De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Freedom Flotilla 2 kampt met enorme tegenstand
Palestina -

De Freedom Flotilla 2 kampt met enorme tegenstand

maandag 4 juli 2011 21:26
Spread the love

De Freedom Flotilla 2 – Tien boten met een duizendtal passagiers uit 22 landen vertrokken vorige  week uit verschillende havens richting Griekenland.  Van daaruit zou deze internationale vloot naar Gaza zeilen om de aanhoudende schendingen van de Palestijnse politieke en mensenrechten en het schuldig stilzwijgen van onze regeringen aan te klagen.  Het vertrek uit Griekenland verloopt alvast niet van een leien dakje. De Freedom Flotilla 2 kampt met een enorme politieke druk, serieuze dreigementen, agressie en sabotages.

Filmpje messages in a bottle (http://www.youtube.com/watch?v=XXyR2_H0jXE)

Gaza en de Flotilla
Het zeilen van de Freedom Flotilla 2 naar Gaza is een vreedzame maar directe actie van een breed platform van internationale en nationale organisaties tegen de illegale blokkade van de Gazastrook. De blokkade, die de economie nagenoeg heeft lamgelegd en het leven van de Palestijnse burgers in Gaza onmenselijk maakt, is een vorm van collectieve bestraffing van de burgerbevolking. Een onderzoeksmissie van de VN Mensenrechtenraad heeft geoordeeld dat de Israëlische blokkade tegen Gaza illegaal is. Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft gezegd dat Israël de illegale afsluiting van Gaza moet stopzetten. Israël blijft evenwel het internationaal recht naast zich neerleggen en duidelijke internationale diplomatieke initiatieven tegen het embargo blijven uit. Vandaar dat activisten uit de hele wereld zich verplicht voelen om met een duidelijke en directe actie een einde te maken aan de illegale blokkade tegen Gaza.

Eind mei is het een jaar geleden dat Israël de wereld schokte door de eerste Vrijheidsvloot naar Gaza op een gewelddadige manier te enteren, waarbij negen activisten de dood vonden. Volgens de onderzoeksmissie van de VN Mensenrechtenraad onder leiding van rechter K. Hudson-Pillips vonden er ernstige schendingen van zowel het humanitair recht als van de mensenrechten plaats, zowel tijdens als na het incident. De commissie heeft onder meer aanwijzingen dat twee gewonde activisten zijn geëxecuteerd. Israël dreigt er opnieuw mee om hard op te treden. Israëlische leiders voeren internationaal campagne tegen de Freedom Flotilla 2 en bestoken de publieke opinie met vijandige en haatdragende boodschappen. Zoals dat ook in andere landen gebeurt, vraagt Belgium to Gaza onze regering om te reageren op de Israëlische intimidaties tegen vreedzame activisten. De stuurgroep van Belgium te Gaza zal een onderhoud vragen met de minister van Buitenlandse Zaken en aandringen om alles in het werk te stellen om onze 4 meevarende Belgische burgers te beschermen. 
Belgium to Gaza is een platform van organisaties en individuen dat de bezetting van de Gazastrook wil aankaarten. Belgium to Gaza zamelde 30.000 Euro in voor de aankoop van een boot die gedeeld wordt met delegaties van Canada, Denemarken en Australie. Er varen minstens vier landgenoten mee op de boot die de naam ‘Tahrir’, bevrijding, kreeg.  (bron: http://www.intal.be/nl/article/belgium-gaza-vaart-mee-op-de-internationale-vloot-eind-juni)
 

Problemen
-Het vertrek van de vloot verloopt alvast niet van een leien dakje. Zo trok het grootste Turkse schip, de Mavi Marmara – waarop vorig jaar de negen activisten werden doodgeschoten – zich op het nippertje terug wegens ‘technische’ problemen.  Naar verluidt zou de enorme Israëlische druk op de Turkse regering de echte reden zijn. 

-In de haven van Athene mocht de Amerikaanse zeilboot ‘The Audacity of Hope’ met 50 passagiers alvast de haven niet verlaten omdat een onbekend individu klacht indiende omdat het schip niet zeewaardig zou zijn. Het schip moest dus wachten op een grondige inspectie voor het de haven mocht verlaten. 

-Dinsdag werd het Zweedse schip ‘Julliano’ dat voor een Griekse haven lag, gesaboteerd. Volgens de organisatoren hebben duikers de schroef van het schip vernield en zal het enkele dagen duren voor het schip gerepareerd is.

