De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De atheist, …. de terreur, godsdienst en de Islam….

De atheist, …. de terreur, godsdienst en de Islam….

maandag 18 april 2016 10:27
Spread the love

We hebben net weer tientallen dodelijke slachtoffers te betreuren en weer worden we om de oren geslagen met de zelfde pacificerende, pc-retoriek. ’t Is vreselijk voor de moslimgemeenschap, moslima’s worden geviseerd,… die enkelingen die zo’n daden plegen doen dit niet vanuit de Islam? De islam is vrede enz enz… De machine draait weer op volle toeren.

Neen, de islam is een godsdienst en die is gevaarlijk. Mag iemand dat ajb beweren, bespreken en ter discussie stellen? Nu, vandaag, nog beweren dat het allemaal niets met de godsdienst te maken heeft is onverantwoord.

De mediaberichtgeving is ook weer zeer voorzichtig, verhullend en vermijdend. En net de cocktail van oneerlijke journalistiek en bange politiek heeft heel onze samenleving verziekt. Vandaag zou een nieuw begin kunnen zijn maar ik vrees dat we verder gaan op de ingeslagen weg van verbloemen, negeren en laten verrotten.

Ik weet niet of het iemand is opgevallen maar laten we nu eens heel eerlijk zijn: de eerste momenten van solidariteitsbetuigingen aan de Beurs,…. Veel jonge blanke gezinnen, …maar heeft iemand veel of zelfs maar enkele moslimjongeren gezien? Ik niet. Haal die eerste beelden maar eens terug…. Het normale Brusselse straatbeeld is op z’n minst divers te noemen maar telkens er een nog-niet-meteen-gemediatiseerde-gepolitiseerde actie/herdenking/optocht is ziet men geen moslimjongeren. Idem met die molenbeekdemonstraties en andere ‘events’….

En iets later begint het dan: op tv worden goed geïntegreerde moslima’s (vaak uit Limburg trouwens) aan het woord gelaten, liefst nog van Turkse origine, de verschillende middenveldbewegingen schuiven hun moslims voor de camera,… en niemand, niemand lijkt dit objectief te bekijken. De stenen-gooiende jongeren die hulpverleners aanvallen, cameraploegen aanvallen, herdenkingen en stiltemomenten verstoren, … da’s allemaal gedownplayed en vooral ‘begrijpelijk’ omdat ze het zo beu zijn dat ze in een slecht daglicht worden gesteld. Dat Abdeslam hier doodgemoedereerd kon blijven rondlopen en blijkbaar velen wisten waar hij zat, da’s dan maar zo: dat die grote moslimgemeenschap niet eens de autoriteiten verwittigt als ze weten waar een –let’s face it- massamoordenaar zit, da’s dan waarschijnlijk ook begrijpelijk? Begrijpt dan niemand hoe compleet van de pot gerust dat is? Maar: ze wisten het niet,… ze dansen niet, ze worden geviseerd. Da’s gevaarlijk simplistisch en zo kunnen we nooit zelfs maar een begin maken met het zoeken naar oplossingen, voor zover die er al zouden kunnen zijn.

Het feit dat de shit die we nu over ons krijgen z’n wortels diep in godsdienst heeft poogt men keer op keer stuntelig te ontkrachten (waarom in feiete?) en ‘t wordt duidelijk dat we ziende blind blijven. ’t Kan mij in principe niet schelen welke godsdienst het is maar verdomme, in ’t geval van de islam is er toch ook serieus stront aan de knikker….

Maar, neen, kritiek wordt steevast weggezet als de verwrongen realiteit van islamofobe, verzuurde, rechtse mens. Zo maak je mensen monddood, zo verzuur je een samenleving, zo creëer je een situatie die niet houdbaar is en waar er geen open en eerlijk debat mogelijk is. Een voorbeeld: de ecolo-co-voorzitter stelt koudweg dat Bart Dewever ‘met zijn uitlatingen’ de volgende recruteringsronde van IS voorbereidt…. Dat is op zovele vlakken verkeerd, schandalig,… Dat is waanzin. En ik ben geen fan van Bart Dewever.

