbreekt gaat België niet klaar zijn.
Geen hand vooruit maar 4 vingers?

Moge Allah ons leiden op Zijn Pad en weg van zelf uitgeroepen helpers.

Toegevoegd op 1 september 2019 We moeten ons hier goed van laten doordringen.

Wat Islam NIET is…. volgens onze Turkse broeder in de Islam.

– In een vrije maatschappij heeft iedereen het recht iedereen te bekritiseren, maar het is alleen de religieuze gemeenschap die het recht heeft de opportuniteit of noodzaak van dit debat te stellen. Als de kritiek uitgaat van de Staat en/of openbare instellingen, dan betreft het een inmenging en een anticonstitutionele daad. Als de Staat aan de moslimgemeenschap oplegt zich te ontwortelen ten opzichte van een culturele en traditionele referentie, dan bevinden we ons niet meer in een rechtsstaat. Dit is de «Islam van België» niet.

Vermits ik als moslim behoor tot de religieuze gemeenschap waar het hierboven over gaat heb ik als geloofsgenoot het recht om kritiek te uiten op het reilen en zeilen binnen de moslimgemeenschap. En ik heb wel een beetje kritiek om het zacht te zeggen.
Helaas wordt ons kritische moslims NERGENS de kans geboden om die kritiek te uiten, behalve dan hier, waar men het ook niet eens is met kritiek op de moslimgemeenschap maar die kritiek toch ook niet volledig weg censureert.
Links-sociaal-gedachtegoed heeft een pact gesloten met de politieke islam en is de eerste hindernis op het uiten van kritiek door moslims op de gevestigde orde binnen de islam.
Daarna is er niets dan een complete onverschilligheid van de moslimleiding, de religieuze leiders, imams en andere moslims. Je bent met hen of tegen hen. 1 woord van kritiek en je bent een verrader. 2 woorden kritiek en je bent afvallig. 3 woorden van kritiek en je mag het ergste vrezen. InshaAllah het zij zo.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!