De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De democratie in beweging: burgerparticipatie

De democratie in beweging: burgerparticipatie

maandag 2 april 2012 17:21
Spread the love

OOK  POLITICI  LUISTEREN  NAAR DE  STEM  VAN  HET  VOLK

EEN   ZEVENDE  DAG  ?  Neen, neen, neen . 

DE  ACHTSTE  DAG

Dit concept is vatbaar voor overleg, uitwisseling van gedachten nopens onze samenleving  van het oosten tot het westen en van groot tot klein.  Het schept een maatschappelijk perspectief voor de toekomst van onze jeugd.

DE   ACHTSTE   DAG
De bedoeling is het vormen van een ontmoetingscentrum voor jong en oud, mensen  die vertellen uit angstbelevenissen, uit bezorgdheid naar de dagen van morgen en hun persoonlijk verhaal willen kenbaar maken aan beleidsverantwoordelijken. Het geduld is op, ze zijn moedeloos en verstaan niet veel meer van wat er allemaal gebeurt, ook met genomen beslissingen.
Bedenkingen, voorstellen, meningen, desillusies, alternatieven en vaste waarden, kortom al wat de mensen roert   en   wat ook  reilt en zeilt in de samenleving wordt individueel  gebracht. Politici en verantwoordelijken van beleidssectoren geven hun antwoord en bedenkingen.  Partijstandpunten en meningen van andersdenkenden staan centraal. Het inzicht in de doolhof van wetten, decreten en bepalingen wordt nu duidelijk. Op de eerste plaats komen de Wetgevende Kamers, de Uitvoerende Macht en het ganse Rechterlijke Apparatuur aan de orde. Bovendien vindt  het resterend middenveld hier zeker ook een aangename plaats.  In alle sereniteit  dialogeren mensen  over de huidige maatschappelijke toestand. De conversatie en de betrokkenheid is op gang en  het beleid komt in het brandpunt van de belangstelling.

Om te lukken in dit opzet is het   gemotiveerd team  van de achtste dag samengesteld uit diverse leden met eigen deskundigheid en bereid om verantwoordelijkheid op te nemen wel noodzakelijk. Een kenmerkend profiel : onderlegd in groepscommunicatie, gebruikmakend  van eigen talent, sereniteit bevorderend   om het geheel gebeuren te omkaderen en af te ronden.

Om te lukken in dit opzet staat staatsburgerzin vooraan en wordt de eerbied voor andermans mening hoog in het vaandel geschreven.  “…wordt vervolgd.” komt zeker opnieuw aan de orde bij de eerstvolgende ontmoeting. Om te lukken in het opzet is samenwerking met anderen en groepen, organisaties en instanties, rekening houdend met structuren en wetgeving, niet meer uit te schakelen.

De basis spreekt met klem want het volk weet wel wat te vertellen. Het algemeen belang dienend is zij geloofwaardig. Elke dag opnieuw wordt gepuzzeld aan de Vlaamse gemeenschap tot een betere wereld van morgen.

Wordt  dit een nieuw veld van individu’s  –  beperkt in  duurzaamheid  –  die hun eigen belang proberen te realiseren door  het algemeen belang te dienen? Komt er dan in de samenleving als sociaal culturele organisatie een maatschappelijk individueel actueel? Of wordt dit kortweg het volksparlement?

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID
De achtste dag is geen politieke partij maar slaat de brug tussen  basis en het beleid. Beleidsverantwoordelijken op welk niveau ook besturen autonoom. De achtste dag bepaalt geenszins wat het beleid best zou doen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!