De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De grootste terrorist: de militaire dictatuur van de VSA

vrijdag 6 mei 2011 11:33
Spread the love

De militaire dictatuur van de VSA voert al 200 jaar oorlog tegen de wereld voor de controle over de grondstoffen en rijkdom van de wereld en deze misdaden blijven ongezien en worden zelfs ‘verkocht’ als vrede, vrijheid en rechtvaardigheid. Dit is grotendeels te wijten aan de ideologische manipulatie door de media, die als spreekbuis optreden van de visie en belangen van de VSA
Het lijkt me dat het persagentschap IPS soms werkt als spreekbuis van de VSA militaire dictatuur. Ik vind dat dewereldmorgen de teksten van IPS goed moet lezen en niet zomaar publiceren. De journalist David Elkins is of onwetend of heeft een kolonialistische visie van de wereld en daardoor verdedigt hij de misdadige belangen van de VSA.

De Europeanen zijn sinds 500 jaar en de Amerikanen sinds 200 jaar de grote terroristen. We leven in een wereld gebaseerd op diefstal onder machtsmisbruik. De militaire dictatuur van de VSA staat ten dienste van de economische uitbuiting van de rijkdom van de planeet. Wat de dictatuur doet is de wereld controleren en onderdrukken om ze zo efficiënt mogelijk uit te buiten, daardoor hebben ze 1000 militaire basissen overal in de wereld. En dit met de medeplichtigheid van de “beschaafde” Europese Unie.
Ik vind dit een zeer extremistische ideologie.

DE ARABIEREN VERRADEN DOOR DE BONDGENOTEN NA DE EERSTE WERELDOORLOG
De Arabische wereld is ook honderden jaren gekoloniseerd, onderdrukt, bezet en uitgebuit door koloniaal Europa. Gedurende de eerste wereldoorlog hebben ze gevochten met de bondgenoten (o.a. met de Britse officier Laurence van Arabië) tegen het Ottomaanse rijk met de belofte van onafhankelijkheid. Na de overwinning tegen het Ottomaanse rijk werden ze bedrogen en verraden want de koloniale machten hebben in het geheim bij het Sykes-Picotverdrag van 16 mei 1916 de bevrijde gebieden verdeeld tussen Frankrijk (Algerije en Tunesië) en Groot-Brittannië (Egypte en Palestina). En tijdens een bijeenkomst op 31 oktober 1917 werden de Arabieren nog eens verraden namelijk door de Balfour-verklaring waar het Britse kabinet het standpunt steunde “dat Groot-Brittannië de zionistische plannen voor een joods nationaal tehuis in Palestina ondersteunde, alhoewel niets mocht worden gedaan om aan de rechten van de bewoners afbreuk te doen”    (//nl.wikipedia.org/wiki/balfour-verklaring)
In 1947-48 hebben we dan het verjagen van het Palestijnse volk, een etnische zuivering onder militaire agressie en bedreiging. Sinds 1948 leeft het Palestijnse volk in vluchtelingenkampen, in tenten, in krotten van karton en blik of concentratiekampen tussen betonnen muren en prikkeldraad onder bedreiging of agressie van het Israëlische leger en met de medeplichtigheid van de VSA.

OSAMA BIN LADEN, HELD VAN DE VSA (1979-1989)
In 1978 had Afghanistan een bepaalde stabiliteit gevonden toen Nur Mohammed Taraki voorzitter werd van de revolutionaire raad en minister-president van de nieuw opgerichte democratische republiek van Afghanistan, een regering met een socialistische visie en doelstellingen met aandacht voor het volk en de rechten van de mensen en ook de rechten van de vrouwen. De Afghaanse regering heeft steun gevraagd en gekregen van de USSR die op 24 december 1979 aangekomen zijn. Hierdoor zagen de VSA hun belangen en uitbuiting in de regio bedreigd en dus moest dit stabiele regime met respect voor de mensenrechten afgezet worden. Hier heeft dan de VSA Al-Qaeda als niet opgericht toch sterk gestimuleerd in zijn groei, door financiële en militaire steun. Toen was Ossama Bin Laden een held en Al-Qaeda goede Arabieren en een bevriende organisatie van de VSA, die vochten voor ‘de vrijheid’. Voor de USSR was de steun aan de opstandelingen ‘pro vrijheid’  een steun van de VSA aan terroristen, zeker met de Stinger schouder-raketten waarmee zij helikopters konden  neerhalen, wat zorgde voor veel gesneuvelde Russische soldaten. Na negen jaar strijd tegen de opstandelingen, gesteund door de VSA, heeft de USSR zicht teruggetrokken op 15 februari 1989. Ongeveer 15 000 USSR militairen zijn daarbij gesneuveld en ongeveer 1 500 000 Afghanen.
Sindsdien heeft Afghanistan geen enkele stabiele regering met zoveel rechten voor het volk en voor de vrouwen meer gehad.

