De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De dag van de Waarheid? Of de dag van de leugen?

zondag 7 juni 2015 14:46
Spread the love

R4BIA is the return of Muslims to world stage 
Het is de terugkeer van de moslim op wereldschaal.

R4BIA is the place where the so-called values of the West collapsed
Het is de plaats waar de zogenaamde waarden van het Westen in elkaar storten.

R4BIA is the name of those who wake all the Islamic world with their death.
Het is de naam van diegenen die de Islamitische wereld wakker schudden met hun eigen dood.

R4BIA is the place of people who show the death is a revival.

Het is de plaats waar mensen aantonen dat de dood een herleven is.

R4BIA is justice for everyone against rotten Western values
Het is rechtvaardigheid voor iedereen en tegen de walgelijke Westerse waarden.

R4BIA is a pure martyrdom
Het is het zuivere martelaarschap.

R4BIA is Ummah
Het is de ware gemeenschap van moslims.

R4BIA is unification of Islamic World
Het is de eenmaking van de Islamitische wereld.

R4BIA is the end of capitalists
Het is het einde van de kapitalisten.

R4BIA is the end of Zionists
Het is het einde van de Zionisten.

R4BIA is the end of immoral press
Het is het einde van de immorele media.

RABIA is the arena of martyrdom
Het is de arena voor het martelaarschap.

R4BIA is the mother of martyrs
Het is de moeder van de martelaren.

R4BIA is a smiling martyrdom.
Het is het martelaarschap dat u toelacht.

R4BIA has InshaAllah come to an end.
Het is geëindigd in mineur.

Elke commentaar is overbodig. 
Behalve misschien:

Wordt wakker beste mensen en sta op om de democratie te beschermen.

Moge God de ware intenties van iedereen bekend maken.

God heeft de verdeel en heers politiek van Erdogan tegen het Licht gehouden en deze te licht bevonden. 
De democratie krijgt nog een kans om de dictatuur van Erdogan en zijn Moslim Broederschap af te houden.
Grijp deze kans!
Maak er de dag van de Waarheid van.

En Erdogan en zijn Moslim Broederschap zijn eventjes op hun plaats gezet. 

Ze zijn echter tot alles in staat om hun doel te bereiken op wereldschaal.

Van leugens tot geweldpleging, niks is hen vreemd. 

Iedereen die hen wil helpen om de democratie in het nauw te drijven zal met open armen ontvangen worden en soms letterlijk in de bloemen worden gezet. 

Soms is hun duivels plan eventjes zichtbaar voor hen die nog met hun eigen ogen durven kijken.

Wakker blijven en de democratie beschermen met zijn allen is een noodzaak.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!