De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De bevindingen van de mensenrechten-team van de Verenigde Naties in Venezuela

De bevindingen van de mensenrechten-team van de Verenigde Naties in Venezuela

dinsdag 8 augustus 2017 20:38
Spread the loveDe Hoge Commissaris van de VN
De bevindingen van de mensenrechten-team van de Verenigde Naties wijzen op patronen van schendingen van rechten in het kader van massale protesten in Venezuela.

 GENEVE (8 augustus 2017) – Interviews die door een VN-mensenrechtenteam werden verricht, schilderen een beeld van wijdverbreid en systematisch gebruik van buitensporige geweld en willekeurige detentie tegen demonstranten in Venezuela. De bevindingen van het team wijzen ook op patronen van andere schendingen van de mensenrechten, waaronder gewelddadige overvallen op woningen, foltering en mishandeling van mensen die in verband met de protesten worden aangehouden.?

In afwezigheid van antwoorden van de Venezolaanse autoriteiten op verzoeken om toegang, heeft de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN, Zeid Ra’ad Al Hussein, een team van mensenrechten-beambten ingezet om van 6 juni tot en met 31 juli op afstand afstand toezicht te houden op de mensenrechtensituatie in Venezuela, onder meer vanuit uit Panama. Het team heeft ongeveer 135 interviews gevoerd met slachtoffers en hun familieleden, getuigen, organisaties van het maatschappelijk middenveld, journalisten, advocaten, artsen, eerste respondenten en het kantoor van de advocaat-generaal, en kreeg ook schriftelijk informatie van het bureau van de ombudsman.?

Getuigen spraken over veiligheidstroepen die traangas en buckshot op protestanten tegen de overheid gebruiken zonder waarschuwing. Geïnterviewde personen hebben gezegd dat traangasgranaten op korte afstand,  knikkers, buckshot en moeren en bouten zijn gebruikt als munitie. Veiligheidstroepen hebben naar verluidt ook dodelijke slachtoffers gemaakt onder de demonstranten.?

Getuigenverklaringen suggereren dat veiligheidstroepen, voornamelijk de Nationale Garde, de Nationale Politie en de lokale politiediensten systematisch onevenredige geweld hebben gebruikt om angst te verspreiden,tegenstand te verbrijzelen en te voorkomen dat demonstranten zich verzamelen, rallyen en openbare instellingen bereiken om petities aan te bieden. Overheidsinstanties hebben zulke incidenten zelden veroordeeld.?

Vanaf 31 juli onderzocht het kantoor van de advocaat-generaal 124 sterfgevallen in het kader van de demonstraties. Volgens de analyse van de VN-mensenrechtenploeg zijn veiligheidscentra naar verluidt verantwoordelijk voor ten minste 46 van die sterfgevallen, terwijl gewapende groepen van de overheid, aangeduid als “gewapende colectivos” verantwoordelijk zijn voor 27 van de doden. Het is onduidelijk wie de daders in de overblijvende gewelddadige sterfgevallen kunnen zijn.

Het kantoor van de advocaat-generaal onderzocht ook minstens 1.958 gevallen van verwondingen, hoewel het werkelijke aantal gewonden aanzienlijk hoger kan zijn. Informatie verzameld door het team suggereert dat gewapend colectivos routinematig inbreken bij protesten, op motorfietsen, zwaaiend met vuurwapens en mensen lastig vallend of in sommige gevallen schietend op mensen.?

Hoewel er geen officiële gegevens beschikbaar zijn over het aantal detenties, blijkt uit betrouwbare schattingen dat tussen 1 april, toen de massademonstraties begonnen en 31 juli meer dan 5.051 mensen willekeurig zijn aangehouden. Meer dan 1.000 blijken nog steeds in detentie te zitten. In verscheidene gevallen die door het VN-Bureau voor de Rechten van de Mens werden onderzocht, waren er geloofwaardige verslagen over wrede, onmenselijke of vernederende behandeling door veiligheidstroepen van dergelijke gedetineerden, die in meerdere gevallen tot marteling zouden hebben geleidt. De gebruikte technieken omvatten elektrische schokken, slaan, met inbegrip van slaan met helmen en stokken, met handboeien aan, langdurige gevangenen aan de polsen ophangen, verstikking met gas en doodsbedreigingen – en in sommige gevallen bedreigingen met sexueel geweld – tegen gedetineerden of hun families. ?