-Woensdagochtend werden vier deelnemers aan de vloot het slachtoffer van agressie, op verschillende plaatsen maar op dezelfde moment, in een Griekse havenstad. Ze werden beroofd van hun papieren en van hun gsm. (Bron: Ria Cabus)

-Later werd ook het Ierse schip ‘MV Saoirse’ gesaboteerd. Na controle door experts bleek dat de sabotage niet bedoeld was om het schip te verhinderen om te vertrekken, maar dat de fatale schade pas zou optreden wanneer het schip op zee was. Dit zou er zeker voor gezorgd hebben dat enkele passagiers dit met de dood zouden bekopen. Het was dus een potentiële moordpoging.

De verantwoordelijke van de MV Saoirse (Dr. Lane) reageerde: “ De Freedom Flotilla is een geweldloze actie van humanitaire solidariteit met de mensen van Gaza, maar Israël blijft bedreigingen en geweld gebruiken om de vloot te vertragen en te stoppen. Ze vielen ons vorig jaar aan in internationale waters, nu vallen ze ons aan in Turkse en Griekse havens. Er is geen norm die Israël niet zou breken.” Eveneens zou de sabotage gelijkaardig zijn met die toegebracht aan het Zweedse schip. (http://ht.ly/5u6Sc)

-Verder beschuldigd Israël de actievoerders van terroristische contacten, het niet geweldloos zijn, Gaza te bevoorraden met wapens en chemische wapens aan boord te hebben. Voor de organisatoren van de Flotilla is geweldloosheid echter troef.  Deelnemers aan de flotilla hebben allen een charter moeten tekenen waarmee ze zich binden aan het geweldloze karakter van de actie. Alle gegevens die Israël mocht bezitten over deze aantijgingen zouden ze aan de organisatoren moeten doorspelen, deze actievoerders zouden onmiddellijk uit de actie worden gezet.

-Tot slot wordt ondertussen de actie ook door internationale politici veroordeeld als terroristisch of een overdreven provocatie. Hierbij zijn NVA (bij monde van Els De Mol & Jan Jambon), de Amerikaanse president Barack Obama, VN secretaris generaal Ban Ki-moon en vele anderen. 

-Opvarenden en organisatoren maken zich alvast zorgen over de houding van de Griekse regering. Aanvankelijk steunde ze de Flotilla en de eis voor de opheffing van de blokkade van Gaza. Maar de belabberde economische situatie maakt dat ze mogelijke politieke druk van zowel Israël als de VS niet kunnen weerstaan. Naar verluidt zou de Griekse regering alle schepen naar Gaza  verhinderen uit te varen en blokkeerde de Griekse kustwacht vrijdag het Amerikaanse schip net na het verlaten van de haven. De Tahrir (met Belgium to Gaza-leden aan boord) poogde vanmiddag (maandag 4 juli) uit te varen, maar na 5 km werden ze tegengehouden door de Griekse kustwacht. De EU helpt dus duidelijk het Israëlisch embargo in stand te houden. Momenteel is het niet duidelijk of deze acties de plannen van de Flotilla zouden hinderen. Alvast wagen de activisten binnen enkele dagen zeker een nieuwe poging om toch het zeeruim te kiezen. (http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=227492 )

De actievoerders blijven echter gemotiveerd en roepen de wereld op om druk uit te oefenen op hun regering, op de Griekse regering alsook op de Amerikaanse en de Israëlische.

Let us sail! Let us sail! Let us sail!

Doe mee en Let them sail!

Verstuur onderstaande voorbeeldbrief naar NVA, de Belgische regering, de Amerikaanse ambassade in Brussel, de Griekse ambassade in Brussel en de Israëlische ambassade.

Griekse ambassade in Brussel:
ambagre@skynet.be ; mea.bruxelles@rp-grece.be;  madee@skynet.be; grdel.nato@euronet.be;  greekpressoffice@gpo.be

Minister van Buitenlandse Zaken:
kab.bz@diplobel.fed.be

Amerikaanse ambassade in Brussel:
usvisabrussels@state.gov; BrusselsVisaInquiry@state.gov

Israëlische ambassade in Brussel
israelinfo@brussels.mfa.gov.il

NVA:
partijbestuur@n-va.be; els.demol@dekamer.be; jan.jambon@dekamer.be; ben.weyts@n-va.be

Of kom mee betogen op het Schumanplein aan de EU in Brussel op 4 juli om 17:00u tot 20:00u http://www.facebook.com/event.php?eid=230951883594737

Verdere details over het verloop van de Flotilla vindt u op:
http://www.freegaza.org/
http://www.belgiumtogaza.com/
http://www.freedomflotilla.eu/
http://www.palestinasolidariteit.be/
– via de facebookpagina van de “Freedom Flotilla 2”

Contactpersonen van Belgium to Gaza zijn:
-Bert De Belder (Nederlands)
-Ludo De Brabander (Nederlands)
-Fatima El Mourabiti (Frans)

Voorbeeldbrief:

Geachte,

Binnen enkele dagen vaart de Vrijheidsvloot II uit naar de Gazastrook. Vorige week brachten de Belgische passagiers die deel zullen nemen aan de internationale vloot naar Gaza een bezoek aan het Kabinet van Buitenlandse Zaken.

