De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De avonden na de avondklok

De avonden na de avondklok

maandag 1 februari 2021 14:34
Spread the love

En ja hoor, de avondklok is er dan echt gekomen. Er zullen best nog wat Nederlanders zijn die een andere avondklok kennen, maar daar wil ik het zeker niet over hebben. Het gaat om de Corona-avondklok, want het aantal besmettingen loopt niet snel genoeg terug, althans dat zegt ons demissionair kabinet. Maar met sommige zaken blijf ik moeite hebben, zeker ook met de getoonde cijfers.  

 

Files
Een van de dingen die de afgelopen maanden is opgevallen, zijn de files. Op het nieuws bij het ontbijt, wordt elke dag het weer van de dag besproken, echter ook het aantal files. En wat denkt u? Het is niet elke dag dat het aantal files op 0 staat; hoe is dat nu verklaarbaar, vraag ik me dan steeds af. Sterker nog, op 1 februari – juist op het moment dat het spiegelglad was – was het weer raak met files en aanrijdingen, terwijl we thuis werken. Demissionair premier Rutte gaf laatst aan dat 80% thuis werkt, dus die andere 20 % zitten in auto’s op de snelweg.
Nu is het zo, dat het aantal lijnen van het OV – zowel bus, metro en trein – behoorlijk is teruggebracht. Als men van het feit uitgaat dat de ‘jongeren’ het OV nemen en veel opleidingen zijn gesloten, zou men dus kunnen zeggen dat de jongeren minder in het OV zitten en dus minder buiten zijn. 

 

Maar het aantal files is niet altijd nul op de dagen, wat dus inhoudt dat de mensen die naar hun werk gaan, nog steeds behoorlijk is. Dan komt de vraag op tafel of de werknemer zelf de beslissing neemt om ‘naar de zaak’ te gaan of dat de baas dit heeft gevraagd. In beide gevallen gaat men dus in tegen de beleidsregel dat ‘Thuiswerken de regel is’, mits men natuurlijk niet anders kan dan naar de zaak te gaan.
Echter de baas moet daadwerkelijk – de beleidsregel volgend – zo veel mogelijk nagaan of het werk ook van thuis uit gedaan kan worden. De vraag is terecht te stellen of dit allemaal op de juiste manier gebeurt. 

 

Ontheffingsverklaring
Nadat het kabinet – met in haar kielzog de Tweede Kamer – besloten had dat de avondklok ingevoerd moest worden, bleek wederom dat Nederland wederom aan het einde van de rij liep, daar vele landen al eventjes bezig waren met de avondklok en de ervaring hadden opgedaan. 

 

Sinds 23 januari heeft Nederland een avondklok van 21.00 (avond) tot 04.30 (ochtend), wat dus door de bank genomen, betekent dat in die tijd niemand buiten is. Behalve .. en dan komt er een lijst(je) van mensen die moeten werken (en dan geldt de opmerking hierboven wederom!), mensen die medische hulp nodig hebben of mensen die hulp aanbieden aan een hulpbehoevende medemens.
Op het moment dat men naar buiten gaat, heeft men een formulier nodig, nl. de “Eigen verklaring avondklok’ en altijd bij zich te hebben, overigens kan dat ook op de mobiel. 

 

En alsof het niet beter kan, wordt overal ‘reclame’ gemaakt, hoe en waar men aan zo’n formulier kan komen, en met name dat het gemakkelijk te downloaden is via de site www.rijksoverheid.nl/avondklok  of gewoon even op te halen bij het gemeentehuis.
Aan de ene kant wordt door de overheid aangegeven dat men zoveel thuis moet blijven, thuiswerken is zelfs de regel, en dat men sinds 23 januari een avondklok heeft ingesteld, maar op hetzelfde moment wordt het verschrikkelijk makkelijk gemaakt om het formulier te downloaden en op het mobiel te installeren. Soms zijn de redeneringen van de kabinetsleden niet of nauwelijks te volgen.

 

Echter het kan nog sterker. Een ‘slimme’ werkgever kan elke werknemer een ontheffingsverklaring sturen, zodat de werknemer – volgens zijn ‘baas’ – de mogelijkheid heeft, dat men op enig moment naar buiten kan ten tijden van de avondklok. Natuurlijk zal de werkgever dit alleen maar doen als hij daar wat voor terug kan ontvangen, nl. de werknemer oproepen wanneer het werk – zogenaamd – daar om zou vragen.
De vraag hierbij is dan wel te stellen, of de werknemer ook die ontheffingsverklaring toegestuurd krijgt, op het moment dat hij of zij zich netjes aan de Nederlandse beleidsregels houdt, nl. dat er thuis gewerkt wordt (als dat mogelijk is). Met andere woorden, waarom zou iemand die overdag thuis werkt, een ontheffingsverklaring toegestuurd krijgen voor de avondklok. 

 

Maar het kan nog gekker, daar de vergunningen ook gewoon bij het gemeentehuis te verkrijgen zijn en zelfs al bij de supermarkt. Het is dus gewoon makkelijk om aan zo’n vergunning te komen en dus de avondklokken te ontduiken. Dus niet nodig? 

