De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De EU behouden en veranderen of afbreken en slopen? Opinie

De EU behouden en veranderen of afbreken en slopen? Opinie

zaterdag 18 oktober 2014 23:06
Spread the love
Vorig jaar werd er besloten om de pensionleeftijd op 50 jaar te zetten, met een uitkering van 9.000 euro per maand voor de EU functionarissen. Ze moeten ook maar 15,5 jaar werken om een carrière te vervolledigen en met pension te kunnen gaan. Dat is een beetje gunstiger dan wat de “plebs” krijgt.

De Europese Unie is ons opgelegd door een welbepaalde elite, met als doel het vernietigen van staten en regionalisering van het oud continent. De werking van de EU instellingen is ondemocratisch. Nochtans is deze Unie voor veel van onze landgenoten een goeie zaak en pleiten weinig voor zijn afschaffing.

Voor sommigen was het idee van een Unie na de twee oorlogen van vorige eeuw goed, maar werd deze gaandeweg gecorrumpeerd door lobby groepen. Hierdoor is de EU minder sociaal geworden. De EU moet dus veranderd worden in een meer rechtvaardig, sociaal en menselijk Unie. Ik heb hier ook lang in geloofd.

De redenering klopt niet. Het project van een Europese Unie dateert van voor het einde van WOII. Hitler had namelijk een dergelijk project voor een Europese Unie. Het conceptualiseren van deze unie werd voor Hitler gedaan door dezelfde persoon die jaren later hetzelfde gedaan heeft voor de opbouw van de EU. Zijn loon werd betaald door de CIA (alsook anderen zoals Shuman, Paul-Henri Spaak). Deze Unie gaat ons dus niet helpen om een tegenmacht te vormen tegen het Amerikaans Imperialisme, vermits de EU sinds haar begin door de CIA werd gestuurd.

Dit zijn feiten die gedocumenteerd staan in de onlangs gederubriceerde archieven. Documenten zijn te vinden via een Google zoekopdracht.

Vele geloven dat de bevolking hier iets aan kan doen. Wij zouden de EU kunnen veranderen in een orgaan dat de belangen van de bevolkingen behartigd in plaats van die van de neoliberale, geostrategische globalistische belangen.

Jammer genoeg is dit ook een misvatting. De Europese Unie werd zodanig ontworpen dat een verandering van de EU grondwet (daar waar het echt om gaat) een unanimiteit vereist van de 27 lidstaten (dit is een techniek beschreven in “The Art of War” van Sen-Tzu: hoe groter het aantal landen, hoe minder waarschijnlijk het wordt om een unanieme beslissing te nemen).

Een verandering voor een socialer, rechtvaardiger Europa gaat dus nooit gebeuren. Het is statistisch onmogelijk om tegelijkertijd in de 27 lidstaten sociaal gezinde regeringen te treffen.

Het is dus compleet antirevolutionair om te pleiten voor het behouden van de Europese Unie mits aanpassingen, omdat deze er nooit zullen komen (althans niet in de positieve richting).

https://reinfobel.wordpress.com/2014/10/18/de-eu-behouden-en-veranderen-of-afbreken-en-slopen-opinie/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!