De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De fanatieke 1% van de Islam.

maandag 16 maart 2015 22:55
Spread the love

De fanatieke 1% van de Islam.

Geschreven door Mohammad Habash in 2005.

Hoewel de radicale moslims slechts 1% uitmaken van de moslimbevolking is hun invloed  groot en gesteund op gewelddadige acties en de totale verwerping van enig compromis.

De radicalen verketteren de andersdenkenden en ze zien geen heil voor de niet-moslim, noch in de hemel noch op deze Aarde.

De dominantie van de conservatieve Islam in het Midden Oosten geeft de fundamentele werkelijkheid weer van de moslimgemeenschap. 

Maar conservatieve islam moet niet gezien worden als gewelddadig radicalisme, zoals de VS het helaas in het verleden heeft menen te herkennen.

Conservatieve (traditionele) islam mag dan wel stellen dat zij de meerderheid uitmaken van de “Arabische doorsnee straatislam” (en die van Iran) , het betekent niet dat geweld en terrorisme de regio onvermijdelijk op termijn gaan besturen. (10 jaar later is deze uitspraak toch een beetje te relativeren.)

Een recente (2005!) studie door het Centrum voor Islamistische Studies wees uit dat de conservatieven zo’n 80% uitmaken van de islamitische bevolkingsgroepen in het Midden Oosten. 

Hervormers maken zo’n 20% uit. 

Radicalen kunnen slechts op 1% rekenen van de bevolking. 

Naar zijn mening (Habash) zijn deze ruwe verhoudingen altijd al aanwezig geweest gedurende de hele islamitische geschiedenis met kleine variaties. 

Islamitische terminologie wordt gebruikt om deze onderlinge verschillen te definiëren. 

Radicalen werden eerst bekeken als ‘Khawarij”, een fanatieke groep die teruggaat tot de eerste eeuw van de Islam. 

Zij gebruikten woorden als blasfemie en vooral geweld om zelfs kleine meningsverschillen te verbieden. 

De conservatieven van vandaag staan bekend als “ De Mensen van de Letter” of zij die vasthouden aan de letter van de Islamitische teksten. 

Hervormers, zoals ze vandaag worden genoemd, zijn het “Volk van het verstand” 

Het verschil tussen de conservatieven en de radicalen kan op 2 manieren worden gemeten: 

1) hun standpunt inzake de persoonlijke beoordeling van religieuze zaken.

2) hun standpunt tegenover niet-moslims.

Conservatieven geloven dat de Geopenbaarde Wet stamt uit de glorietijd van de Islam en dat persoonlijke interpretaties zeer gelimiteerd moeten worden.

Met als resultaat dat ze niet eens kijken naar nieuwe oplossingen voor de problemen waarmee de moslims van vandaag geconfronteerd worden. 

Banken en verzekeringen dienen vermeden te worden omdat hun activiteiten ongeoorloofde winst maken ( niet eens zo gek als idee na de bankencrisis) 

Daarnaast zien zij de hoofdbedekking van de vrouw als een verplichting. 

Conservatieven zien de Islamitische Wet als gesteund op de Koran en de gecontroleerde  uitspraken en daden (de soenna) van de Profeet Mohammed (vzmh) nadat de geleerden daar een consensus over hebben bereikt. 

Conservatieven verwerpen dus ook de democratie omdat deze laatste de Wil van God onderwerpt aan de wil van het volk. 

Voor hen bestaat de hoogste autoriteit in een gemeenschap uit de Openbaring van God aan de mensheid. 

Hervormers, aan de andere kant, zeggen dat het individuele beoordelingsvermogen tot de mogelijkheden behoort. 

Een gemeenschap heeft dus de mogelijkheid om keuzes te maken die tegemoet komen aan de hedendaagse noden, onafhankelijk van de meningen van de religieuze geleerden uit vroegere tijden.  

Hervormers hebben ook een bredere kijk op de shari’a en vullen die aan met ideeën die ten bate van de gemeenschap zijn in een voortdurend en evoluerend wetgevend proces. 

Volgens de hervormers dienen banken en verzekeringsmaatschappijen het welzijn van de gemeenschap en heeft dit de voorkeur op de letter van de religieuze teksten. 

Hervormers nemen ook een liberale houding aan ten aanzien van de hoofdbedekking van de vrouw, haar politieke deelname en haar bewegingsvrijheid die individueel dient geregeld te worden. 

Hervormers zien geen tegenstrijdigheden tussen Islamitische en democratische vormen van onderricht.

Terwijl democratie wel in aanvaring komt met de eeuwenoude traditionele manier van besturen van moslimgemeenschappen. 

Wat betreft de houding tegenover niet-moslims (of zelfs niet praktiserende moslims), geloven de conservatieven dat de Islam alle vorige godsdiensten afgeschaft heeft. 

Hervormers vinden echter dat de Islam de vorige godsdiensten vervolledigt maar deze niet wil afschaffen en ook niet aan de kaak wil stellen. 

Conservatieven halen daarvoor hun bewijs uit de tekst van de Koran terwijl hervormers beweren dat de Koran het bestaan van Oude en het Nieuwe Testament bevestigt en erkent. 

Op deze manier verwerpen hervormers het monopolie van de Islam op de redding, het Paradijs en de Waarheid.

Daar tegenover zullen de juridische tradities van het islamitische conservatisme de moslims ook verplichten om rechtvaardig te zijn in hun omgang met niet-moslims. 

Conservatieven en hervormers delen dus dezelfde mening aangaande de rechten van andersdenkenden die moeten gerespecteerd en behouden worden. 

Hoewel de radicale moslims slechts 1% uitmaken van de moslimbevolking is hun invloed  groot en gesteund op gewelddadige acties en de totale verwerping van enig compromis.

De radicalen verketteren de andersdenkenden en ze zien geen heil voor de niet-moslim, noch in de hemel noch op deze Aarde.

Die houding zorgt er voor dat geweld gebruikt kan worden tegen de “anderen”, met inbegrip van de christenen, joden en zelfs tegen moslims die hun mening niet delen. 

Het geloven in geweld steunt op twee pijlers: een radicale cultuur en onrechtvaardigheid.

Als een radicale cultuur de voorkeur weg draagt dan brengt dat het volk tot geweld. 

En het extremisme van de radicale cultuur wordt aangewakkerd door de ongelijkheid en de klachten die de bevolking van het Midden Oosten moet ervaren.

Ongelukkig genoeg is Irak een broeihaard geworden van de radicale Islam als gevolg van de brutaliteiten die het Iraakse volk moest ondergaan ten tijde van Saddam Hoessein en daarna onder de bezettingsmachten. 

Dit scenario is niet enkel beperkt tot moslims maar radicalisme bedreigt elke maatschappij waar een menswaardig bestaan onmogelijk is en mensenrechten geen waarde hebben. 

Bron: Daily Times  29 December 2005. 

take down
the paywall
steun ons nu!