Met dit schrijven wil ik, als Belgische burger, mijn steun toekennen aan deze geweldloze actie en u aanmanen om het nodige te ondernemen om de veiligheid van de passagiers te verzekeren.

Deze vreedzame onderneming stelt Israël’s blokkade van de Gazastrook aan de kaak. De blokkade van de Gazastrook bestaat nu vier jaar en geldt als een collectieve volksbestraffing voor de verkiezingsoverwinning van Hamas. Ondanks de ontmanteling van Israëlische kolonies en de terugtrekking van Israëlische militaire troepen uit de Gazastrook in 2005, blijft de bezetting een realiteit, die ook de Verenigde Naties aldus kenschetst.

Volgens het internationaal recht is Israël, als bezettende macht, verplicht om in te staan voor de veiligheid, rechten en noden van de Gazanen. De blokkade is echter een rechtstreekse schending van deze plicht.

De aanval van de Vrijheidsvloot in internationale wateren op 31 mei 2010, veroorzaakte grootschalige internationale verontwaardiging, wat de Israëlische overheid ertoe aanzette om een “versoepeling” van de blokkade aan te kondigen.

Echter, de enige significante verandering is de verhoogde import van consumptiegoederen en voedingsmiddelen. De import van goederen wordt sterk aan banden gelegd, waardoor bijvoorbeeld cement en metaal nog steeds niet kunnen geïmporteerd worden, terwijl de exportmogelijkheden quasi nihil zijn. Volgens een rapport, dat ondergeschreven werd door 26 Europese NGO’s, is er verder niets veranderd. Vandaag is meer dan 45 procent van de bevolking werkloos en is 80 procent afhankelijk van internationale humanitaire hulp. Het systeem van watervoorziening en waterzuivering is er slechter aan toe dan ooit: dagelijks stroomt 50 tot 80 miljoen liter deels behandeld of volledig ongezuiverd rioleringswater in de zee omdat Israël geen waterzuiveringssystemen toelaat. Deze maand werd de alarmbel geluid omwille van een acuut tekort aan vitale medicijnen die tegengehouden worden door de blokkade. Door de beperkte import van brandstof, kampt de Gazastrook met stroomonderbrekingen die gemiddeld 4 à 6 uur per dag aanhouden. 60 procent van Gaza’s bevolking heeft slechts om de vier à vijf dagen stromend water gedurende 6 à 8 uur.

De humanitaire hulp is onvoldoende en is in essentie een foute benadering: het Palestijns-Israëlisch conflict is een bezettingsconflict waarbij Israël een structurele militaire overmacht gebruikt om de Palestijnse bevolking onder de knoet te houden. Gaza vraagt dan ook niet om humanitaire hulp, ze vraagt om een rechtvaardige, structurele oplossing; om bewegingsvrijheid en zelfbeschikking om zo zelf een economisch bestel op te bouwen.

Anderhalf miljoen Palestijnen, waarvan meer dan de helft jonger is dan achttien, en die voor 2/3 uit vluchtelingen bestaat, leven in een openluchtgevangenis.

De vloot zeilt omdat er nood is aan verandering; als burgers van deze zelfde wereld kunnen we dit onrecht niet dulden en willen via deze actie onze regering aanmanen om de nodige maatregelen te nemen opdat Israël de blokkade zou beeindigen en het international recht zou respecteren. Daarom ondersteun ik dit geweldloos burgerinitiatief dat onze solidariteit betuigt aan de burgerbevolking van Gaza.

Van U en de Belgische regering verwacht ik vooreerst dat het de Israëlische regering aanspreekt en duidelijk maakt dat de flotilla, waarvan vier Belgen deel uitmaken, een veilige doortocht moet garanderen. Deze vier Belgen, zijn burgers uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel en zij varen mee opdat rechtvaardigheid kan geschieden.

Hoogachtend,

take down
the paywall
steun ons nu!