De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De horecasector, die het moeilijk heeft, helpen door alcohol extra te belasten.

De horecasector, die het moeilijk heeft, helpen door alcohol extra te belasten.

vrijdag 27 januari 2017 14:29
Spread the love

Ja, het zou best kunnen dat het de beste oplossing is.

145 000 werknemers in 2003, best veel. Maar de witte kassa, het rookverbod, de crisis, …

http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4387989/2016/10/03/Alcohol-kost-samenleving-ongeveer-2-5-miljard-euro.dhtml

“In opdracht van het ministerie van VWS zijn ook drie mogelijke beleidsmaatregelen doorgerekend die de kosten van alcoholgebruik kunnen terugdringen: een verdubbeling van de accijnzen, een kwart minder verkooppunten en een totaalverbod op alcoholreclame.

De verhoging van de belasting op alcohol zou jaarlijks bijna een miljard opleveren, de andere maatregelen respectievelijk ‘slechts’ 200 en 140 miljoen euro per jaar.”

Nederland telt meer inwoners, maar de zogenaamd Bourgondische Belg zou misschien wel eens meer kunnen consumeren en dus ook schade veroorzaken. Misschien vind ik straks cijfers.

Wat men zou kunnen doen, is dus hogere belastingen heffen op alcohol ook in de winkels, en dat bedrag geven aan de horeca in de vorm van lastenverlagingen op arbeid om het personeelsbestand niet te laten verkleinen of zelfs te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!