Het is waanzin dat wanneer men algemeen kritiek heeft op de Islam dit blijkbaar een teken is van een zelfgenoegzaam, narcistisch Westers en –als men al welwillend is- ei zo na racistisch wereldbeeld…. Men kan het bij wijze van spreken zelfs zeer ongenuanceerd over de tsjeven en orthodoxe joden hebben, over aangebrande integristische standpunten van kardinalen en dies meer, maar zodra men het aandurft om iets over die andere wereldreligie en haar aanhangers te zeggen is het foutu.

Dat is storend en dat staat een fundamenteel debat in de weg.

Het valt zondermeer te verdedigen dat zij die vanuit hun geloof en hun gereveleerde waarheden handelen religieuze fanaten zijn. ‘Ware’ gelovigen zijn m.i. per definitie fundamentalisten en ’t is voor een dergelijke analyse eender over welk geloof het gaat.

Ik heb géén respect voor bepaalde opvattingen (laat staan handelingen) en ik vraag me eerlijk af waarom dit niet zou mogen,… ik herinner me de storm van protest die oplaaide toen iemand (Etienne Vermeersch in casu) durfde te beweren dat ‘de’ Islam achterlijk is. Ik vind die bewering veel minder subjectief dan men zou kunnen vermoeden (op basis van de kwalificatie) en tevens veel minder storend dan de storm van protest die er op volgde. Betekent dit alles dat ik dan ook geen respect kan opbrengen voor diegenen die opvattingen (over vrouwen, ongelovigen, polytheisten, anders geaarden,…) huldigen en daden stellen die ik weerzinwekkend vind, … euh, you bet your arse I can’t. Beter dat dan verder probleemloos de mantra’s van tolerantie, PC en respect voor allerlei waanzin te blijven spuien. Als er al respect zou kunnen bestaan is dat trouwens iets dat van twee kanten moet komen en dat is nu even een groot probleem voor gelovigen tov ongelovigen.

Een kritische houding blijkt, zeker wat het de Islam betreft, veelal een lege doos omdat het verdomme vooral in progressieve middens quasi sociale zelfmoord is. Net zoals het voor echte gelovigen m.i. onmogelijk is een open en redelijke discussie aan te gaan over hun dogma’s, waarden, moraal, ethiek en dies meer, lijken ook heel vele progressieven vanuit een soort conflictvrees iedere kritiek op de Islam te mijden.

Wanneer men bv. opwerpt dat het islamterrorisme een groot probleem is dan vallen de pc-mensen steevast over elkaar heen om te roepen dat dit weinig met de godsdienst te maken heeft (hallo?) en dat dit zeer stigmatiserend werkt. Het zou nu eenmaal een feit zijn dat wereldwijd slechts een fractie van het terrorisme een islam-basis heeft. Is dat weer zo’n lege doos? Blijkbaar wel. Wanneer je kijkt naar de cijfers van Coolsaet, Europol en andere(n) (die er alles aan doen om het gegeven te marginaliseren) zie je inderdaad dat het aandeel van moslim terreur zeer klein is: van 0.4 tot 5% max in Europa. Hun definitie van terreurdaden is dan ook zo vreselijk breed dat men al eens kan denken dat men de link met terreur (én vnl. angst zaaien) uit het oog dreigt te verliezen. Een Corsicaans bengeltje dat een steen gooit telt immers evenveel mee in hun terrorisme-incidentie als een bomgordeldragende marktbezoeker. Deze cijfers worden ook graag gebruikt in diverse media om alles sussend in perspectief te plaatsen én om diegenen die de ‘moslim’-terreur als probleem opwerpen quasi te ridiculiseren…. Als men echter de definitie van terrorisme (die nergens vast staat trouwens) iets meer linkt aan impact (toch het voornaamste doel van terrorisme me dunkt) en het ook gaat hebben over dodelijke slachtoffers –bron NCC- ziet men een drastisch ander beeld, wereldwijd: bv. in 2011 werden 12.533 mensen gedood bij terroristische aanslagen en alleen al de soenitische moslimextremisten waren verantwoordelijk voor 8.886 doden, zo’n 70%. En het gaat zeer snel van kwaad naar erger,…In 2013 waren het er volgens de terrorismeindex 18111 doden en in 2014 al 23.658.( Nooit eerder lag het aantal terreurdoden zo hoog, blijkt uit de jaarlijkse rapport van het Instute for Economics and Peace.)