 

Talkshows
Naast het feit dat Nederland een avondklok heeft, waarom zouden er dan nog mensen uitgenodigd worden voor een talkshow of anders gesteld, waarom zouden die talkshows op de manier van voor de Coronatijd – nog op dezelfde manier door moeten gaan?
Soms bekruipt me het gevoel dat men zichzelf aanmeldt – a. om buiten te zijn en b. om belangrijk te zijn – bij een talkshow, om maar een mening te kunnen geven.
Maar op deze manier wordt er een mogelijkheid geschapen om de avondklok te ontduiken.

 

De volgende manier om de avondklok achter de wilgen te hangen, is een hond. Tenslotte, moet elke dag de hond uitgelaten worden na 21.00 uur en ook nog voor 04.30 in de ochtend. Eerlijk gezegd heb ik vroeger ook een hond gehad of meerdere, maar zeker in koude tijden was ik met mijn hond meestal wel voor 21.00 uur uitgelaten. Maar ja, ik heb al jaren geen hond meer, de wereld is veranderd. 

 

Burgeroorlog
Maar er schijnt nog een mogelijkheid te zijn om de avondklok te triggeren en dat is gewoon een demonstratie te organiseren. En alsof je wilt of niet, er zullen deze dagen altijd relschoppers aanwezig zijn, die de demonstratie overnemen en gaan rellen om te rellen. De burgemeester van Eindhoven heeft deze mensen zelfs ‘randdebielen’ genoemd en de minister van Justitie heeft aangekondigd hard tegen tegen deze mensen op te treden. Deze mensen zijn gewaarschuwd dat ze boetes kunnen ontvangen – op het moment dat ze herkend zijn – voor de puinhoop die ze achtergelaten hebben.

 

Ondertussen staan we in het buitenland al bekend als het ‘land in burgeroorlog’. Zelfs kleinere plaatsen die niet op het journaal komen, hebben er last van. In de media en zeker op de social media worden al artikelen geplaatst waarin aangegeven werd dat het leger ingezet zou gaan worden.
Neem Harderwijk bijvoorbeeld eens. Maandagmiddag 25 januari gingen plotseling WhatsApp berichten rond van vriendinnen, die elkaar waarschuwden over mogelijke rellen in het winkelcentrum Stadsdennen bij de Boni. En zo zijn er meer plaatsen geweest, dagen achter elkaar van rellende personen, maar noem het dan geen jongeren of demonstranten, maar mogelijk beroeps relschoppers. 

 

Tenslotte cijfermateriaal
Stel dat er in Nederland gemiddeld 4000 besmette personen zijn geregistreerd per dag – waarbij wordt uitgegaan dat dit altijd nieuwe registraties zijn – en we hebben nu bijna één jaar Corona onder ons. Ruw geschat heeft dan bijna 1.5 miljoen mensen contact gehad met het virus, dus bijna 10 % van de Nederlandse bevolking.
Ondertussen wordt er gevaccineerd, waarbij in eerste instantie volgens de cijfers tot en met januari 226.298 mensen een vaccinatie hebben gehad. Echter paar dagen geleden kwam het RIVM plotseling met het lumineuze idee dat er minimaal 120.000 meer mensen het vaccin hadden ontvangen, dus zo’n 346.790 gevaccineerde personen. Waarom deze aanpassing is niet duidelijk, maar het RIVM gaat plotseling maar vanaf dit moment de kreet ‘geschat gevaccineerde mensen’ toepassen. Mijn advies is, dat men dan maar meteen schat op een 6 à 7 miljoen, dan zijn we meteen klaar. Wat een aanfluiting.   

 

Maar het gehele beleid voorafgaand aan het vaccineren, staat ook niet bekend als het tijdperk van ‘sterkte, cijfers en inkoop’. Elke dag kunnen we horen dat een leverancier niet de afgesproken hoeveelheid doses van het vaccin gaat leveren.
Bij inkoop van goederen – zeker bij dit soort projecten als de aanschaf van miljoenen doses vaccins – worden de afspraken schriftelijk vastgelegd met tig handtekeningen, een inkooporder met een leverdatum, waardoor men de order kan blijven volgen. Op het moment dat er iets niet geleverd wordt, wordt de leverdatum automatisch gecontroleerd en wordt er navraag gedaan naar het feit waarom de datum niet is gehaald. Op deze manier houdt men de hand aan de pols bij een belangrijke bestelling.
Eerlijk gezegd, gaat het zeker niet goed met de aanschaf van vaccins, het rammelt aan alle kanten en de uitleg van de minister is redelijk zwak te noemen. De vraag is hoe lang de Tweede Kamer hierbij akkoord blijft afgeven. Misschien is het tijd voor een complete opheldering van de cijfers, zowel op het gebied van (de inkoop van) de vaccins, de positief genoemde Nederlanders, het juiste aantal mensen die een vaccin hebben ontvangen en dan ook maar meteen de juiste cijfers van de gevaccineerden die een reactie hebben gekregen door een vaccin en in welke hoedanigheid. 

 

Henny A.J. Kreeft –
Onafhankelijke Burger Journalistiek

Nieuwe besmettingen

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!