SLACHTINGEN BIJ DE EERSTE GOLFOORLOG (1990-1991)
De aanleiding voor de eerste golfoorlog (1990-1991) was de inval van Irak in Koeweit. Nochtans had/heeft Irak veel meer aanspraak op Koeweit dan de Amerikanen op Hawaï, nog steeds illegaal gestolen eilanden, dan op Guantanamo Bay, nog steeds een schending van de soevereiniteit van Cuba, dan de Amerikaanse aanspraak op de eilanden van Diego Garcia in de Stille Oceaan door het weerloze volk te deporteren, en dan de aanspraak op het eiland van Guam waar de inwoners zich nog steeds verzetten tegen de militaire basis.
Koeweit maakte immers vroeger in de geschiedenis deel uit van Irak en werd enkel door een Brits kolonialist afgescheurd.
Op 13 februari 1991 vond het bloedbad in de schuilplaats van Amiriyah plaats, een wijk in Bagdad door 2 lasergestuurde bommen waarbij 400 burgers werden gedood die juist daarheen waren gevlucht om bescherming te zoeken voor de luchtaanvallen.
Verder hebben de VSA zeer disproportioneel hun macht gebruikt o.a. op 26 en 27 februari 1991 toen de Irakese tanks zich vluchtend terugtrokken uit de gevechtszone en op een laffe manier “in de  rug” werden geschoten.
Ze hebben de eerste en de laatste voertuigen vernietigd en bombardeerden daarna de klemzittende overige militaire voertuigen. Duizenden Irakese militairen werden levend verkoold in de ongeveer 2000 verkoolde voertuigen. Dit is een zware oorlogsmisdaad die men enkel kan vergelijken met nazi praktijken. Een grote terroristische daad. De VSA hebben de mensen beschoten als kleiduiven. Er zijn in totaal 150 000 Irakezen gedood.

Sindsdien werden economische sancties ingesteld die veel miserie gebracht hebben aan de burgers, zo stierven er vele burgers door gebrek aan medicatie. Sindsdien werd Irak regelmatig  gebombardeerd in het kader van de no-fly zone om de Koerden en Sjiïeten te beschermen maar eveneens om Irak te verzwakken in de aanloop van een toekomstige aanval.
Naar aanleiding van de eerste golfoorlog en gezien de aanvallen van de VSA op Irak gebeurden vanuit Saoedi-Arabië, was er daar een sterke aanwezigheid van VSA troepen.
De bevriende ‘held’ van de VSA, Osama Bin Laden en Al-Qaeda waren niet blij met de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen in Saoedi-Arabië, het land met de twee heilige steden, Mekka en Medina. Zij ervaren dit als een vorm van heiligschennis en bezetting.
Als de honderden landen die al ooit door de VSA aangevallen werden de macht hadden hun zelfverdedigingrechten uit te oefenen op de BUSH-stijl dan was de VSA al  honderden keren plat gebombardeerd geweest.

AANVAL OP NEW YORK 2001
In 2001 leefde Irak al 10 jaar lang onder regelmatige Amerikaanse bombardementen.
Na 200 jaar van agressies en bombardementen tegen honderden landen werd de militaire dictatuur VSA voor de eerste keer op haar eigen grondgebied aangevallen.
Wat me het meest geërgerd heeft, was hun reactie van maagdelijke onschuld “waarom vallen ze ons aan? we doen toch geen vlieg kwaad?”
Ik vond dat het moment aangebroken was om naar de kerk te gaan of in elk geval te knielen en met God te praten “vergeef ons, we hebben gans de wereld gebombardeerd en 50 miljoen onschuldige burgerslachtoffers gemaakt, nu kennen we de pijn en de vernietiging, we stoppen onmiddellijk met onze agressies tegen de wereld, we komen voor een rechtbank voor onze misdaden en herstellen al onze schade aan de wereld, we trekken onze 1 miljoen soldaten terug van onze 1000 militaire basissen in de wereld die vernietiging, dood en bedreiging bij weerloze volkeren brengen”
Maar nee, de Amerikanen waren weer vol wraak en dorstig naar het bloed van nog honderdduizend onschuldige burgers. Op de daders, waarvan 17 van de 19 uit Saoedi-Arabië kwamen, konden ze hun wraak niet koelen, gezien de geo-politieke belangen en de vriendschapsbanden met Saoedi-Arabië. actualisering 2014(1)

AFGHANISTAN REVISITED
Een maand later begon de agressie tegen Afghanistan, een zwak land van opstandelingen in sandalen en in doeken gekleed en bewapend met lichte wapens. Hier maakt zich niemand zorgen over de grote ongelijkheid tussen de strijdkrachten. Ze vallen de Taliban aan, in feite dezelfde mensen die eerder door de VSA gesteund werden. Toen ze tegen de USSR vochten, waren ze goede opstandelingen ‘pro vrijheid’, nu zijn het slechte opstandelingen, “terroristen”. In feite krijgen de VSA een broodje van eigen deeg en lachen de Russen in hun vuistje. Ondanks hun beperkte middelen houden ze al 10 jaar stand en verdedigen hun land tegen de agressie en bezetting van het machtigste land van de wereld.

