De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De EU als politiestaat

De EU als politiestaat

woensdag 6 oktober 2010 10:18
Spread the love

Meer en meer EU-landen lijken tot neo-liberale, rechtse regimes verleid te worden. Zulke regimes houden zo goed als altijd in dat er hard moet opgetreden worden in preventie van terreur. Een krachtige sociale controle met een politie-orgaan dat meer macht verkrijgt dan dat hij zou mogen hebben in een eigenlijke democratie. Kijk naar Nederland waar de verbreding van die politiemacht al op de agenda staat. En België?

Iedereen een terrorist

Ik wil jullie eerst verwijzen naar dit filmpje op youtube. Het laat zien hoe in Duitsland de eigenlijke informatieorganen en politiekrachten bijna geheel vrije toegang hebben tot uw hele bestaan. Dat scenario, blijkbaar in meerdere landen al van toepassing, is in sept. ’10 ook geldig in België. (Artikel De Tijd over nieuwe wetgeving.)

De lijst met nieuwe bevoegdheden voor onze geheime diensten is behoorlijk lang. Behalve mensen vermoorden of verwonden, is zo goed als alles mogelijk. De diensten mogen woningen doorzoeken en er voorwerpen wegnemen zonder dat de eigenaars op de hoogte zijn. Ze mogen valse vennootschappen en verenigingen gebruiken als dekmantel en die daarna geruisloos weer opdoeken, wars van de wettelijke procedures.

Ze mogen binnenbreken in de computersystemen van alle mogelijke bedrijven en personen, behalve die van rechters. Ze mogen grasduinen in alle databanken van de overheid, zelfs die van de politie. En ook alle banken, telecomoperatoren en De Post moeten toegang verlenen tot hun databanken en netwerken. Anders riskeren ze een boete.

Stefaan de Clerck, minister van Justitie op dat moment, wist te zeggen dat het een inbreuk op de privacy was maar dat het noodzakelijk was voor terreurbestrijding. Ons recht op privacy verdwijnt.

No Border brutaliteit

Je zou bijna in woede de straat opgaan al lijken er niet veel mensen van wakker te liggen. Betogingen en manifestaties kennen we allemaal wel. Onlangs was er in Brussel nog een grote bijeenkomst in die sfeer. Wat er daar allemaal gebeurde, boezemt mij angst in. Politieagenten die mensen van de straat plukten omdat ze er ‘als activisten uitzien’. Mensen oppakken omdat ze goederen bijhadden die niet op een betoging thuishoorde. Zoals zwembrillen die de personen tegen traangas en pepperspray kan beschermen. Na de vele onterechte arrestaties, werden vrouwen op seksistische praat getrakteerd door de heren met het blauwe uniform. Slaag, verwondingen en psychisch geweld waren blijkbaar een doodnormale zaak. Je vraagt je misschien af waarom er daar niet veel over gerept wordt in de media? Fotografen en pers werden weggehouden en bedreigd. “Dadelijk is het op de grond, he”, hoor je een agent in burger tegen een fotograaf zeggen na hem het fototoestel bijna te hebben ontfutseld.

Anja Hermans was er een ganse week en ze beschrijft uitgebreid de afschuwelijke manier waarop de manifestanten werden behandeld (Artikel op DeWereldMorgen.be). Het verbaast me niet langer dat mensen ‘ACAB’ (All Cops Are Bastards) op hun voorarm laten tatoeëren. Basisrechten worden aan de kant geschoven om de reputatie van het staatsorgaan te beschermen. Wat hadden de politici te melden? Ik verwijs u graag door naar een artikel van C. Callewaert op DeWereldMorgen.

Natuurlijk is het de taak van de politie om zulke manifestaties binnen de perken te houden al is het preventief tegenhouden van actievoering geheel niet te tolereren aangezien we nog altijd onze democratische rechten hebben. De manier waarop en de gang van zaken tijdens is al geheel afstotelijk. 

Stroomstoten en de doodstraf

Wat me dan vooral angst inboezemt is dat diezelfde mevr. Turtelboom die de brutaliteit tijdens het No Border camp correct vindt, ook een onderzoek inricht voor het gebruik van stroomstootwapens. Aanleiding is het dodelijk politiegeweld tegen Raphaël Verhoeven. Ze spreekt over het gebruik van zulke wapens tijdens gevaarlijke interventies. Op dit moment mogen alleen het speciale interventieteam van de federale politie en het bijstandsteam van de politie van A’pen ze gebruiken. De minister onderzoekt of het gebruik ervan niet uitgebreid kan worden.

Meteen stel ik me de vraag hoe lang het duurt eer we manifestanten met schuim in de mondhoeken zien kermen van de pijn. Nu al wordt te pas en te onpas traangas gegooid of pepperspray in de ogen gespoten. Om nog maar te zwijgen van de telescopische matrakken die al vaker bloed deden vloeien.

Na die verontrustende berichtgeving wil ik u nog een laatste artikel delen. Een artikel dat ik vind op Zonnewind.be en waarin de maatregelen die worden genomen tegen onze rechten om op straat te komen als manifestant zwaar in het gedrang komen. 

Rechts-liberalisme

De radicaal-rechtse en de neo-liberale partijen slaan de handen in elkaar. Een staatsmodel waarin een profiel van brave, hardwerkende burger voorop staat. Iedereen die niet beantwoordt aan dat profiel kan rekenen op de onmenselijkheid van de harde gevangenissen, de beklemmende kistmentaliteit van asielopvang of de brutaliteit van de mensen die ons moeten beschermen. Dit alles om de kapitaalgang te beschermen tegen mensen die opkomen voor hun rechten. Er zijn genoeg voorbeelden in de geschiedenisboeken die aanduiden wat zo’n politiestaat teweeg brengt. Stem de volgende keer vooral rechts als je niet zoveel van je eigen rechten houdt.

take down
the paywall
steun ons nu!