De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De fout van Yves Desmet: 6 op 10 migranten moslim

De fout van Yves Desmet: 6 op 10 migranten moslim

donderdag 30 oktober 2014 16:08
Spread the love

In z’n
redactioneel “U bent fout over bijna alles” gaat Yves Desmet zelf onderuit.
Slechts 1 op 4 inwoners met migratieachtergrond zijn moslim en geen  6 op
10 zoals Yves Desmet denkt te mogen vaststellen uit de Ipsos Moros enquête naar
‘percepties’ en  werkelijkheid van migratie, werkloosheid, islam enz.

 
Yves Desmet brengt enkele resultaten van deze enquête onder de aandacht in

DM van 30/10/2014
Hoeveel van honderd Belgen in hun beroepsactieve jaren
zijn toch werkloos, denkt u? Volgens een Europese studie van het bureau Ipsos
denkt de gemiddelde Belg dat er dat 31 zijn. …Hoog tijd toch dat er dan paal en
perk wordt gesteld aan dit profitariaat dat het geld van de hardwerkende Vlaming
opsoupeert? Alleen: slechts 8 procent van de Belgen in de beroepsactieve
leeftijd zit in de werkloosheid, een vierde van het aantal dat u denkt…”
 
7,6% (afgerond 8%) werkloosheid in België volgens de
RVA-statistiek (officiële registratie), 5,7 % volgens de
Eurostat-statistiek (vraagstelling aan de respondent) en dit in de
‘beroepsactieve jaren’, dus tussen 15 en 64 jaar. Voor de jeugdwerkloosheid is
dat respectievelijk 8, 2% volgens de RVA-statistiek en 7,3%
volgens Eurostat. Wat zou er geantwoord zijn wanneer de vraag over
‘jeugdwerkloosheid’ zou gesteld zijn, en wat zou jij antwoorden op deze vraag?
 
Als iedereen evenwel de ‘werkloosheidsgraad’ blijft gebruiken, dus werklozen
berekend op de beroepsactieven, dan houdt men zelf de mist over werkloosheid en
een overschattend beeld in stand.
 
En Yves Desmet vervolgt: “Hoeveel van iedere honderd Belgen zijn moslim?
Volgens de modale Belg zijn er dat 29. Geen wonder dus dat de eigen identiteit
in het gedrang komt, dat onze steden wel overspoeld lijken door mannen in
soepjurken met baarden … Alleen: slechts zes op de honderd Belgen zijn in
realiteit moslim, een vijfde van het aantal dat wij vermoeden.
 
Over de moslims laat npdata niet na regelmatig de meest benaderend
inschatting te geven en dit per gemeente en nationaliteit, 6,5% volgens
de laatste update voor 2013. Dat blijkt niet onnuttig omdat het idee blijkbaar
(nog) leeft dat 29% van de Belgische bevolking moslim is. Vooralsnog
heeft enkel Le Soir en La Derniere Heure in het verleden daar enige aandacht aan
gegeven, aan Vlaamse kant, niemand ook al liggen de cijfers voor het grijpen.
 
“Nog eentje om het af te leren? voegt Yves Desmet er aan toe:”Hoeveel
per honderd inwoners van België hebben een migrantenachtergrond? Opnieuw: u
denkt een derde van de bevolking, in werkelijkheid is het er een op de tien.”
 

Los van de discussie wat nu juist als migratie bedoeld wordt in de vraagstelling
of bij de onderzoekers, verduidelijkt Yves Desmet zelf wat onder ‘migratie’
wordt verstaan: inwoners van België met migratieachtergrond. Dat zijn er
dus volgens Ipsos in de lezing van Desmet 1 op 10 en dan is het hek van de dam
natuurlijk.
 
Die 1 op 10 zijn nog minder
dan de non-nationals’, de vreemdelingen dus waar Ipsos het waarschijnlijk over
heeft, nl 1,2 mio  vreemdelingen, dat zijn er 10,7%, 11%
afgerond. Na wo 2 zijn er evenwel 1,1 mio vreemdelingen Belg geworden en
deze hebben intussen voor 0,6 mio nageslacht gezorgd (emigratie en
overlijdens inbegrepen), allemaal ‘migranten’ in de ogen van de modale Belg en
terecht. In het straatbeeld en in de feiten zijn er dus 26,1% inwoners
met migratieachtergrond in België. Ook volgens het Rijksregister. In feite heeft
de bevolking langs de Ipsos enquête een redelijk goede inschatting gemaakt van
het aantal met migratieachtergrond 29% ipv 26%.Alleen de moslims
worden in een zelfde aantal ‘gepercipieerd’. Na gastarbeiders, migranten,
allochtonen zijn we nu allemaal moslims geworden zei Mohammed Chakar op de avond
over 50 jaar migratie op 01/01/2014 in Mechelen.
 
Maar wat is nu het perverse effect van de affirmatie van Desmet? Als er 10%
inwoners met migratieachtergrond zijn, en er 6% moslims geteld worden,
dan zou 6 op 10 van de degenen met migratieachtergrond moslim zijn. Dan wordt
opnieuw een vooroordeel met factor 2 à 3 overdreven, want 6% moslims op
26% met migratieachtergrond is maar 1 op 4, en geen 6 op 10.
 
Hieronder een overzichtje dat kan helpen en dat op 14/10/2014 getoond is in m’n
uiteenzetting voor 120 VRT-medewerkers in een vormingsmoment over diversiteit  – de powerpoint met de uiteenzetting (4 tekstdias, 2 tabellen en 69
grafieken – de soixante neuf van de migratie) is te downloaden op:

http://www.npdata.be/vrt/migratie.ppt
.
 


Bevolking, 
migratie en moslims – 2013


Gewest


Bevolking


Migratie


Moslims op
bevolk.


Vlaams


6.381.859


1.094.318


296.973


Brussels


1.154.635


826.838


260.902


Waals


3.563.060


879.118


158.602


België


11.099.554


2.893.216


716.478


Gewest


Migratie op
bevolk.


Moslims op
bevolk.


Moslims op
migrat.


Vlaams


17,1%


4,7%


27,1%


Brussels


71,6%


22,6%


31,6%


Waals


24,7%


4,5%


18,0%


België


26,1%


6,5%


24,8%

  

26,1%
mensen met migratieachtergrond en 6,5% moslims, dwz 1 op 4
van de inwoners met migratieachtergrond zijn moslim,  in Brussel is dat
31,6%
, in Vlaanderen 27,1% en Wallonië 18,0%

Doet Tim Pauwels hierover eens een Fact Check op de 7de dag,
of Yves Desmet in De Morgen?

Jan Hertogen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!