De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De gevaarlijke lichtheid van het denken bij Marc Vandepitte.

De gevaarlijke lichtheid van het denken bij Marc Vandepitte.

dinsdag 16 februari 2021 20:16
Spread the love

Met de regelmaat van de klok verschijnen op DWM artikelen welke zich een uitgesproken voorstander betonen van de vaccinatiestrategie inzake covid-19 en meer in het bijzonder ten voordele van het ontwikkelde vaccin.

Dat is hun goed recht. Helaas gaat men bij gebrek aan gefundeerde argumenten en peer-reviewed bewijsmateriaal omtrent de concrete werking van dat vaccin steeds vaker en driester in op zij die het aandurven zowel het nut als de werking van dat vaccin in twijfel te trekken.

Deze keer mocht Marc Vandepitte zijn gang gaan in een behoorlijk tendentieus artikel getiteld ‘Covid-19: zullen vaccintwijfel en marktfalen ons de das om doen?’[1]

Daarin laat de auteur vooreerst optekenen dat “vaccins de beste en enige redding zijn… maar dat het toch nog te vroeg is om victorie te kraaien… omdat besef groeit dat we het virus niet snel of zelfs nooit helemaal kunnen uitroeien.”

Wie dacht dat de MVDP vervolgens nederig het hoofd zou buigen en de gebruikte oorlogstaal zou laten varen om op zoek te gaan naar werkbare en vooral mensvriendelijkere strategieën in de aanpak van corona, is eraan voor de moeite.

Het is de schuld van de andere

Het ‘verliezen van de strijd’ of de hopeloosheid ervan is volgens de auteur alvast te wijten aan minstens drie redenen: “het falen van de marktaanpak, de beperkingen van de vaccins en de weerstand tegen het vaccineren.”

Het falen van de marktaanpak is op het conto van de Europese Commissie te schrijven. “Die blijft zweren op de tot op heden gevolgde koers, waarbij Big Pharma de lakens uitdeelt,” en die: “helaas gevolgd wordt door de conservatieven, sociaaldemocraten en liberalen.” Ja: “Op crisismomenten vallen de maskers vaak af,” zo besluit MVDP op nogal verwijtende toon aan het adres van de eerste schuldige.

Tot dusver niet veel aan de hand. Ik maak hieruit op dat MVDP zich politiek ergens situeert ver weg ter linkerzijde van de sociaaldemocraten, waar een pleidooi past om de patentrechten van het vaccin vrij te geven zodat eenieder die wil ze naar hartenlust kan kopiëren en ontwikkelen.

Vreemd wordt het pas wanneer de auteur de beperkingen van de tot op heden ontwikkelde vaccins ter sprake brengt.
De vaccins werken uitstekend om de ernstige symptomen van COVID-19 te voorkomen die leiden tot ziekenhuisopname of overlijden. Maar of en in welke mate ze ook de besmettelijkheid zelf tegenhouden is nog niet geweten. Vermoedelijk zullen ze de besmettelijkheid verminderen, maar niet echt stoppen.”

Hoewel bij deze zowat de essentie weergegeven wordt van wat het gros van de critici en tegenstanders van het coronabeleid en de daaraan gekoppelde vaccinatiestrategie, waaronder vele artsen, wetenschappers en geneeskundigen en tutti quanti, al maanden aan een stuk zeggen: dat de eenzijdige focus op de ontwikkeling van een vaccin en de hoop op haar doeltreffendheid op korte termijn leidt tot een desastreus gezondheidsbeleid, gaat er geen belletje rinkelen bij MVDP.

Hij verlegt zijn aandacht naar een nieuwe angstpsychose: de varianten!
Want die blijken tot 50% besmettelijker te zijn. Bovendien zijn ze misschien zelfs dodelijker. Zo zou de Britse variant mogelijk 30% meer doden veroorzaken,” schrijft de auteur. Wanneer ik echter de link opensla in het door hemzelf aangebrachte artikel[2] lees ik daaromtrent ook het volgende: “but analysing only hospital data has found no increase in the death rate.” (onderlijning door mijzelf)

Vaccins zijn dus geen wondermiddel, zo wil MVDP wel toegeven, maar de juiste conclusies daaruit trekken is niet aan hem besteed. Hij pleit er zonder meer voor om toch, mede omwille van die voorkomende varianten, maar liefst 80% van de bevolking te vaccineren. Ondanks hun alvast gedeeltelijke ondoeltreffendheid! Il faut le fair.

In een ander artikel[3]  dat de auteur eveneens aangeeft, lezen we voor de volledigheid ook nog eens kort de werking van antilichamen en ons immuunsysteem. Misschien herinnert de lezer zich dat nog van uit de biologielessen in de middelbare of lagere school:
Antibodies are protective proteins that our immune system makes when it senses a foreign substance, or antigen, in the body. In general, antibodies fight infection by learning to recognize a virus and signaling to the immune system that it should be destroyed. They do that by binding to the invader until it’s wiped out. Vaccines are designed to prompt the body to build the same antibodies that would come about in response to an infection.”
Voor de goede verstaander. Vaccins zijn dus gemaakt om te werken net als antilichamen. (Feitelijk zijn het kleine dosissen van het virus.) Antilichamen zijn beschermende proteïnen die ons immuunsysteem aanmaakt wanneer het in aanraking komt met vreemde substanties of antigenen.