Ik haal met opzet relatief recente cijfers aan omdat Coolsaet en anderen in bredere context ook steeds scherm(d)en met de vele doden van 9/11 die de statistieken op dat vlak ‘vertroebelden’ sic.

Volgens velen die islamcritici stigmatiseren (en hen bv. islamofoben noemen) is het dus net de Islam die gestigmatiseerd wordt. De geradicaliseerde moslims en fundamentalisten (bijna steeds sussend met het epitheton ‘minderheid’ georneerd) zijn ‘opgestaan’ omdat het Westen fundamenteel racistisch is thuis en er ginder alles aan gedaan heeft om de maatschappij kapot te maken met haar neokoloniale politiek. Daarover zijn zowel de islamitische fundi’s als de pc-volgelingen het roerend eens.

Ik betwist de goedkope causaliteit hiervan zonder afbreuk te willen doen aan de vaststelling dat ‘wij’ er als Westen overal waar we heen gaan -met of zonder ‘onze jongens’- een potje van maken. Ik ben de eerste om toe te geven dat de politieke besluitvorming in onze ‘democratieën’ nogal hypocriet en soms heel ziek is. Maar bon, … We gaan echter ook gemakkelijk en graag voorbij aan een grote paradox: enerzijds beweren dat het fundamentalisme en extremisme groeit uit ongelijkheid, socio-economische, culturele en andere achterstelling en anderzijds de vaststelling dat waar het bv. Syrië strijders betreft het nét is waar de sociale voorzieningen en allerlei vangnetten het uitgebreidst zijn, waar de overheid heelder batterijen legale en organisatorische maatregelen en diensten heeft om sociale uitsluiting tegen te gaan en integratie te bevorderen, discriminatie aan te pakken en dies meer, er de meeste strijders ‘opstaan’. Dat een disproportioneel grote groep ook uit etnisch diverse en ‘geïntegreerde’ gezinnen komt (Zweden, en België als koploper,…) toont tevens aan dat de achterstelling, de ontberingen, criminele jeugd en andere problematische opvoedsituaties veel minder doorwegen dan ‘men’ denkt.

We hebben intussen al aparte zwembaduren voor vrouwen die plonzen in bourkini’s, we hebben halalvlees in grootkeukens omdat het gemakkelijker is als de meerderheid zich aanpast aan de minderheid, we hebben de meest waanzinnige ‘toegevingen’ in alle sectoren van ons openbaar leven en nog vindt men onze maatschappij discriminatoir,… Dokters, verplegers, arbeidsconsulenten en zelfs ministers kunnen best mannen zijn want anders is er een groot probleem met onze moslim-klanten. Is dat omdat de gemiddelde moslim gematigd is? Er zijn van overheidswege op alle niveaus honderdenéén soorten initiatieven voor integratie, een zeer groot forum voor al wie zich gediscrimineerd voelt, een wetgeving die werkelijk op maat gemaakt is om dit alles verder aan te sturen, een mediamachine die dit alles nog verder ondersteunt..… dan kan je toch echt in alle eerlijkheid niet meer beweren dat onze maatschappij zo racistisch en exclusief is,…. Omdat weinig moslims in soaps verschijnen? Zou daar niet een klein beetje ‘slachtofferrol’ in zitten? (cfr Chokri Ben Chikha die daar soms heel duidelijk over is).

Het zou veel eerlijker zijn dat moslims toegeven dat onze samenleving en overheid constant signalen geven dat racisme en xenofobie als een probleem gezien én aangepakt wordt. Het zou eerlijker zijn toe te geven dat er ontelbare integratieprojecten uitgewerkt zijn en dat we daar als maatschappij ook vreselijk veel middelen en personeel voor inzetten. Maar dit wordt nauwelijks of niet aangehaald. In bepaalde kringen blijft men dit echter negeren en staat dat slachtofferschap en vooral het zich wentelen in die rol elke integratie in de weg.

