De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Europese Groene Deal en Vlaanderen
Opinie -

De Europese Groene Deal en Vlaanderen

woensdag 11 december 2019 19:47
Spread the love

Vzw Climaxi, beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid, nam vandaag kennis van de door Europa voorgestelde Green New Deal. Climaxi vindt dat van deze voorstellen een gezonde ambitie uitgaat die schril contrasteert met de reactie van de Vlaamse Regering. De deal is een stap vooruit, al is nog niet duidelijk hoe concreet die wordt, van waar de centen moeten komen en hoe sociaal die deal wordt. Climaxi vraagt meer structurele inspanningen.

Europa wil klimaatneutraal worden tegen 2030. Het blijft wel onzeker of daarmee de klimaatdoelstellingen van Parijs (onder de 1,5° opwarming blijven) gehaald worden. Volgens veel wetenschappers en milieugroepen is een reductie van 65% nodig. Volgens IPCC-expert en glacioloog Philippe Huybrechts zullen de akkoorden van Parijs tegen het einde van de eeuw zorgen voor een opwarming van 3°: ‘Als we onder de 2° willen blijven zullen de afspraken van Parijs zeker moeten aangescherpt worden. Het volledige koolstofbudget (wat ons qua uitstoot nog rest) zal tegen dit tempo in 2030 opgebruikt zijn’, zei hij op een conferentie van Climaxi.

In de deal zitten zeker positieve elementen: het aanplanten van bomen, verbetering openbaar vervoer, verduurzaming en kortere landbouwketen. Climaxi kan er alleen maar voor zijn en is blij dat er voor het eerst oog is voor groepen van mensen die niet mee kunnen.

Minder enthousiast zijn wij over de massale lancering van elektrische auto’s (mensen met een beperkt inkomen hebben daar niets aan) of het blijven verhandelen van koolstofquota. Wel zijn we blij dat daar een aantal gaten in gedicht worden (luchtvaart) en hopen we dat de problemen die daarmee gepaard gaan opgelost worden. Climaxi is niet voor het verhandelen van vervuilingsrechten maar voor dwingende uitstootnormen. Een mogelijke CO2 belasting kan ook ten nadele van de werkende bevolking uitdraaien. Climaxi wacht op de concrete voorstellen rond deze thema’s. We pleiten voor een minder mainstream klimaatbeleid dat oog heeft voor collectieve isolatie, energiecoöperatieven, korte keten, sociale woningbouw en openbaar vervoer.

Vlaanderen

We vallen evenwel van onze stoel als we de Vlaamse Minister Zuhal Demir horen zeggen dat ze niet zonder meer zal meestappen in dit beleid. Vlaanderen voorziet maar een inkrimping van de koolstofuitstoot met 32,6% en bengelt daarmee achteraan in het peloton. Climaxi is beschaamd over de manier waarop onze regering Vlaanderen bij buitenlandse partners in de kijker zet. Deze rijke regio, die bovendien bedreigd wordt door een stijgende zeespiegel wil blijkbaar alleen excelleren in sommige zaken maar scoort bijzonder laag in het beschermen van zijn eigen bevolking tegen klimaatopwarming en de naleving van internationale verdragen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!