De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De grote verdwijntruc.

De grote verdwijntruc.

zondag 25 april 2021 21:26
Spread the love

En dus gebeurde het op deze website dat enkele van mijn artikelen verdwenen. Nu goed, het waren niet echt door mijzelf geschreven bijdragen maar slechts overgenomen stukken waarvan ik meende dat ze een relevante actualiteitswaarde bezaten. Een ervan toonde zelfs louter een statistiek van de Belgische autoriteit inzake statistieken, nl. die van Sciensano. Daarin werd louter de proportionaliteit van ‘de derde golf’ getoond. Een zachte hobbel in vergelijking met de piek van maart en oktober vorig jaar. Het kreeg uiteindelijk geen genade bij de redactie van DWM.

Op zich is het niet erg. Het lag in de lijn der verwachtingen. Politisering streeft immers naar een climax. Voor nuanceringen is geen ruimte. Ook een ander artikel/mededeling, deze keer van een groep verpleegsters die zich onder de hashtag nursesforfreedom hebben gegroepeerd en aangevuld met wat eigen bevindingen, werd offline gehaald. Toen ik de hashtag en de bijbehorende verklaring een dag of twee later op sociale media zag gedeeld worden onder iets ‘rechtsere’ en uiteindelijk zelfs extreemrechte middens kon ik het enigszins plaatsen, maar toch. De grond van de zaak is dat elke nuancering, in vraag stelling of tegenkanting van het officiële coronabeleid de facto wordt geweerd. Zeker wanneer het in rechtse kringen wordt gedeeld. Of moet ik zeggen, zeker wanneer de bron niet onvervalst extreemlinks is? Enfin, tot dusver mijn ervaring.

Dat ook die politisering in rechtse kringen speelt, meer zelfs dat het kapen van maatschappelijk ongenoegen door die zijde van het politieke spectrum zowat een modus operandi is, lijkt men ter linkerzijde gemakshalve te vergeten. Dat men bij deze eveneens de onderliggende wrevel, in dit geval bij een deel van het verplegend personeel wil veronachtzamen en zelfs censureert, is onbegrijpelijk. Het is immers juist op deze manier dat ‘links’ haar kiezers en doelpubliek de laatste decennia in rook zag opgaan. Iets met het kind en het badwater drijft voor mijn ogen.
Of is een plus een geen twee wanneer de politieke tegenstander zulks verkondigt? Enfin, ook dat is mijn ervaring.

Maar dit alles terzijde. Het hele voorval doet me denken aan de roman De Geheugenpolitie van Yoko Ogawa (recent in het Nederlands vertaald en uitgegeven bij uitgeverij Cossee, Amsterdam). Het verhaal gaat als volgt: (ik citeer wat van de achterflap) ‘Op een naamloos eiland verdwijnen allerlei dingen: eerst hoeden, dan linten, vogels en rozen – en de verdwijningen nemen steeds serieuzere proporties aan. Het straatbeeld wordt telkens wat leger en de geheugens van de inwoners vertonen steeds grotere gaten. De enkelen die blijven herinneren, vrezen voor hun leven. Ze zijn bang voor de draconische geheugenpolitie die tot taak heeft ervoor te zorgen dat wat gewist is, vergeten blijft. Vervolgingen zijn aan de orde van de dag.’

Het lijkt er dus sterk op dat men ook bij DWM voor geheugenpolitie wil spelen. Waar dat eindigt staat niet in het boek beschreven maar ik kan het je hier vertellen. Het eindigt in een zeer selectieve en dus huichelachtige verontwaardiging.

Ik geef een ander voorbeeld.
Wanneer een 21 jarige jongeman op de vlucht voor de politie uit een hotelraam valt[1] en sterft, heerst er algemene stilte op “Vlaanderens grootste alternatieve nieuwssite”. Dat staat in schril contrast met de aandacht die de dood van Adil[2] mocht genieten en waarvan men vond/vindt dat het best “een maatschappelijk debat waardig is”. Dat beide jongemannen slachtoffer zijn van eenzelfde systeem met eenzelfde doel en dat beiden jongemannen een zware prijs betalen voor wat ikzelf eerder een jeugdige onbezonnenheid zou noemen ten overstaan van een buitenproportioneel machtsapparaat, lijkt niet door te sijpelen tot in de redactiekamer. En dan druk ik mij nog zacht uit.

Maar allicht redeneert men naar analogie met de Grootviroloog dat de uit het hotelraam gevallen jongeman toch maar een geprivilegieerde egoïst was, want niet solidair met het gros van de bevolking dat nu al maanden aan een stuk elke nacht netjes in haar hok achter slot en grendel gaat.

En ik vind nog iets om over te zwijgen. Dit weekend vond in Londen een massabetoging plaats tegen de Covid-maatregelen. Je weet wel, de vaccinatiepas, de striktere politionele wetgeving, mondmaskerplicht etc.
Hier is overigens filmmateriaal:

https://www.bitchute.com/video/n2ekSmGWkTAF/?fbclid=IwAR0Vds6A7NLyO2-hgJ_ov-MEwUgnJ3-OpFdYqPYL57nTWhA1dNRV7Wqm4JQ

https://www.youtube.com/watch?v=jNVFdeKvR44

Allemaal rechtse klootzakken, DWM?

Maar soit, volgende week doen we dat lekker over in het Ter Kamerenbos.
Allen daarheen.
En op 1 mei dan nog! Dubbel feest!

 

[1] https://www.hln.be/antwerpen/bijeenkomst-met-8-in-hotel-eindigt-in-drama-jongeman-21-sterft-na-val-uit-raam~af338871/

[2] https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/04/14/na-de-dood-van-adil-welke-onderzoeken-zijn-er-nodig/

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!