Een maatschappij waarbinnen een volledig aparte (in casu de Marokkaans-Berberse in België ) maatschappij opereert met extreme buitenlandse nieuwszenders en van de pot gerukte imams als informatiebron, privé-religieuze politie, met telkens weer nieuwe inwijkelingen met taal- en andere culturele aanpassingsproblemen, sterk fundamentalistische reflexen, zonder voeling met onze samenleving, telkens nieuwe familieherenigen die de landstalen, laat staan de geplogenheden niet machtig zijn, ….een gemeenschap die zich zeer gesloten en steeds meer vijandig opstelt, die zich wentelt in die slachtofferrol,… da’s verre van ideaal natuurlijk.

Velen spelen het spel gewoon niet mee en het is al te gemakkelijk om daarvoor steeds met de beschuldigende vinger naar onze samenleving te wijzen. Kijk naar Rudy Vranckx en zijn initiatief om 1000 cartoons te verzamelen na de Charlie Hebdo moorden,… hij merkte ook dat moslims gewoon geen inzendingen deden,… en da’s op allerlei vlakken zo,.. (ook tv-moslims voor series en films trouwens) ondanks het bijna smeken om interactie, bruggen bouwen, …komt er veelal niets van in huis. Hoeveel moslimouders zouden er bijvoorbeeld zelfs maar aan denken om hun zoon of dochter te laten huwen met een niet-moslim? Maar op tv krijgen we (ook heel recent) dan in het kader van ons steeds groter wordende collectrieve schuldcomplex te horen dat 1 op 5 van de ‘Vlaamse’ ouders hun kind liever niet met een ‘vreemde’ zouden zien naar huis komen… Da’s niet meer eerlijk, da’s gezever….

Een recente studie[1] van Prof. Koopmans van het WZB Berlin Social Science Center plaatst één en ander in perspectief. Men concludeert er dat religieus fundamentalisme helemaal geen marginaal probleem is in Europa. De representatieve enquête onder 9000 moslims in zes Europese landen toont m.i. hallucinante resultaten. 2/3 van de ondervraagden vindt dat de sharia belangrijker is en hoger staat dan de wetten van de landen waarin ze leven en 3/4 vindt dat er slechts 1 mogelijke interpretatie van de koran bestaat en dat is de meest archaïsche, middeleeuwse, harde en fundamentalistische. Hallo,… fundamentalistische minderheid?

Dat is dan blijkbaar die ‘gematigde meerderheid’ van moslims waar we het steevast over hebben. Wat ‘ze’ over vrouwen, ongelovigen, homo’s, joden en dergelijke denken is navenant. Wie is hier weer discriminerend bezig? ’t Is tamelijk straigt forward hoor: De islam is de enige echte religie. Dat gelooft iedere moslim. De profeet mag niet afgebeeld (wegens gevaar op idolatrie trouwens) of beledigd worden en wie dat wel doet verdient het om gestraft te worden. Ook dat gelooft iedere moslim, anders is hij geen moslim.

Maar soit,…. dat de salafisten in opmars zijn in heel de wereld en dat er, volgens een recente studie van een VUB politoloog (Bilal Benyaich),   alleen al in Brussel 9.600 tot 13.500 radicale moslims of salafisten rondlopen doet blijkbaar niet ter zake. Zoals Benyaich zelf zegt: ‘En dan hebben we het alleen over Brussel en zijn grapjasbaarden genre Moslimbroederschap nog niet eens meegeteld…’. Als we dan kijken naar het aandeel van Brusselse jongeren die naar Syrië trekken lijkt het er sterk op dat dit er in Brussel niet beduidend meer zijn dan elders en kunnen we logischerwijze aannemen dat het niveau van radicalisering over het gehele grondgebied van België ongeveer gelijk is. Ondanks zo’n cijfers en ondanks de massademonstraties van fanatici in heel de moslimwereld blijven wij in het discours van een ‘minderheid’ die de ware Islam niet begrepen heeft. Put a sock in it!

