De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

DE BASIS MORT ………

DE BASIS MORT ………

woensdag 25 mei 2016 15:24
Spread the love

Recentelijk stapten 70 000 vakbonders op in een betoging waarin vooral Kris Peeters , het sociale gelaat van deze regering (SIC), het moest ontgelden. Dergelijke massale opkomst is relatief een groter succes dan de vorige manifestaties tegen de regering Michel-De Wever. De besparingspolitiek van onze machtshebbers zorgt er immers voor dat de manifestanten zich nog weinig loonverlies kunnen veroorloven. Opkomen voor het algemeen belang wordt ondanks de stakersvergoeding in het loonzakje gevoeld.

Tijdens het PLOPSA-weekend van de CD&V liet ook de basis van de ornagepartij zich horen. De christendemocraten tellen nogal wat burgemeesters in hun rangen. Deze burgervaders/moeders hebben doorgaans een sterke band et hun kiezers zeker deze die tot de groep van Beweging.net behoren, die laatsten zijn zowat de verpersoonlijking van het sociale netwerk binnen hun gemeente. Zij zien de bui hangen. De besparingen doorgevoerd met de steun van hun partij op de hogere bestuursniveaus laten zich gevoelen tot op het plaatselijke vlak. Wouter Beke schermt wel met de sociale correcties maar de lokale mandataris weet wel beter. Met de verkiezingen van 2018 in het vooruitzicht zien ze hun aanhang met trosjes wegvluchten naar GROEN en de PVDA, naar de SP-a  wat minder want hier speelt het zuildenken nog een zekere rol.

Syndicalisten die meer en meer op straat komen en mandatarissen die geacht worden hun partij onvoorwaardelijk te steunen die hun voorzitter de wacht aanzeggen, misschien is het einde van de besparingstunnel toch in zicht.

take down
the paywall
steun ons nu!