De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Aziatische hoornaar Bart Dewever verstoort de hard werkende Vlaamse bijen

De Aziatische hoornaar Bart Dewever verstoort de hard werkende Vlaamse bijen

zondag 3 december 2017 14:41
Spread the love
Wie de Aziatische hoornaar, een grote wesp met zwart lijf en gele poten, bewondert, merkt al vlug dat het oppassen geblazen is met schijnbaar gelijkaardige wezens.
Voor u het beseft, is dit edele wezen binnengedrongen in uw veilig nest en vernietigt het uw zuur verdiende opbrengst.

Bart Dewever, de intelligente NVA – voorzitter, verkondigde het in 2014 al van de daken dat hij wist wat goed was voor zijn Vlaamse vrienden.
Toen dachten vele hard werkende Vlaamse gezinnen dat hun leven nog / uiteindelijk zou verbeteren dank zij De Partij van de Verandering. 
Helaas hadden zij door gebrek aan tijd (wegens zorgen, harde inzet,..) of door gemis aan doorzicht niet opgemerkt dat zij niet tot die vriendenkring behoorden.
De echte vrienden waren en zijn:
a) de gegoeden: zij die fortuinen versluisden/ versluizen naar het buitenland of grote ontwikkelingsprojecten op het getouw zetten,… op de rug van de modale burgers,
b) de sluwe vossen die handig ‘jan modaal’ konden/kunnen bespelen en die niets vermoedende tochtgenoten via de (sociale) media  misleid(d)en,
en c) de mensen die ‘pure sang’ waren/zijn: blank, van oudsher zuiver in ras en afstamming (waar die begint is wel vrij onduidelijk na al die politieke overheersingen door vreemde mogendheden en na al die socio – culturele en economische invloeden doorheen onze geschiedenis. 

En jawel …. de gewiekste voorzitter houdt woord en voert ‘zijn’ programma uit.
Even op een rijtje: 

– hij heult samen met ontwikkelaars, maakt kritische vragenstellers monddood … en vult de eigen kassa met grote fortuinen (+ zijn portefeuille!),
– hij laat zijn ministers de Vlaamse tochtgenoten ‘pluimen’ door de rijken taxfree te laten rondtoeren en de gemiddelde hardwerkende burger te bedanken met al maar hogere kosten (minister Van Overveldt ?!!) (minister Homans ?!!),
– hij ‘verstrooit’ de bevolking door te pas en te onpas te refereren naar de vele profiteurs …. die – dat is toch zo (???) – vanzelfsprekend ‘gekleurd zijn’ of ‘zich nestelen aan de rand’; dat ze eens werken als wij, wij die al maar bezige elite (met het profiteren en met het vullen van onze zakken op slinkse wijze!) (staatssecretarissen Demir en Francken?!!)

Erger nog … hij handelt zogezegd als een oprecht en verantwoordelijk leider die de vrijheid en hoop van de Vlaamse bevolking naar waarde weet te schatten!
Merkwaardig! 
Hoe komt het dan dat:
– hij er nood aan heeft om met Latijnse oneliners en dubbelzinnige uitspraken  voortdurend  de angst aan te wakkeren (Een communistisch leider uit de vorige eeuw deed het niet beter!),
– hij al maar aanstuurt op een wij – zij – maatschappij i.p.v. verbondenheid te stimuleren om zo een echt veilige en weldadige toekomst te creëren
– hij dwarsligt als er gezocht wordt naar modules om jongeren op te voeden tot kritische burgers en tot bouwers aan de wereld van morgen (Blijkbaar heeft hij nog nooit les gegeven aan niet – latinisten, aan niet – abstract geschoolden!)?

Kortom Mr. Dewever, ik ontwaar in u een echte dierenvriend:
– u handelt als de Aziatische hoornaar (= vernietiger van de weldenkende, hard werkende en sociaal voelende Vlaming), 
– ook treedt u perfect op als een kameleon (= nu eens bent u de keiharde rationalist en dan weer de o zo gevoelige medemens … volgens dat het u past),
– bovenal verslindt u als een lynx het ene schaap (= zij die niet over die verweermogelijkheden beschikken) na het andere,
– u bent ten slotte een sluwe vos … maar als de vos de passie preekt…
(Ik blijf bij de pinken na het drinken van een cola zero, ik ben zo goed bezig voor de Antwerpse bevolking, ik heb een hoogwaardige opleiding genoten en hanteer dus ‘correcte cijfers en denkbeelden’, ik breng ver – ander – ing (= ver van wie anders is!), ……..
Een Vlaming bekommerd om de toekomst … ook van de weerlozen!

take down
the paywall
steun ons nu!