Herinnert men zich de eerste cartoons van toen nog het Vlaams Blok, waarin bekende Brusselse stadsgezichten werden bevolkt door gesluierde dames en gepyjaade heren. Men vond dit toen heel erg schokkend, demagogisch en racistisch (wat het was!). Ik herinner me nog dat toen iedereen inderdaad dacht dat dit een zware overdrijving was om mensen schrik aan te jagen, een karikatuur, een onmogelijkheid. Dit zowel qua aantal moslims als qua conservatief gehalte… Intussen, los van wat men ook van het VB en de redenen voor de cartoons denkt,…. is dat Brusselse stadsgezicht er.

De spanningen tussen een steeds conservatiever wordende islam en ‘onze’ seculiere maatschappij worden groter. Beseft men bv hoeveel bushokjes en posterborden worden vernield telkens H&M een reclamecampagne lopen heeft voor lingerie? Dat zijn details, faits divers, maar de omvang van dergelijke situaties beseft men niet door louter eens in een moslimbuurt inkopen te gaan doen of naar Couleur Café te gaan,… dit beseft men pas wanneer men bijvoorbeeld als blanke Westerling jaren aan een stuk woont in een uitsluitend Marokkaanse buurt in Brussel (en niet achter het veilige hekwerk van moderne loftcomplexen),   waar je als vrouw dagelijks voor hoer wordt versleten, waar men je pest, waar de auto wordt beschadigd, waar men bij je inbreekt en de inboedel aan stukken slaat, waar vrienden niet meer langs durven komen en men op alle mogelijke manieren probeert je weg te jagen enkel en alleen omdat je blank bent. Dat soort spanningen zijn schering en inslag én komen nauwelijks in onze media aan bod (de enkele dokter van het volk niet te na gesproken die er woont en het allemaal fantastisch vindt, sic)

Is intussen iedereen mensen zoals Hind Fraihi vergeten? Die zei: Ik heb een goede raad voor al wie zich hier niet thuis voelt: ga weg. Voorts moeten we gewoon vreedzaam samenleven. Maar dan wel ‘samen’. Ik stoor mij aan het ontstaan van die aparte eilandjes, zoals in Molenbeek waar er een aparte moslimstaat gegroeid is en waar België soms heel ver weg lijkt.

We hebben intussen ook het hoofddoekendebat gehad want waar de eerste generatie er geen droeg is dit al lang niet meer zo…. En we hebben, voor een groot deel dankzij Saoedische invloed en financiering, een discours mogen leren kennen waar moslims niet enkel vanuit hun moskeeën (want heel het gebeuren, radicalisering en dergelijke is al lang verschoven naar het internet) zich meer en meer mee lijken te verdedigen:

Rode draad is en blijft voor velen dat wat gebeurt in onze samenleving (het islamterrorisme, ook intern, de wrijvingen tussen de islamgevoeligheden en onze hedendaagse moderne Westerse maatschappij etc) nooit terug te voeren kan of mag zijn naar het geloof: de islam of de koran. Nogmaals: de analyse sic is dat het haast steeds wel de schuld moet zijn van een of andere externe invloed en vooral ook dat de fundi’s steeds ‘een minderheid zijn’. Daarenboven zou elke kritiek in de kaart spelen van extreem rechts (waar hebben we dat nog gehoord) én tevens zeer nefast zijn voor al die gematigden en hervormers binnen de Islam….hoewel ik vrees dat die hervormers geen kaars kunnen houden tegen wat de Mutazillieten ooit probeerden (voor ze zelf weggezuiverd werden).

Ik durf echter grote vraagtekens plaatsen bij enerzijds die extreem-rechtse kaart en anderzijds bij de invloed, kwaliteit, kwantiteit én niet in het minst de impact van die hervormers (én –nog maar eens- de gemeenplaats ‘grote meerderheid van gematigde moslims’). ’t Hangt er blijkbaar van af welke definitie van ‘fundamentalistische klootzak’ je hanteert en tot welke geloofsbelijdenis de ‘gematigde’ zich bekent want, laten we eerlijk zijn,… indien een Belgische kerkvorst of gelovige over maatschappelijke thema’s dezelfde morele integristische waanzin zou spuien als de gemiddelde ‘gematigde’ islamvolgeling én dito geleerde zouden er wel degelijk verontwaardigde reactie komen.

