De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Brugse zwanen en de vrieskou
Brugge, Schepen Franky Demon, Filip Somers -

De Brugse zwanen en de vrieskou

dinsdag 7 februari 2012 23:07
Spread the love

Met de gure wintertemperaturen geraken meer en meer wateren dichtgevroren.  Een goede zaak voor zij die hopen op een nieuwe editie van de Elfstedentocht, minder leuk is het evenwel voor onder meer jonge zwanen.  Verschillende mensen contacteerden de stadsdiensten om te vragen of de Brugse zwanen niet binnen moeten. Groenschepen Franky Demon licht toe: “Preventief lieten we de jonge zwanen net voor de winter weghalen.  Momenteel vertoeven ze in een vijver op de kwekerij. Deze jonge dieren zijn de eerste winter immers nog niet in staat om voldoende weerstand te bieden tegen het ijs.  Vanaf het tweede jaar blijven alle zwanen evenwel ter plaatse. Deze oudere dieren zijn immers in staat om zogeheten ‘wakken’ (gaten) in het water open te houden, net zoals ook wilde zwanen dat doen. Iedere dag, en indien nodig ook tijdens het weekend, gaat de verantwoordelijke ploeg van de groendienst op ronde om te controleren of de wakken voldoende groot zijn. Indien dit niet het geval is zoekt de groendienst samen met de brandweer naar een passende oplossing.  Deze manier van werken is trouwens zeer effectief”, oppert Demon. 
 

take down
the paywall
steun ons nu!