De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Fietsolutie

De Fietsolutie

maandag 26 juni 2017 11:12
Spread the love

De stad van de Muur is gekend als wielerstad. Stilaan zet ook de fietsolutie hier in: meer burgers gebruiken vaker de fiets voor dagelijkse verplaatsingen. Het lokale beleid kan best nog meer inspanning leveren om van de wielerstad ook een fietsstad te maken.

Dat de Ronde van Vlaanderen terug de Muur van Geraardsbergen aandeed vind ook ik uiteraard een goed feit: stichter van de Ronde, Karel Van Wijnendaele, was een volksvriend en wilde het Vlaamse volk als geheel ook laten deelnemen aan dit sportieve gebeuren, zonder onderscheid in een maatschappelijk-cultureel-sportief gebeuren dat de Ronde van bij de start was. Toen de huidige Ronde-bazen beslisten om een monument als de Muur er uit te knippen, met het oog op meer inkomsten, was dit een foute beslissing die niet meer in de ziel van de Ronde paste. Dat ze nu op hun beslissingen terugkomen kan die fout alleen maar bevestigen.
Daarnaast mag onze stad als prominente wielerstad after all ook meer werk maken om zich  als fietsstad te (blijven) profileren; de fietsbeweging voor dagdagelijkse verplaatsingen heeft zich intussen met o.m. Fietsersbond Geraardsbergen-Lierde, Fietscampagne ‘Cycling the City’ en andere groepen burgers die bewust werken van duurzaam leven beslist bevestigd in Geraardsbergen. Het is de taak van het beleid om daar nu met de geëngageerde burgers mee verder werk van te maken.

Een krachtig signaal zou zijn mochten meer lokale politici en mensen van de ambtenarij vaker gebruik maken van de fiets voor hun dagelijkse verplaatsingen. Dat zou het karakter van de wieler-/fietsstad pas écht bevestigen. En het zou tevens en niet in het minst een groot deel van het mobiliteitsprobleem in en rond het stadscentrum meteen mee kunnen oplossen: minder auto’s op de weg zorgt voor een betere doorstroming voor het verkeer dat écht nodig is (dienstverkeer, senioren, mensen die minder mobiel zijn).
Wat dat laatste betreft is het ook hoognodig dat (opnieuw – zoals dat veertig jaar geleden een evidente oplossing was) meer woon-school verkeer per fiets zou gebeuren: met al de scholen in Geraardsbergen ligt ook daar een relevante oplossing van het autoverkeer in het centrum. Dat ouders dan stellen dat fietsen te gevaarlijk zou zijn, klopt niet: niet de fietsen vormen het gevaar -zij zijn net een oplossing van het probleem; het zijn de auto’s die het gevaar vormen. Hoe minder auto’s op de weg, hoe veiliger voor fietsers!
Keep ‘cycling’!

take down
the paywall
steun ons nu!