En de klaagzang eindigt daar niet. De hervormers of ‘gematigden’ binnen de Islam krijgen in het Westen geen forum en worden monddood gemaakt … Wat ik ook betwist; zelfs wanneer men zich opinievormend al zou beperken tot de kranten en tijdschriften, sites zoals kifkif e.d., zijn er voldoende mensen te vinden die men als ‘denker’ ( -en hervormer?) zou kunnen aanwijzen,… alleen, zoals ik al stelde, naar mijn idee niet overtuigend en zonder enige impact (cfr wat Abdennour Bidar en vele anderen daar over zeggen).

’t Is in feite erger dan dat: als er al fundamentele kritiek op de islam komt van mensen zoals Hirshi Ali en andere gelijkluidende stemmen die veelal al jaren met de dood worden bedreigd –of reeds het slachtoffer geworden zijn van de o zo gediscrimineerde moslim sic- worden die door onze media vlotjes gediscrediteerd, verweten te hard en ongenuanceerd te zijn, rechts, racistisch, discriminerend,…. Ook de enorme culturele en intellectuele armoede in de grosso modo islamitische wereld kan men m.i. niet louter terugvoeren op neokolonialisme, gebrek aan democratie en dies meer. Het is ook mede het gevolg van (hun) religie en de mate waarin die ‘andere’ ideeën onderdrukt.

En als er al kritische mensen opstaan in de islamitische landen zelf wordt daar snel korte metten mee gemaakt, niet door het Westen, maar door de eigen o zo tolerantie lokale dictatuur.

In feite is het simpel:

In eerste instantie is mijn afkeer voor religies of zo men wil geloof, al dan niet ingekapseld in een instituut, dezelfde voor elk van die doctrinaire en dogmatische denkoefeningen en niet enkel de Islam. Maar het moet ons niet verwonderen als sommigen geloof gebruiken om gewelddaden te gaan plegen. Als je –zoals onze vele progressieve Westerse krachten, de vele imams van salafistische kunne en ontelbare websites doen- moslimjongeren blijft inpeperen dat ze beledigd en gediscrimineerd worden in onze samenleving en je geeft ze via een al niet echt ok godsdienst een kader waarbinnen ze stoom van de ketel kunnen laten, een rechtvaardigingsgrond, dan kan alles.

Diegene die beweren dat die daden zoals bij Charlie Hebdo, Zaventem enz… ‘niet de islam’ zijn lijken mij ziende blind net zoals diegenen die ongenuanceerd beweren dat het extremisme voortkomt uit achterstelling, vernedering en discriminatie de objectieve bondgenoten zijn van de meest radicale en fundamentalistische islamexegeten.

Maar of het nu aanvallen zijn op abortusklinieken of onthoofdingen en mutilaties, amputaties, bomgordels,… of andere terreurdaden,…. dat soort intolerantie spruit voort uit religie-gebaseerde waanzin (en machtspolitiek). Het aandeel van religie in deze ontkennen is ronduit ridicuul, hoe vaak men ook roept dat het geloof ‘misbruikt’ wordt. Soms wordt een en ander (bewust?) verkeerd voorgesteld. Er is m.i. nog een groot verschil tussen christenen en islamieten wanneer we het over geweld hebben. Soms wordt er een analogie geponeerd tussen het geweld van pakweg de KKK of de fundamentalisten binnen de abortusproblematiek en moslims die terreurdaden plegen. De christenen (what’s in a name) kunnen zich echter niet beroepen op het volgen van hun grote heiland en diens voorbeeld. Jezus was nu niet bepaald een bloeddorstige krijgsheer die opriep om ongelovigen over de kling te jagen; De muzelmaanse openbaringen, de koran en andere godsdienstig-politieke geschriften vragen dat expliciet wél (en zelfs dat wordt krampachtig ontkend).

De islamitische ‘minderheden’ die geweld gebruiken wijken in essentie helemaal niet af van de koran en de religieuze geschriften én kunnen er probleemloos hun morele ‘gelijk’ in halen. Dat is een trieste waarheid die minstens tot nadenken zou moeten stemmen.

