De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De feiten waaraan Theo voorbij gaat.

De feiten waaraan Theo voorbij gaat.

maandag 21 januari 2019 11:15
Spread the love

De laatste dagen zijn de uitlatingen en publicaties over de visa-affaire bijna niet te tellen. Waar men volledig aan voorbijgaat zijn de feiten is Syrië; van waaruit de mensentoch gered werden. Zeker in de communicatie van Thoe Francken wordt benadrukt dat de Syrische christenen een kleine minderheid zijn. De meeste cijfers geven aan dat ze ongeveer 10% van de bevolking uitmaken, dat zijn er ongeveer 2 miljoen. Als er een 2000 tal visa afgeleverd zijn, gaat dit over 0.1% van deze bevolking. Als men toch visa geeft aan zo een klein deel van de bevolking, zou dit naar de meest behoevende moeten gaan niet aan de meest biedende. Er wordt ook volledig voorbijgegaan aan het feit dat de meeste visa zijn toegekend in 2018. Volgens Theo Francken en Bart Dewever om ze uit de handen van IS te redden. In 2018 was IS al verdreven uit het grootste deel van Syrië. In 2018 leefden minder dan 1% van de bevolking onder IS bewind. Dan nog te weten dat de IS-gebieden in 2018 ver van de christelijke gebieden lagen. Ongeveer 80% van de bevolking leeft terug onder Assad-bewind. Veel christenen hebben de partij gekozen voor Assad. Er zijn talrijke christelijk milities die meevechten met het Assad regime. Om ze uit de klauwen van Assad te halen, zal ook geen goed argument zijn. De daden van absolute goedheid moeten toch in een andere en veel lucratiever licht gezet worden. 

take down
the paywall
steun ons nu!