De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De genadeslag voor het openbaar vervoer bij De Lijn ligt op de tekentafel.

De genadeslag voor het openbaar vervoer bij De Lijn ligt op de tekentafel.

donderdag 8 februari 2018 16:31
Spread the love
Op 16 februari staakt een deel van het personeel van De Lijn omwille van de geplande herstructurering en bijhorende personeelafbouw binnen een toekomstige organigram. Vanaf september dit jaar zal in fasen worden overgegaan tot de ontmanteling van de bestaande organisatiestructuur van De Lijn om deze tegen het eind van 2019, het plan 2020, te vervangen door een aangepaste structuur. Aangepast aan de noden van een moderne, performante en centraal gestuurde organisatie, zoals de CEO beweert en die voor verdere privatisering na de verkiezingen van 2019 klaar wordt gestoomd. Aangepast ook aan de plannen rond basisbereikbaarheid waarin de rol van De Lijn aan de basis, het vervoer op maat, wordt gekortwiekt en uitgesloten, de verdere privatisering doorgezet. Het spreekt voor zich dat het personeel zich zorgen maakt.

Reizigers en personeel de dupe.

Nog maar eens dreigen zowel personeel als reizigers de dupe te worden van dergelijke hervormings- en besparingsdrang bij De Lijn. De provinciale niveau’s waarin de huidige organisatiestructuur van De Lijn grotendeels functioneert en waarbij nabijheid tot zowel de reiziger als de lokale personeelsleden wordt gegarandeerd, wordt vervangen door een centraal gestuurde werkwijze in functie van de nieuw te starten vervoersregio’s. Vervoersregio’s waarin De Lijn enkel en uitsluitend nog enige zeggenschap heeft omtrent zijn eigen kernnet en aanvullende lijnen maar volkomen uitgesloten is van elk vervoer op maat. In de toekomst zal ook het Ministerie van Openbare Werken (MOW) er de plak zwaaien.  De Lijn verlaat daarbij, noodgedwongen door de hervormingen door Ben Weyts op de rails gezet,  definitief het adagium er te zijn voor personeel en reizigers. 

De kwetsbare onderlaag

De gevolgen van deze geplande herstructureringen worden vooral doorgevoerd in de onderste lagen van de bestaande organisatiestructuur.  De nabijheid tot het personeel, die een vlotte en tijdige personeelsadministratie onder soms moeilijke omstandigheden mogelijk maakt, dreigt verloren te gaan. Tijdige en juiste planning, berekening van lonen, opvolging van pensioenadministratie en andere sociale dienstverleningen eigen aan het werken bij De Lijn voor alle personeelsleden, worden bij deze herstructurering in het gedrang gebracht. Maar ook de nabijheid tot de reiziger, zijn behoeften, zijn noden maar ook zeer specifieke lokale klachten en verzuchtingen dreigen met deze hervorming te sneuvelen. In beide gevallen komt deze herstructurering de performantie enkel ten goede in het licht van toekomstige en verdere privatiseringen. De onderlaag wordt als balast weghervormd onder het mom van kostenefficiëntie en klaarstomen voor de toekomst en de plannen rond basisbereikbaarheid. Aanbod en kwaliteit van het openbaar vervoer in functie van de reiziger worden, net zoals de afgelopen jaren, verder ontmanteld. De genadeslag voor het openbaar vervoer bij De Lijn ligt op de tekentafel met deze reorganisatie van zijn structuur en zal definitief zijn beslag krijgen na de verkiezingen van 2019. De ontmanteling van de huidige structuur van De Lijn is de genadeslag die Ben Weyts (N-VA) en Descheemaecker (N-VA) haar toedient.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!