De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De grote klaagzang van de moslims in Europa….

De grote klaagzang van de moslims in Europa….

maandag 15 februari 2016 12:46
Spread the love

De Klaagzang van de Moslimgemeenschap.
Het gaat maar door.
Wie de moslims bekritiseert moet de gevolgen maar dragen….?

Er zijn duistere satanische krachten die overal op de wereld hun zaad van het kwaad hebben gezaaid. 


Dit zaad, in de Islamitische landen, is sinds het oude kolonialisme gezaaid en heeft gedurende de laatste eeuw haar wortels diep en stevig in de grond geschoten.

Sinds de val van het Ottomaanse rijk en daarmee de val van de Islamitische Khalifaat, zijn de vijanden van de Islam bezig geweest om stapsgewijs hun plannen van de totale destructie van de Islam te bewerkstelligen. 

De eens zo machtige en trotse Moslim Ummah is nu niets meer dan een stomdronken gefrustreerde natie geworden die aan de stoep van het Westen staat om te bedelen voor een stukje brood. 

En zijn eer is niets meer waard dan dat van een blaffende zwerfhond; waarop elk voorbijganger zich afreageert door zijn gal op te spugen. 

De eens zo trotse Ummah, die de mensheid geleid heeft naar materiële rijkdom en spiritueel geluk, is niets meer dan een schaduw van haarzelf geworden en wiens grootse verleden nu slechts voor wordt gelezen bij het slapen gaan; alsof het een sprookje is uit het boek van duizend en één nacht. 

Ja, beste broeders en zusters, de Moslim Ummah heeft een dieptepunt bereikt dat nog nooit een ander volk heeft meegemaakt.
De trots is gekrenkt, de eer is aangetast en de bezittingen en het bloed zijn geschonden. 
De aarde beeft, de hemel huilt en de windt raast als een bezetene. Zoveel onrecht, zoveel ellende, zoveel pijn, zoveel tranen, zoveel moslimbloed dat elke dag de grond in vloeit. 
Het is moeilijk om niet bedroefd en moedeloos te zijn onder de bedelving van zoveel vreselijke beelden en berichtgevingen over onze broeders en zusters over de hele wereld. 

Beste broeders en zusters, het is tijd dat we eens goed naar onszelf gaan kijken, want we zijn ziek. 
De Islamitische Ummah lijkt getroffen te zijn door een kankergezwel dat zich door haar hele lichaam heeft uitgezaaid.

We bevinden ons op een afgrond, die zoals het er naar uit ziet slechts een kwestie van tijd is voordat we te pletter vallen. 

Wij zijn een gefrustreerde natie die verraden is door de zogenaamde leiders van deze Ummah. 
De leiders die zichzelf als goedkope hoeren aan het Westen verkopen. 
Zij, die het toelaten dat de geesten en zielen van de Islamitische jeugd vergiftigd wordt door het kufr-gif. 

Zoals we uit de berichtgevingen kunnen horen en zien, is er een heuse campagne gaande om de Islam vanaf de wortels uit te roeien.
_______________________________________________________________

Heel herkenbaar is het allemaal en het zou vandaag kunnen geschreven zijn maar de tekst is 15  jaar oud. 

Het is de uiting van frustratie van een man die in November 2004 Theo Van Gogh zou doodschieten. 

Anno 2020 is dit de klaagzang geworden van vele moslims en niet langer de frustratie van een individu. 

In Frankrijk hebben ze deze frustratie niet begrepen. Ze spreken daar Frans. 

Vandaar misschien dat het hele team van Charlie Hebdo is uitgemoord?

Misschien wilden sommige moslims in Parijs, de Bataclan, hun klaagzang nog eens duidelijk uitschreeuwen?

En dan die leraar die vrijheid van mening wilde promoten, en dan Nice waar eerder met een vrachtwagen bewust in werd gereden op onschuldige wandelaars en waar nu 3 christenen de marteldood stierven.
Wat velen, binnen de moslimgemeenschap, misschien niet beseffen is dat God hen geen onrecht aandoet, maar dat ze zichzelf onrecht aandoen! 

Ze wentelen zich in het stof omdat het hen dichter bij elkaar lijkt te brengen. 
Dichter bij elkaar, om wat mee te doen?

Een kalifaat oprichten? De shari’a opdringen? Terreur te zaaien? 

Zelf de wet te stellen? De wereld te veroveren?

Zelfs in mijn eigen moskee wist de imam op een vrijdag nog te zeggen dat de hele mensheid zich tegen de Islam heeft gekeerd. 

De Profeet (vzmh) had het, volgens mijn imam, zelfs voorspeld dat het ging gebeuren.

(Ik vond deze voorspelling niet maar wat ik wel vond is dat De Profeet (vzmh) heeft voorspeld dat er roepers aan de Poorten van de Hel zouden komen, die uit de eigen gemeenschap komen en Arabisch zullen spreken. 
Wie hen volgt zal in de Hel belanden.
Hij zei om de sekten de rug toe te keren!

De Profeet (vzmh) zei dat in tijden van Fitnah moslims een schuilplaats moesten zoeken om de opstandigheid, de oproer, de rebellie te ontlopen. 
Want wie meeloopt in de opstandigheid zal er door ten onder gaan.
Het omgekeerde gebeurt want bij ons verenigen moslims zich in drukkingsgroepen om hun klaagzangen beter hoorbaar te maken.
In feite klagen ze God aan en zijn ze ontevreden met wat Hij hen geeft.
Nota Ismail)

Niet-moslims willen dat moslims verdraagzamer worden en minder conformistisch. 

Maar dat moeten ze nu net niet doen, zeggen ze. Moslims moeten juist standvastiger worden. 

Minder meegaand, minder tolerant, minder tot een compromis bereid? Al-Walaa wal-Baraa om te beginnen en al-Wahn moeten ze ook kwijt geraken. Jihadis geven het voorbeeld, niqabis proberen het voorbeeld te geven

GOD weet wat de bedoelingen zijn.

Moge God ons leiden naar Zijn Licht vanuit onze duisternis.

Van de 6 eerste kaliefen zijn er 5 vermoord. 
Door Europa? Door de VS? Of door welk ander land dan ook?
Amerika moest nog ontdekt worden tenzij Erdogan en de zijnen dat al gedaan hadden natuurlijk.
Zo te zien is het er binnen de moslimgemeenschap nooit vredelievend aan toe gegaan, maar ja? Uit sahih Muslim Chapter 5 This umma will destroy one another.
Amir b. Sa’d reported on the authority of his father that one day Allah’s Messenger (ﷺ) came from a high, land. He passed by the mosque of Banu Mu’awiya, went in and observed two rak’ahs there and we also observed prayer along with him and he made a long supplication to his Lord. He then came to us and said:
I asked my Lord three things and He has granted me two but has withheld one. I begged my Lord that my Ummah should not be destroyed because of famine and He granted me this. And I begged my Lord that my Ummah should not be destroyed by drowning (by deluge) and He granted me this. And I begged my Lord that there should be no bloodshed among the people of my Ummah, but He did not grant it.
nr 2890
Echt waar, wij moslims zijn terminaal ziek en we willen zelfs niet meer genezen.

‘De wereld is een gevangenis voor de gelovige, en een paradijs voor de ongelovige’.

Nochtans staat de deur open….
Zijn we niet bang voor de dood maar wel voor de vrijheid? 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!