Het maakt deel uit van het ‘geloof’ en het woord zegt het zelf, dat het zich boven (zelf-)kritiek en twijfel plaatst. Da’s dus ronduit gevaarlijk. Er is geen onafhankelijke, open, intellectuele en ethische reflectie nodig (of wenselijk) omdat er ook geen eerlijk en rationeel debat mogelijk is over de fundamenten van het geloof. Die spirituele fundamenten van elk geloof, uiteraard zonder enige relevante basis in de realiteit, zullen voor gelovigen steeds voorrang krijgen op ethische en andere problemen die worden opgeworpen vanuit die realiteit, vanuit de maatschappij waarin we leven, vanuit denkende individuen. Daar zit trouwens dat verhaal van het ‘wij’ en ‘zij’ denken,…meer dan bij diegenen die bv. de islam en haar gelovigen als blok zien.

Het is daarenboven m.i. niet omdat sommige gelovigen wél rekening zouden kunnen houden met bepaalde realiteitsbakens, zoals die intellectuele reflectie of ethiek, dat dit omwille van het geloof is,… of ….dat het niet gevaarlijk zou zijn. In het geval van heel veel ‘gematigde moslims of andere gelovigen’ is een meerderheid gewoon echt niet geneigd seculiere normen te gebruiken of te aanvaarden om de ultieme consequenties van hun geloof en dus hun ageren in de maatschappij te kaderen of in vraag te stellen.

Ik bedoel daarmee ….. Als iemand vanuit zijn geloof vindt dat het nodig is om zijn naaste te behandelen zoals hij zelf wil behandeld worden is dat niet wezenlijk anders dan iemand die vanuit zijn geloof begrijpt dat andersgelovigen en niet-gelovigen moeten uitgeroeid worden, dat vrouwen, zelfs als ze verkracht worden, mogen gestenigd worden, dat albino’s moeten afgeslacht worden. Maar als ’t min of meer aanvaardbaar is binnen onze normen, bv. wanneer moslims of christenen of wat dan ook ‘gewoon in vrede willen leven’ gaan we zelfs niet meer nadenken over hoe ze er in godsnaam bij komen en wat die ‘vrede’ in essentie betekent. En natuurlijk, als ’t dan echt haaks staat op wat aanvaardbaar is in onze maatschappij, dan staan we nergens meer….dan hebben we geen grond meer om te stellen dat dergelijke zaken er dan voor ons ‘over’ zijn.

Ik kan niet om met geloof. Elk rationeel denkend mens zou toch minstens moeten beseffen dat, als ze al geloven dat er een god is (en da’s al een serieuze toegeving), de kans dat hij of zij in de juiste (enige echte) godheid gelooft vreselijk klein is. Het is dus al tamelijk van de pot gerukt, elitair en hautain dit te denken. Het is m.i. even ridicuul om te geloven in de momenteel populaire godsdiensten als te stellen dat men gelooft in Grote Smurf en dat die ons opdraagt in paddenstoelen te gaan wonen (en stel dat dit geloof echt aanhang krijgt voorzie ik dat er uiteindelijk een moment komt waarop men mensen moreel en/of fysiek gaat verplichten in paddenstoelen te gaan wonen,…en dat niemand dit durft belachelijk te vinden). Als een gelovige (waarin ook) zijn dogma’s, zijn grote waarheid en openbaring als hoogste goed ziet dan is elk gesprek op voet van gelijkheid (en respect) met andersgelovigen, laat staan met niet-gelovigen, onmogelijk. En indien hij die dogma’s en zijn grote waarheid relativeert is hij uiteraard geen gelovige meer.

Herinner u de filosofische discussie die enkele jaren geleden (maar mi steeds actueel) oplaaide omdat vooraanstaande christelijk geïnspireerde geestelijken in twijfel trokken of mensen die niet gelovig zijn überhaupt wel een ethiek, een moreel besef kunnen hebben dat enige waarde heeft. Da’s pas de zaken omdraaien maar soit. Daar was een storm van protest. Denkt men dat de gemiddelde-gematigde-zwijgende-moslim daar anders over denkt? En is het omdat die mensen Islamieten zijn dat we hen niet moeten van antwoord dienen, ..worden die vrijgesteld van kritiek?

