De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Graaf treedt af als Eerste Kamervoorzitter/Het spektakel rond Wilders en de hypocrisie van de Tweede Kamer

De Graaf treedt af als Eerste Kamervoorzitter/Het spektakel rond Wilders en de hypocrisie van de Tweede Kamer

vrijdag 21 juni 2013 02:34
Spread the love

     

AFTREDEN VOORZITTER EERSTE KAMER OM INHULDIGINGSKWESTIE/HYPOCRISIE VAN DE TWEEDE KAMER  Zie ook http://www.astridessed.nl/de-graaf-treedt-af-als-voorzitter-eerste-kamer-om-inhuldigingskwestie-wildershypocrisie-tweede-kamer/  Geachte Redacte en lezers, DE WILDERS/DE GRAAF SHOW En jawel hoor.He did it again!Wilders, de leider van de extreem-rechtse PVV [1] is er weer eens in geslaagd een heuse rel te veroorzaken, waarbij hij lekker in derol van ”underdog” kon kruipen.Daarbij enthousiast geholpen door de Nederlandse Tweede Kamer, die zolangzamerhand een beschamend college begint te worden voorwie nog de illusie van de ”democratische rechtsstaat” mocht hebben. Doelwit was deze keer Eerste Kamervoorzitter de Graaf, met als resultaatzijn aftreden  als voorzitter [2]Waarna Wilders dan weer de ”grootmoedigheid” had om te verklaren,dat het aftreden de Graaf ”siert” [3] Wat was er nu allemaal aan de hand?  Het begon allemaal met een artikel in de Volkskrant van 12 juni, waarin werdbeweerd, dat de Graaf  [ik citeer] ”in de aanloop van de inhuldiging een kunstgreepzou hebben toegepast om te voorkomen, dat PVV leider Geert Wilders in de nabijheidvan de koning op tv zou verschijnen” [4]In gewoon taalgebruikDe Graaf zou een foefje hebben uitgehaald om Wilders te weren uitde zogenaamde Commissie van In en Uitgeleide bij de inhuldiging van deKoning [5]Reden daarvoor zou zijn geweest Wilders’problematische relatiemet het Koningshuis.[6]Daarbij had de Graaf, zoals hij later ook tegenover journalistenbevestigde [7] opgemerkt, dat het plaatje van Wilders naast de Koningin zijn achterhoofd had meegespeeld [8] De Volkskrant gaf de voorzetVoor Wilders aanleiding tot het veroorzaken van een heuse rel Zoals van hem verwacht mag worden, blies hij warm en koud, sprakover ”vieze spelletjes” [9], een ”smerige VVD truc” [10] en partijdigheid en wilde dat de Graaf zou ”opkrassen” [11] Vrijwel direct wierp de hele Tweede Kamer zich in ”edele verontwaardiging” optot verdediger van Wilders [12] en eiste opheldering over het al dan niet ”onafhankelijkhandelen” [vertaal/neutraliteit] van de Graaf [13]PvdA leider Samson merkte in de Tweede Kamer op,dat ”politieke kleur” geen rol mag spelen bij zo’n Commissie [14] JajaDe Graaf, ontkende vooringenomenheid [15], maar de kwestie bleef zich voortslepen [16] en de Graaf besloot terug te treden als voorzittervan de Eerste Kamer, omdat zijn integriteit in het geding was. [17]Niet omdat hij iets verkeerds gedaan had [18]Hij legde hierover een heuse verklaring af [19] Dit was natuurlijk genieten voor Wilders, die hiermee had ”gescoord”, waarbij hij zich kom permitteren om, zoals reeds gezegd ”grootmoedig” te zijn [20] Deze hele kwestie speelde zich af binnen het tijdsbestek van een week

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!