De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

DE IMPOSANTE PETTENCOLLECTIE VAN BART DE WEVER

DE IMPOSANTE PETTENCOLLECTIE VAN BART DE WEVER

donderdag 7 mei 2015 09:33
Spread the love

Bart De
Wever droeg voor de gelegenheid het petje van burgemeester van Antwerpen toen
hij woensdag (6 mei) als gastspreker was uitgenodigd op een samenkomst, waarop
het einde van de Tweede Wereldoorlog – nu 70 jaar geleden – en de
Jodenvervolging werd herdacht. In de berichtgeving over deze gebeurtenis werden
zijn verklaringen over de collaboratie tijdens die wereldbrand breed
uitgesmeerd. “Antwerpen kijkt zijn verleden recht is de ogen”, zei hij. “Ook ik
wil dat doen: de collaboratie was een vreselijke fout op alle vlakken.”

“Het is
een zwarte bladzijde in de geschiedenis die het Vlaams-nationalisme onder ogen
moet zien en die het nooit mag vergeten”, aldus nog De Wever. Die collaboratie
was het werk van mensen die wel eens als ‘zwarten’ zijn omschreven in
tegenstelling tot de ‘witte’ leden van het verzet tegen de Duitse bezetter.

Het was
trouwens niet de allereerste keer dat De Wever zich in die zin uitspreekt. Maar
toen droeg hij het petje van historicus. Kennis van de geschiedenis kan nuttig
zijn om sommige aspecten van het heden te begrijpen, ook in dit
twitter-tijdperk.

www.dewereldmorgen.be.be/blog/janwillems/2012/8/19/de-rode-pet-van-bar-de-wever

En lees bij voorkeur
aan het slot: ‘Maar bovendien stelde De Wever dat “recent onderzoek uitwijst
dat de succesformule van radicaal rechts vandaag zou liggen in de combinatie
van politiek en cultureel conservatisme enerzijds en een resoluut marktgerichte
keuze op sociaal-economisch vlak anderzijds”. Zoals het N-VA zich nu
profileert.’

In de
Joodse gemeenschap werden de woorden van De Wever-met-het-burgemeesterspetje uiteraard  op een warm applaus onthaald. Want die worden
gezien als niet meer en niet minder dan een ‘excuus’ voor wat die gemeenschap
destijds is aangedaan.

De
Morgen van vandaag schrijft over de verklaringen van De Wever op deze
samenkomst in superlatieven: “indrukwekkende toespraak“, “een groot politicus”,
“historische koerswijziging”,… De krant brengt in herinnering dat Patrick
Janssens, de toenmalige burgemeester van Antwerpen, in oktober 2007 ook al eens
zulke excuses heeft aangeboden. De Wever noemde dat toentertijd ‘gratuit’. Dat
was weliswaar Bart-De-Wever-als-voorzitter-van-de-N-VA. Of als Bart-De-Wever-als-gemeenteraadslid-van-Antwerpen.

De
Franstalige schrijver Pierre Mertens liet het daar evenwel niet bij. In Knack
(12 december 2007) stelde hij: “Ik heb mijn woorden zorgvuldig gekozen. Iemand
die de verantwoordelijkheid van het Antwerpse, collaborerende stadsbestuur in
de Jodenvervolging meent te moeten onderschatten, begaat een negationistisch
misdrijf.” Negationisme is het ontkennen van de vervolging van de joden.

Bart-De-Wever-met-welke-pet-dan-ook
nam dit niet en legde bij de rechtbank klacht neer wegens laster en eerroof.
Die klacht werd evenwel door een rechter afgewezen, want niet conform de
geplogenheden van het recht. Een kwestie van gerechtelijke procedure zeg maar. In
de rijke collectie van De Wever is geen plaats voor het petje-van-de-negationist.
Hij heeft er toch al genoeg. 

take down
the paywall
steun ons nu!