De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Crevitscorrectie

De Crevitscorrectie

maandag 30 november 2015 19:18
Spread the love

De Crevitscorrectie

Beste mevrouw Crevits,

Vanochtend was u te gast bij Radio 1, om uw plannen omtrent het toegangsexamen geneeskunde toe te lichten. Dat zou namelijk seksistisch van aard zijn, omdat meisjes er systematisch lager op scoren dan jongens. In één adem voegt u eraan toe dat dit zeer opmerkelijk is, vermits meisjes op ‘normale’ examens het net beter doen dan jongens. Dat het ‘normale’ onderwijssysteem dan seksistisch zou kunnen zijn in het voordeel van de meisjes, is een analyse die u om één of andere reden niet maakt.

Eender hoe: meisjes scoren op het bewuste toegansexamen slechter dan jongens. In dat verband is er één duidelijke boosdoener: de giscorrectie. Meisjes zouden van nature voorzichtiger zijn dan jongens en bijgevolg minder gokken, waardoor ze ook minder punten kunnen vergaren en waardoor ze uiteindelijk massaal buizen. Ocharme het vrouwvolk. Het leven is toch zo oneerlijk.

Daarom wilt u de giscorrectie schrappen van het bewuste toegangsexamen. Dat is logisch. Niet omdat de test door dat mechanisme niet zou meten wat hij zou moeten meten, maar wel omdat volgens u niemand een gokkende arts wil. In dezelfde logica wens ik dat voortaan enkel studenten met een perfecte score aan hun opleiding geneeskunde mogen beginnen. Want volgens mij wil er ook niemand een arts die fouten maakt.

Wanneer ik evenwel met een inwendige bloeding op de spoedafdeling word binnengebracht en het vast staat dat ik zonder operatie zal doodbloeden binnen het kwartier, hoop ik echter dat er toch een gokkende dokter in de zaal is. Eentje die niet weet en niet kan weten of ik een gescheurde maag, dan wel gesprongen lever heb, maar die toch beredeneerd langs één van beide kanten begint te snijden. In dat geval heb ik immers een vrij mooie overlevingskans van één op twee.

Maar wat hou ik mijn hart vast als mijn lot op zo’n precair moment aan een vrouwelijke dokter wordt overgelaten. Het brave mens heeft nooit geleerd om te gokken en zal bijgevolg bang zijn om de verkeerde keuze te maken. Zij zal mij liever laten doodbloeden dan een mislukte operatie uit te voeren. Zonder nadenken zet ze een mensenleven op het spel. In dit geval dat van mij, in het geval van het toegansexamen dat van haarzelf als toekomstige arts.

Zoals onder meer uit het voorgaande voorbeeld blijkt, is het klinkklare onzin dat artsen niet bedreven moeten zijn in de kunst van het kansrekenen. Dagelijks worden ze ermee geconfronteerd. Hoe groot zijn de overlevingskansen als ik voor deze of gene behandelingswijze opteer? Hoe groot is de kans op een terugval? Hoe groot is de kans dat er complicaties optreden? Hoe groot is het besmettingsgevaar,…

Daarom stel ik voor om meisjes in het zesde middelbaar iedere week een uur langer op school te houden. Want als zij, zoals u beweert, echt zo dom zijn dat ze niet in staat zijn tot simpele kansberekening, dan moet u (als Minister van Onderwijs) hen de mogelijkheid bieden om die competenties aan te scherpen. In dat uur moeten ze, achterlijk vrouwvolk als ze zijn, leren hoe je rationeel moet omgaan met bepaalde problemen (zoals ook dokters dat overigens moeten doen).

Te beginnen bij een meerkeuzevraag met vier antwoordmogelijkheden. Les 1: als je twee antwoordmogelijkheden met zekerheid kunt elimineren als juiste antwoord, dan moet je het zeer sterk overwegen om voluit te gaan voor één van de twee overgebleven opties. Door op die manier beredeneerd te gokken stijgen je slaagkansen immers enorm, zoals alle jongens wel al langer weten. Omdat zij in staat zijn tot rationeel nadenken. Klaarblijkelijk in tegenstelling tot de meisjes, die niet kunnen loskomen van hun aangeboren drang tot de veilige (maar oerdomme) optie van het niet-invullen.

Maar goed, als ik u goed begrijp dan heeft u liever dokters die zich laten leiden door hun geslachtsbepaalde instincten dan door hun verstandelijke vermogens tot kansrekenen. En als ik u goed begrijp, dan zijn vrouwen achterlijke wezens die gepamperd moeten worden omdat ze anders niet in staat zijn om de sociale ladder te beklimmen. Persoonlijk vind ik dat nogal beledigend naar alle meisjes die de ambitie hebben om dokter te worden. Ook al zijn zij vast te dom om dat zelf zo aan te voelen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!