De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Glijdende Schotel

De Glijdende Schotel

vrijdag 15 januari 2021 08:57
Spread the love

Men zegde dat het maar voor even is.
Totdat de curve wat is afgevlakt en er weer voldoende bedden in de ziekenhuizen beschikbaar zijn.
Men zegde dat het maar voor even is.

Men zegde dat het maar voor even is.
Totdat een nieuwe voorraad mondmaskers is aangekomen en iedereen weer kan beschikken over de wonderen der vrije markt.
Men zegde dat het maar voor even is.

Men zegde dat het maar voor even is.
Om het verzorgend personeel en de politiediensten te ontlasten, want zij hadden al zoveel te doen.
Men zegde dat het maar voor even is.

Dan zegde men dat het om de reproductiewaarde gaat.
Het aantal mensen dat een besmet persoon op zichzelf zou kunnen infecteren.
En dat die best onder de R1 zit, zodat het virus zich ook niet verder meer verspreidt.

Men zegde dat het maar voor even is.
Dan zegde men dat het om de positiviteitsgraad gaat.
Het aantal positieve testen ten opzichte van het totale aantal testen.
Dat die best onder de drie procent gaat, terwijl de Wereld Gezondheidsorganisatie zegt dat het met vijf procent ook al goed is en het aantal uitgevoerde testen er nog eens gevoelig bij wordt opgevoerd.
Men zegde dat het maar voor even is.

Dan zegde men dat het om de groepsimmuniteit gaat en dat we dat enkel via vaccinaties kunnen bereiken.
Men zegde dat het maar voor even is.
Totdat iedereen of toch zeventig procent van de bevolking een vaccin gekregen heeft.
Men zegde dat het maar voor even is.

Men zegde dat het maar voor even is.
Totdat de curve is verpletterd en de strijd door ons gewonnen.
Men zegde dat het maar voor even is.

Dat iedereen nu maar lijden moet naar zijn of haar vermogen.
Men zegde dat het maar voor even is.

Men zegde dat het maar voor even is.
Maar dat we de vermogenden zelf het beste wel ontzien.
Men zegde dat het maar voor even is.

Men zegde dat het omwille van de volksgezondheid is.
Dat ‘zorgen voor’ hoog in het vaandel staat.
Met uitsluiting dan van datgene wat niet of moeilijk meetbaar is.
Zoals welzijn en geluk, troost en koestering er bovenop.

Dan zegde men dat herhaling zeer waarschijnlijk nodig is.
Dat al het bovenstaande dus niet zeker is.
Men zegde dat dat wetenschap is.
Dat het maar voor even is.
En dat er zoiets is als het voortschrijdend inzicht.

Dat regeren makkelijker is zonder oppositie of tegenspraak. Met alle neuzen in dezelfde richting.
En dat dat even nog wat langer duren zal.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!