Kortom, elke mens heeft een immuunsysteem en elke mens kan dus in principe op natuurlijke basis weerstand aanmaken tegen covid-19. Meer zelfs, gelet op de leeftijden van de risicopatiënten en de grootste aantallen sterfgevallen, moet besloten worden dat zowat iedereen onder de zestig jaar geen al te groot risico met zich meedraagt.

Goed. Dat is zowat het krachtigste bewijs om juist te pleiten voor een ‘omgekeerde lockdown’ zoals o.a. Sam Brokken[4] voorstelt en waarin risicopatiënten extra worden beschermt, inclusief de mogelijkheid tot vaccinatie. Maar MVDP blijft halsstarrig vasthouden aan het idee dat enkel via grootschalige vaccinatie groepsimmuniteit te bekomen is, terwijl hij – opnieuw -nochtans zelf zojuist heeft toegegeven dat de vaccins niet altijd effectief zijn!

Over de nevenschade, de impact die de coronamaatregelen hebben op de samenleving als een geheel en op haar individuen, wijdt MVDP niet uit. Alles kom tenslotte neer op de schuld van zij die zich niet willen laten vaccineren, de ‘vaccintwijfelaars’ (en de anti-vaxxers uiteraard). Die moeten dus nog wat ‘bewerkt’ worden. Lees: “De uitdaging om de vaccintwijfel te overwinnen zal minstens zo groot zijn als het tijdig leveren van vaccins aan de hele wereld. En die twijfel uitroeien is niet eenvoudig.”

U leest dit goed. Niet alleen moet het virus nu worden uitgeroeid, maar ook de twijfel! De oorlogsretoriek die de auteur in deze gebruikt lijkt mij op het misdadige af. Het is als wachten tot iemand de daad bij het woord voert. Het is tekenend voor de verharding van de posities in de samenleving. We zagen het ook al aan de reacties[5] na het interview met Peter van den Begin en Tine Reymer in het weekblad Humo, waarin ze aangaven zich niet te willen laten vaccineren.

In welke wereld willen we leven?

De coronacrisis is een onverbiddelijke stresstest voor ons samenlevingsmodel. De corona-aanpak leert heel veel over hoe onze maatschappij georganiseerd is, welke de prioriteiten zijn, hoe efficiënt het beleid is, enz. Het werkt als een vergrootglas voor de knelpunten waarmee we zitten. Deze stresstest nodigt ons keihard uit om ons maatschappijmodel grondig te herdenken. Waarop wachten we, of blijven we liever voortploeteren?”

Met deze ‘oproep’ eindigt het artikel van MVDP. Maar terwijl hij zelf het bewijs aanlevert van de inefficiëntie van zowel het beleid, als de strategie, als het vaccin, is het niet toegestaan enige twijfel te hebben rond de beweringen, de cijfers, de maatregelen, het vaccin enzovoort? Ja, in welke wereld wil MVDP eigenlijk leven vraag ik mij af en ik heb daar zo mijn idee over. Hij moet mij maar tegenspreken wanneer ik er naast zit:
Le bien-être du peuple en particulier a toujours été l’alibi des tyrans, et il offre de plus l’avantage de donner bonne conscience aux domestiques de la tyrannie.” [6].

Na Thomas Decreus was het dus nu aan Marc Vandepitte om diens kritiek te spuien over mensen die anders denken dan hijzelf. Mensen die niet dezelfde ideeën delen als hen inzake coronabeleid of vaccinatiestrategie. Een na een branden hun beweringen op in de dampkring van de realiteit.

Beste Marc Vandepitte, zou ik tenslotte nog willen zeggen, het is niet de vaccintwijfel die ons de das omdoet. Het is vooringenomenheid en slaafse volgzaamheid; het blinde geloof in ideologieën en de perverse wens om macht uit te oefenen op eenieder die niet denkt, gelooft en voelt, zoals jij. Ik bedank stellig voor de wereld die je voorhoudt of in gedachten mocht hebben.

F.C.

 

 

[1] https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/02/15/covid-19-zullen-vaccintwijfel-en-marktfalen-ons-de-das-om-doen/

[2] https://www.bbc.com/news/health-55768627

[3] https://www.businessinsider.in/science/news/vaccines-may-not-work-as-well-against-the-coronavirus-variant-detected-in-south-africa-research-shows-people-may-also-face-a-risk-of-reinfection-/articleshow/80397132.cms

[4] http://omgekeerdelockdown.simplesite.com/446907321

[5] https://www.hln.be/celebrities/acteurs-peter-van-den-begin-en-tine-reymer-willen-geen-coronavaccin-reacties-op-twitter-zijn-niet-mals~ae83dbec/

[6] https://cras31.info/IMG/pdf/larevolutionproletarienne-n121.pdf

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!