De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De digitale snelweg van MUYTERS

De digitale snelweg van MUYTERS

woensdag 4 oktober 2017 16:30
Spread the love
Overheidsbedrijven spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Vandaag binnen de context van meer en meer liberalisering meer dan ooit. Het zijn bedrijven met een economische activiteit die ons als gewone burger raakt. Het gaat hier om dienstverlening binnen het bereik van iedereen met aandacht voor de sociaal zwakkeren.

Zij zijn zowat de enige economische en sociale hefbomen die de regering nog zelf in handen heeft.

Volgens minister Muyters wordt supersnel internet een basisbehoefte in onze samenleving. Hier kan ik hem volgen, communicatie moet voor iedereen haalbaar zijn anders telt men in de maatschappij van morgen niet mee.

Destijds besliste een regering om de RTT voor 49.9% te privatiseren. Gevolg is dat dit bedrijf zich positioneert als een puur private speler. Het enige wat de overheid doet is de dividenden opstrijken. Nu klaagt men erover dat het duopolie van Telenet en Proximus er voor zorgt dat de prijzen hier te hoog zijn. Ik spreek me niet uit over de hoogte van de prijs maar wel over de manier dat die tot stand komt.

In een basiscursus van economie wordt steeds verteld dat zaken van economische waarde die enorme investeringen vragen best door de overheid uitgebaat worden, zeker wanneer het om maatschappelijk dienstverlening gaaf zoals spoorvervoer en telecommunicatie. Bij te hoge investeringen zullen er uiteindelijk slechts een paar spelers overblijven die dan de prijs kunnen bepalen. Concurrentie kan enkel spelen wanneer het goed overal verkrijgbaar is met vele leveranciers, dit laatste is zeker niet het geval.

Bij de privatisering van de RTT heeft men een foute beslissing genomen. Nu komt minister Muyters tot de vaststelling dat de overheid een initiatief moet nemen en zelfs als 3e speler de stoepen moet opengooien voor de glasvezelverbinding. Destijds moest Luc Van den Brande toen minister-president van Vlaanderen zo nodig Telenet Vlaanderen lanceren want wat we zelf doen, doen we beter. Dit bedrijf is nu in Amerikaanse handen en presteert, als we de balans bekijken verre van schitterend. Proximus doet het veel beter maar helaas heeft dit bedrijf zijn opdracht van maximale dienstverlening ingeruild voor maximale winst ten behoeve van de aandeelhouders.

Beleidsmakers zorg ervoor dat Proximus terug in overheidshanden komt dan kunnen jullie zelf bepalen tegen welke sociale prijs de glasvezel overal beschikbaar wordt.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!