NOG STEEDS IRAK
Hun wraakzuchtigheid en hun bloeddorstigheid was nog niet gelest en dus kwam er een nieuwe agressie tegen Irak. Irak had zeker geen massavernietigingswapens, anders zou de VSA nooit aangevallen hebben, het zijn lafaards en ze vallen alleen weerloze volkeren en zwakke landen aan zonder luchtafweer. Met een ‘shake and awe’ Bush stijl, hebben ze Irak alweer platgebombardeerd en 1 miljoen mensen vermoord.
De VSA is nog steeds en opnieuw nieuwe misdaden tegen de wereld aan het plegen.
De VSA met de medeplichtigheid van Europa zijn de grootste terroristen met de meeste burgerslachtoffers.

VSA STOP DE AGRESSIE EN ONDERDRUKKING VOOR ECONOMISCHE UITBUITING
De VSA met de medeplichtigheid van Europa moeten stoppen met hun agressie, bezetting van de wereld om de rijkdom van de wereld uit te buiten. Ze moeten hun troepen die de wereld bezetten en bedreigen, terugtrekken. Ze moeten stoppen met het uitbuiten van de wereld gebaseerd op de macht van de sterkste. We moeten groeien naar een rechtvaardiger en vredevoller wereld gebaseerd op waarheid en rechtvaardigheid, waar de rijkdom van de wereld op een rechtvaardige manier wordt gedeeld.
De rest van de wereld vraagt aan de VSA en Europa een rechtvaardige vrede: VSA en Europa, stop de agressie en onderdrukking voor economische uitbuiting.
De rest van de wereld wacht nog altijd op het moment dat de VSA en Europa voor een rechtbank verschijnen en schade betalen voor de misdaden. Zolang dit niet gebeurt, is het trauma van de agressies bij de slachtoffers nog niet uit de weg geruimd.

Toevoeging: NOG MEER MISDADEN
De VSA heeft honderden keren Latijns-Amerika aangevallen, tientallen keren staatsgrepen gepleegd, elke keer als er een president aandacht had voor het volk en een VSA multinational nationaliseerde, greep het VSA leger in en doodde de president en nog een paar duizend mensen erbij. Dit gebeurde  in Guatemala, Nicaragua, El-Salvador, Panama,Cuba, Haïti, Chili, Venezuela. Ze gebruikten daarbij terroristische daden, bomaanslagen, opstandelingen bewapenen, rellen en betogingen organiseren om chaos te veroorzaken en de presidenten in diskrediet te brengen.
Ze hebben ook een deelgebied van Colombia gestolen in 1903 om een nieuw onafhankelijk land te stichten enkel en alleen om het Panamakanaal te bouwen. Sindsdien zijn ze tientallen keren militair Panama binnengevallen om het zeggenschap over de kanaalzone te behouden.

Ze hebben ook Vietnam, Laos, Cambodja plat gebombardeerd gedurende 10 jaar ook met chemische middelen o.a. napalm (agent orange), die alles vergiftigen, bomen,landbouwgrond, water en mensen (ziektes en genetische afwijkingen bij kinderen). Ze hebben ongeveer 6 miljoen mensen gedood. Vietnam, een land dat kwam uit tientallen jaren van kolonialime, bezetting, onderdrukking en uitbuiting door Frankrijk, heeft, gewoon om vrij en onafhankelijk te worden, twee vreselijke oorlogen moeten meemaken eerst met Frankrijk en daarna met de VSA. Vietnam is op een absoluut onrechtvaardige en brutale manier aangevallen door de VSA. Ik vind dit ernstige oorlogsmisdaden, praktijken van nazi’s of grote terroristen. Vietnam één van de honderden martelaren op het altaar van het VSA barbarisme.
Hier heb ik ongeveer slechts 20% vernoemd van alle vreselijke misdaden gepleegd door de VSA tegen de volkeren van de wereld in hun obsessie om de wereld te controleren ten dienste van een ziekelijke hebzucht.
Bronnen:
//nl.wikipedia/wiki/balfour-verklaring
// nl.wikipedia.org/wiki/golfoorlog_(1990-1991)

  1. actualisering 2014:

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/10/11/moslims-vals-beschuldigd-van-de-terroristische-aanslagen-911-vs

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/12/19/vs-heeft-de-terroristische-aanslagen-van-911-gepleegd

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!