De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De grote taxpoll: Draagvlak voor eerlijkere fiscaliteit was nooit groter
Opinie -

De grote taxpoll: Draagvlak voor eerlijkere fiscaliteit was nooit groter

donderdag 2 juli 2020 22:36
Spread the love

 

Multinationals moeten belast worden in het land waar ze hun activiteiten uitoefenen en hun winsten niet langer verschuiven naar belastingparadijzen. Dit is één van de opvallend unaniem bevestigde stellingen in een online bevraging die het ACV bij 1.078 Vlamingen hield over eerlijke fiscaliteit. België verliest ongeveer 30,4 miljard euro per jaar aan inkomsten door fiscale fraude … (volgens een studie van Murphy uit 2019). Maar liefst 97,5% van de respondenten vindt dan ook dat de financiële achterpoortjes die ontwijking en ontduiking mogelijk maken prioritair aangepakt moeten worden. Fraudebestrijding moet volgens 75,6% zelfs éérst worden aangepakt voor er werk wordt gemaakt van een vermogensbelasting.

Maar om de strijd tegen fiscale fraude op te voeren is er nood aan extra personeel, de voorbije jaren werd het personeelsbestand bij de FOD Financiën net afgebouwd. Het lijkt wel of de vorige financiënminister zich als doel had gesteld om fiscale fraude te gaan faciliteren… Nog opvallend bij de antwoorden is het grote draagvlak voor een verschuiving van de belastingen op arbeid naar onder andere vermogen. Zo staat 86,5% van de respondenten pal achter het voorstel dat ACV-voorzitter Marc Leemans eind mei lanceerde om een vermogensbelasting van 1 procent op vermogens boven 1 miljoen euro te innen om de kosten van de coronacrisis deels op te vangen. De respondenten gaan duidelijk voor een nieuwe taxshift: eentje die de fiscale druk op arbeid verschuift naar vermogen en naar ecofiscaliteit. 63,4% geeft aan achter het systeem van ecobelastingen te staan (o.m. door een eerlijkere autofiscaliteit).

Het ACV kent ook bijval (73,7%) bij het voorstel om private huurwoningen en ‘tweedeverblijven’ te belasten op basis van de werkelijke huurwaarde en niet langer op basis van een verouderd kadastraal inkomen.

Ongeveer 80% vindt dat bedrijven die het moeilijk hebben in crisissituaties gesteund moeten worden. Bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel halen uit bijvoorbeeld de coronacrisis moeten daarentegen een groter steentje bijdragen. Het is duidelijk: er is een zeer groot draagvlak om het belastingsysteem eindelijk beter en eerlijker te organiseren. Er zijn voorstellen, er is draagvlak, alleen de politieke moed om dit aan te pakken, ontbreekt nog steeds. Nu de coronacrisis ons land in heel onzeker budgettair zwaar weer heeft gestuurd pleit ACV er opnieuw voor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden dragen. De factuur mag niet opnieuw bij de werknemers terechtkomen. Dat is al te vaak gebeurd in het verleden, een eventuele nieuwe regering moet rekening houden met het draagvlak voor eerlijkere fiscaliteit.

Voor het ACV gaat het nog niet over de details. Laat ons het eerst eens worden over een aantal principes. Er gaat sowieso een Europese aanpak nodig zijn. Maar ook daar lijkt het onze ‘leiders’ vaak aan politieke moed te ontbreken. Voor het ACV is het duidelijk: niemand wil graag nieuwe belastingen erdoor jagen en deze gaan innen, maar als 90% van de bevolking daar beter van wordt én er ook achter staat, dan moet eerlijke fiscaliteit gewoon op tafel komen! Er is draagvlak, er is noodzaak, het is tijd!

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!