De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Brusselse straat in Leuven, een gevaar voor fietsers

zaterdag 5 mei 2012 12:06
Spread the love

Met speciale aandacht voor de studenten

De burgemeester lijkt de breedte van een bus van De Lijn niet te kennen. De Brusselse straat is een paar jaren geleden heraangelegd en is te smal voor een vlotte doorgang van de bussen. Deze kunnen op sommige plaatsen mekaar niet kruisen. Dit zorgt voor regelmatige opstoppingen wat nog verergerd wordt door hindernissen waaronder geparkeerde vrachtwagens die moeten leveren. Bestelwagens parkeren op het trottoir en fietsers rijden regelmatig op het trottoir wat ook de voetgangers in gevaar brengt.
Door de nauwheid van de straat rijden de bussen zeer dicht bij de fietsers wat gevaarlijk is.
De bussen van de lijn brengen elke dag in Leuven voetgangers en fietsers in gevaar.
Op het kruispunt van de Kapucijnenvoer en de Brusselse straat rijden de bussen bij het nemen van de bocht op een stuk van het trottoir wat de voetgangers in gevaar brengt.

Kruispunt Kapucijnenvoer

Dit  kruispunt (Kapucijnenvoer, Brusselse straat, Tessenstraat) is één van de gevaarlijkste punten voor fietsers want bussen en auto’s komen van alle kanten. Het is vooral zeer gevaarlijk voor de fietsers en bromfietsers die vanaf het rond punt in de Brusselse straat richting centrum rijden. Elke dag worden verschillende fietsers en bromfietsers hier bijna overreden. Zondag 29 april is er nog een voetgangster zwaar gewond door een auto op het zebrapad aan het kruispunt tussen de Tessenstraat en de Brusselse straat(zone 30)

Elke dag gebeuren hier wonderen maar blijf voorzichtig want soms verliezen de beschermengelen ook hun concentratie.

Het tweede gevaarlijkste punt is het kruispunt tussen de Lei en de uitgang van de parking van de Sint Pieters kliniek, ook hier komen auto’s en fietsers van alle richtingen. Een andere gevaarlijke plaats is de tweede uitgang van de Sint Pieters kliniek. Nog andere gevaarlijke punten zijn de drie zijstraten van de Brusselse straat tussen het rond punt en het kruispunt met de Kapucijnenvoer, wegens de nauwheid van de straat en het tegenkomende verkeer.

Wees voorzichtig want het leven is broos.

Als een auto stopt voor een voetganger, bijvoorbeeld aan een zebrapad, moeten fietsers en bromfietsers ook stoppen, anders brengen jullie jezelf en de voetgangers in gevaar.
Verder wil ik aan fietsers en bromfietsers vragen om, in geval van veelvuldige opstoppingen in de Brusselse straat niet op het trottoir te rijden, jullie brengen de voetgangers in gevaar en tonen daarbij weinig respect voor de medemens. Maar stuur wel klachtenbrieven naar het stadsbestuur, zodat er een oplossing komt voor de opstoppingen en de gevaarlijke situatie in de Brusselse straat.

Parkeer je fietsen en brommers ook niet dwars of in het midden van het trottoir want dat getuigt van weinig respect tegenover de medemens, het bemoeilijkt de doorgang van de voetgangers, vooral van mensen met beperkte mobiliteit zoals mensen met een visuele en een fysische handicap, mensen met een kinderkoets, ouden van dagen met een trage stap.

Wat me ook ergert zijn de fietsers die door het wandelgedeelte van de Brusselse straat rijden als er markt is. Toon a.u.b. respect voor de medemens, de bezoekers van de markt en stap af en wandel met je fiets.

Een andere bron van ergernis is het wandel/fietsgedeelte van de Parijsstraat, waar tientallen stinkende en lawaaierige brommers passeren en geregeld ook auto’s wat de voetgangers in gevaar brengt. Daardoor vermijd ik de terrassen van de Parijsstraat.
Ik heb al een paar brieven naar de politie van Leuven gestuurd maar zonder resultaat.

Virtuele zone 30

De virtuele zone 30 waar minstens 75% van de voertuigen sneller rijdt, brengt de voetgangers en fietsers in gevaar. De virtuele zone 30 geeft ook een vals gevoel van veiligheid, waar volgens het stadsbestuur de burger zogezegd overal kan oversteken.
Wees voorzichtig, zorg voor je eigen veiligheid en steek alleen over waar er zebrapaden zijn.

Hier vraag ik ook aan de auto’s, en zeker ook aan de bussen van de lijn en de vrachtwagens om voorzichtig te rijden, elk leven is wonderbaarlijk.

Het slagveld van het verkeer

We leven in een wereld waar de dood van duizenden mensen in het verkeer een banaliteit lijkt te zijn.

Ik vind deze afstomping van de beleidsmensen, het gerecht en de bevolking onbegrijpelijk. Dat ze de 7 doden elk weekend, meestal jonge mensen en de jaarlijks meer dan duizend doden in het verkeer banaal vinden en geen drastische maatregelen nemen.

Toch werden in Brussel voor één dode (niet echt in het verkeer) terecht wel drastische maatregelen genomen en het openbare transport voor 4 dagen stopgezet.

Ik vind ook dat bij elke dode in het verkeer er drastische maatregelen genomen zouden moeten worden door de beleidsmensen, bijvoorbeeld snelheidsbegrenzers en “alcoholslots” als algemene regel toepassen. Ik vind dat, bij elke dode in het verkeer, wegens zware verkeersovertredingen zoals door bestuurders die te veel gedronken hebben, te snel reden, en zo zwakke weggebruikers zoals fietsers en voetgangers van de baan maaien zelfs op zebrapaden en trottoirs, de bevolking ook drastische acties moet ondernemen, zoals rouwstoeten, rouwacties en verschillende vormen van “rouw stakingen” om de beleidsmensen wakker te schudden.

Het verkeer is nu een gevaarlijk slagveld. Ik vind dat er een drastische mentaliteitswijziging zou moeten komen als we nog prachtige, wonderbaarlijke mensenlevens willen redden.
De bestuurders moeten beseffen dat een voertuig een potentieel moordwapen is en de zwakke weggebruikers moeten beseffen dat het verkeer een gevaarlijk slagveld is en dat zij zeer voorzichtig moeten zijn.
Met 1300 jaarlijkse doden moeten de mensen beseffen dat het verkeer, de wegen, de zebrapaden en zelfs trottoirs zich situeren in een oorlogsgebied, met mobiele moordwapens.
De mensen moeten het slagveld en de statistieken over doden en gewonden in het verkeer bestuderen zodat ze een idee krijgen van de gevarenzones en de nodige voorzorgen nemen om deze zo veel mogelijk te vermijden.

Elk leven is een wonder dat op een voorzichtige manier gekoesterd moet worden.
Zorg voor je eigen veiligheid en rijd, fiets en wandel defensief.
Leef langzamer, veereenvoudig, verinnerlijk.

Vreedzaam, zachtmoedig, vrijgevig, respectvol tegenover de medemens.
Breng spiritualiteit in je leven, voel/zoek contact met je hogere bewustzijn, voel de levensenergie, liefdesenergie, geestelijke energie.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!