De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De frontale aanval van Theo Francken op de rechtstaat

De frontale aanval van Theo Francken op de rechtstaat

zaterdag 5 november 2016 16:44
Spread the love

De staatssecretaris voor vreemdelingenzaken bakt het de laatste tijd wel erg bruin. Ondanks het feit dat hij door de rechtbank veroordeeld werd legt hij gewoon dit vonnis naast zich neer met als flauw excuus dat hij verkozen is om het algemeen belang te verdedigen. Alsof in een democratie het algemeen belang kan verdedigd worden door de wetten die door diezelfde democratie werden gestemd naast zich neer te leggen. Nu heeft hij ook nog het leven van de familie waar het om draait moedwillig in gevaar gebracht om daar persoonlijk politiek garen bij te spinnen. Schaamteloosheid kent bij de NVA blijkbaar geen grenzen.

Francken heeft natuurlijk een andere dan een democratische agenda. In Franckens bruine ideologie is er immers helemaal geen plaats voor een rechtstaat. Het naast zich neerleggen van de wet is voor hem niks meer dan het uitdagen van de democratie en de rechtstaat. Zal die onder zijn agressief populisme met steun van bepaalde twijfelachtige media én de politiek bezwijken of niet? Vanuit de politiek hoeft de democratie niet veel hulp te verwachten. Bij de VLD/CD&V/MR blijft het oorverdovend stil en wordt gedanst naar de pijpen van de NVA. Nochtans is Francken een veroordeelde crimineel en zou het passend zijn om zijn diplomatieke onschendbaarheid op te heffen daar hij zowel de nationale als internationale wetten naast zich neer legt en zich op de koop toe nog eens schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten, het weigeren van hulp aan personen in nood en het moedwillig in gevaar brengen van mensenlevens.

Maar het optreden van Francken kan ook wel wat collateral damage opleveren want als Francken ongestraft de wetten naast zich kan neer leggen waarom zou er dan nog één Belg zijn die zijn boetes betaalt? De Belgen kunnen zich immers beroepen op de anti-discriminatiewetgeving om deze niet meer te betalen. Als een veroordeelde staatssecretaris een gerechtelijke uitspraak ongestraft naast zich neer kan leggen waarom mogen wij gewone mensen dat dan niet? Natuurlijk is de NVA pro-discriminatie. Dat druipt van het beleid af. Eens benieuwd wat de rechter zal zeggen als mensen opeens weigeren boetes of dwangsommen te betalen zich beroepend op Franckens houding.

take down
the paywall
steun ons nu!