De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

de cultuur van verantwoordelijkheid

de cultuur van verantwoordelijkheid

dinsdag 18 mei 2010 23:20
Spread the love

Daar gaat de Nva voor de komende verkiezingen. Vraag is natuurlijk bij wie ze die verantwoordelijkheid gaat leggen. Redeneert u zelf gerust wat mee.

Nva wil de werkloosheidsuitkeringen verhogen maar beperken in de tijd.

In februari stond de teller bijna op 500.000 werklozen waarvan een 200.000 Vlaamse werklozen. Weliswaar zonder de Vlaamse werklozen in Brussel. Eind Maart stonden er een 38.000 vacatures open bij de VDAB. In de geest van de helaasheid der dingen zingen we met z’n allen:”het wonder is geschied” en poef, alle vacatures zijn morgen ingevuld. Blijven er nog wel 162.000 werkloze Vlamingen over. Zijn dat de mensen van wie Nva de werkloosheidsuitkering zal beperken in tijd?

Het brugpensioen moet verdwijnen

Gaan we terug naar februari dan zien we dat de teller van het aantal , Vlaamse, werkloze jongeren op dat moment op 40.000 stond. Ondertussen is er ook al berekend, door mensen veel slimmer dan ik, dat er de komende drie tot vier jaar nog eens 110.000 gaan bijkomen. Tijdens de petroleumcrisis, in 1973, werd er gekozen voor het systeem van brugpensioen. De gedachte hierachter was simpel. Een oudere werksmeker stopt met werken en levert hiervoor een deel loon in zodat een jongere werksmeker aan de slag kan. Dat het systeem gaandeweg door politici en werkstelers verkracht is geweest vergeet Nva maar al te graag. Maar de vraag is simpel : als we de ouderen onder ons verplichten om langer aan het werk te blijven, hoe gaan we dan de jongeren onder ons aan de slag krijgen? Remember : slechts 40.000 vacatures en 200.000 weklozen…

Tijdsparen, een plus, of toch maar niet?

Tijdsparen staat voor het afschaffen van de verschillende vormen van loopbaanonderbreking. Maar geen nood, voor Nva zal je zelf meer uren kunnen werken per dag om die vervolgens op te sparen om zo op een ander moment thuis te kunnen blijven. Als je werkgever dit al zal toelaten natuurlijk. Maar zeg nu zelf, een echte sociale stap vooruit voor mensen die hun kinderen willen opvoeden. Toch?!

Het zal ook niet verbazen dat Nva voorstander is van meer flexibel werken. Onderstaande paragraaf kan je terugvinden op de website van Nva.

De N-VA wil meer flexibiliteit op bedrijfsniveau door een veralgemeende berekening van de arbeidsduur op jaarbasis. Op sommige piekmomenten zal de werknemer dan meer uren per dag werken dan in sommige dalmomenten. Deze regeling werkt kostenbeheersend en verhoogt de flexibiliteit van de inzet van het personeel. Op die manier kan ook beter tegemoet gekomen worden aan de behoeften van het gezin doordat bijvoorbeeld het werkschema aangepast kan worden aan de schoolvakanties en de opvoeding van de kinderen.

Elke werknemer wordt een beetje garçon. Als de zon schijnt zal je langer moeten werken maar als het regent mag je thuisblijven. Wederom een knappe sociale stap vooruit.

Weg met het oude loon, lang leve het nieuwe loon

Ja ook je loon zal er aan moeten geloven. Nu stijgt je loon naarmate je aantal dienstjaren, of je competenties. Daar wil Nva dan ook vanaf want oudere werknemers zijn te duur en zo prijzen zij zichzelf uit de markt. Begrijpen wie begrijpen kan. Nog maar eens vanop de website van het Nva.

We stappen af van de leeftijdsgebonden loonvorming die oudere werknemers uit de arbeidsmarkt prijst. De loonvorming moet beter aansluiten bij de toegevoegde waarde van werknemers. Het maandelijkse basisloon kan aangevuld worden met een prestatieloon in functie van de prestaties van de werknemer, het ogenblik waarop deze prestaties worden uitgevoerd, de bedrijfsresultaten en de flexibiliteit buiten de afgesproken werkuren, in overleg met de sociale partners op sector of op ondernemingsniveau.

Van ouderen verwachten we dat zij hen kennis doorgeven aan jongeren. Toegegeven ze zullen nog moeten werken ook maar diegene die nu denken dat de ouderen onder ons hun matras meebrengen naar ‘t werk die komen van een andere planeet. Diegene die het normaal gaan vinden dat de ouderen onder ons loon moeten inleveren, omdat ze niet meer hetzelfde kunnen presteren als enkele jaren geleden, komen van diezelfde planeet.

De splitsing van de sociale zekerheid

Dat de pensioenen er op zullen verbeteren roepen ze allemaal. Maar of Nva dat ook daadwerkelijk van plan is lijkt onwaarschijnlijk vermits we kunnen lezen dat gepensioneerden onbeperkt mogen bijverdienen. Is het mogen of moeten is dan natuurlijk de vraag? Dat op die “bijverdienste” voor Nva ook dezelfde belastingen en sociale lasten betaald moeten worden doet de wenbrauwen toch fronsen. Zijn oudere werknemers nu te duur of niet? Ach nee, ik was het al bijna vergeten. Als 65 plusser zal je veel verdienen als je veel presteert natuurlijk!

En natuurlijk mag de basis gezondheidszorg niet ontbreken. Let wel : basis! Hoe de rest gefinancieerd moet worden is te belangrijk om uit het oog te verliezen. Immers, als je veel verdient zal je een goede hospitalisatieverzekering kunnen kopen maar wat als weinig verdient. Omdat je misschien ouder bent en niet meer kan presteren zoals de jongeren rondom jou? Of als je al enkele maanden zonder werk zit nadat al de vacatures zijn ingevuld en dat met het vooruitzicht dat je werkloosheidsuitkering zal blijven afnemen tot… euro?

Zo kunnen we nog wel even doorgaan maar het punt zou ondertussen wel duidelijk moeten zijn. De werkmens zal niet beter worden van de Nva gedachte. Valt het iemand trouwens op dat er veel neo-liberale gedachten inzitten? U weet wel, die logica waarop “ons” Europa is gebasseerd. Ons Europa waar banken en werkgevers alles mogen en waar wij, de mensen op de vloer, alles mogen oplossen.

Om dat laatste extra in de verf te zetten nog één zin vanop de website omtrent de werkstelers, u weet wel de ondernemers van dit land : De N-VA pleit daarom voor een ondernemingsvriendelijk beleid, administratieve vereenvoudiging en fiscale stimulansen. 

Zoals gezegd in het begin van het artikel : Redeneert u zelf gerust wat mee.

take down
the paywall
steun ons nu!