“Sinds de golf van demonstraties in april is begonnen, is er een duidelijk patroon geweest van overmatig geweld dat wordt gebruikt tegen demonstranten. Duizenden mensen worden willekeurig vastgehouden, waarvan veel naar verluidt onderworpen zijn aan slechte behandeling en zelfs marteling, terwijl er honderden voor krijgsraden en niet voor burgerlijke rechtbanken zijn gebracht, ” zei Zeid. “En deze patronen laten geen tekenen van afnemen zien.”?

“Deze overtredingen hebben plaatsgevonden in het kader van de ineenstorting van de rechtsstaat in Venezuela, met constante aanslagen van de regering tegen de Nationale Assamblee en het kantoor van de procureur-generaal,” voegt Zeid toe. “De verantwoordelijkheid voor de schendingen van de mensenrechten die we registreren ligt bij het hoogste niveau van de regering.”?

De Hoge Commissaris zei dat de beslissing van de Constituerende Vergadering op 5 augustus om de advocaat-generaal te ontslaan zeer zorgwekkend was en hij drong er bij de autoriteiten op aan onafhankelijk en effectief onderzoek te doen naar de schendingen van de mensenrechten waarbij veiligheidstroepen en gewapende colectivos betrokken waren. Hij riep de autoriteiten op om zich aan de oproep van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens te houden, die de staat heeft verzocht maatregelen te nemen om de bescherming van de vroegere advocaat-generaal te waarborgen.?

Hoge Commissaris Zeid heeft ook ernstige bezorgdheid uitgesproken over de vele gevallen van gewelddadige en illegale overvallen op woningen die zijn gerapporteerd aan het team. Slachtoffers en getuigen vertelden het team dat de overvallen zonder huiszoekingsbevelen werden uitgevoerd, naar verluidt om betogers uit de weg ruimen. Rapporten suggereren ook dat privé-eigendom tijdens dergelijke overvallen werd vernietigd.?

Journalisten en media medewerkers hebben aangetoond dat veiligheidsdiensten zich op hen richten om te voorkomen dat ze demonstraties verslaan. Journalisten meldden dat ze met traangas en buckshot zijn beschoten, ondanks dat ze duidelijk geïdentificeerd waren. Ze zijn vastgehouden, bedreigd en hun apparatuur werd meerdere malen gestolen.?

Sommige groepen demonstranten hebben ook gebruik gemaakt van geweld, met gemelde aanvallen tegen beveiligingsofficieren. In de context van de demonstraties zijn acht officieren gedood. ?

Hoge Commissaris Zeid drong er bij de autoriteiten op aan onmiddellijk het buitensporige gebruik van geweld tegen betogers te beëindigen, willekeurige detenties te stoppen en alle willekeurig aangehouden personen vrij te laten. Zeid herinnerde de autoriteiten eraan dat er in het kader van de internationale mensenrechten wetgeving een absoluut verbod op het gebruik van foltering bestaat. Hij roept ook op tot een einde aan het gebruik van het militaire recht om burgers aan te klagen.?

“Ik roep alle partijen op om te werken aan een oplossing voor de snel toenemende spanningen in het land, om van het gebruik van geweld af te zien en stappen te nemen in de richting van een zinvolle politieke dialoog,” zei Zeid.?

Een volledig verslag met de bevindingen van het team wordt waarschijnlijk eind augustus van dit jaar gepubliceerd.

Bron: Persbericht van de Verenigde Naties.?Foto’s: VN

Voor meer informatie en media verzoeken kunt u contact opnemen met Ravina Shamdasani   41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org

..

take down
the paywall
steun ons nu!