Da’s maar een detail in de veelheid van geloof gerelateerde meningen over hel, vagevuur, verdoemde heidenen, mushriks, kaffirs en dies meer waarin duidelijk wordt gemaakt door een geloof en haar discipelen (want we mogen ze toch minstens verantwoordelijk stellen voor het geloof dat ze zelf aanhangen hé) dat ‘anderen’ minder waard zijn en ’t zelfs verdienen eeuwig gepijnigd te worden enkel en alleen al omdat ze niet (hetzelfde) geloven. Da’s inderdaad een staaltje van respect en tolerantie, niet? Nogmaals, wie is hier de discriminerende klootzak? En ik zou voor zoiets respect moeten opbrengen? Fuck de profeet! De vrouwenbewegingen doen ook hun best. Het VOK bv. dat opkomt voor het recht op het dragen van een hoofddoek in het Westen terwijl men verdomd goed weet dat ‘ginder’ vrouwen nog dagelijks geslagen, gestenigd en vernederd worden als ze het niet doen? Dat en TALloze andere compleet van de pot gerukte progressieve ideeën… Fuck het VOK!

Zoals men reeds begrepen heeft: Ik gruwel van de intellectuele legitimiteit die men geeft aan godsdiensten, aan de godsdienstgeleerden én aan het voetvolk.

En of die reeds aangehaalde problemen nog niet genoeg zijn; het proselitisme, dat die geloven –geef toe- allemaal in zich dragen maakt me misselijk.

Zoals reeds gezegd, men kan nu eenmaal niet ‘geloven’ zonder dan ook te geloven in die absolute waarheid én in de superioriteit (op welk vlak ook) van de echte gelovigen. Voor een groot deel is dat de basis en rechtvaardigingsgrond, ja zelfs veelal de ‘Grote Opdracht’: om iedereen van die waarheid te overtuigen, te bekeren of in ’t geval dit niet zou lukken, minstens te onderwerpen aan de regels van dat geloof (kijk naar onze abortuskwesties, euthanasie,…a fortiori voor een politieke godsdienst zoals de Islam, maar da’s een ander probleem). In het geval van dominante religies in een maatschappij gaat dit hand in hand met een zogezegde maatschappelijke consensus en in andere gevallen is het angst.

Ook hier weer is het de angst van de islam en van geen ander geloof. Neem nog eens het halalvlees-voorbeeld voor ogen: Da’s de waanzin voorbij. Let wel: als een moslim het nodig acht te geloven dat zijn god hem verbied varkensvlees te eten zal ik dat uiteraard belachelijk vinden maar hem dat niet proberen onmogelijk te maken. Maar dat een grote meerderheid dan de facto geconfronteerd wordt met maatregelen waardoor iedereen dan maar halal vlees moet eten (in essentie een rite, en, een religieus product), dat gaat er bij mij niet in. Als je echt eens nadenkt over het opsolferen van halalvlees aan god en klein pierke moet je je eens afvragen wat men er van zou zeggen als vrijzinnigen als 4-uurtje geconsacreerde hosties zouden geven aan islamietische kinderen. Dan zijn er al twee wereldgodsdiensten die op hun achterste poten gaan staan.

Even ernstig: er leven al sinds mensenheugenis joden in onze contreien die gelijkaardige geschifte voorschriften volgen. Nooit is het bij ons opgekomen om dan iedereen maar koosjer eten voor te zetten of om alle liften automatisch op elke etage te laten stoppen op de sabbat ….. En naar mijn mening is dat omdat we nooit hebben aangevoeld dat het tot rellen, geweld of minstens grote problemen zou komen indien we dit niet deden. Nog maar eens onderstrepen dat de Islam minstens gebiedt dat we het als een probleem aanzien, en, nogmaals, dat op ontelbare domeinen van ons maatschappelijk leven, …maar steeds stilzwijgend,…vermijdend,…. angst gevoeld wordt,…..(de échte islamofoben zijn diegenen die geen kritiek uiten,… of is dat te logisch?)

Mijn antwoord op dergelijk dingen is eenvoudig, rationeel en helemaal niet extreem: Ga eens goed na wat de vrijheid van godsdienst(beleving) kan en mag inhouden en weeg dat af tegen onze verworvenheden en grondrechten. Vrijheid van meningsuiting, scheiding kerk en staat, gelijkheidsbeginsel,…. Da’s de essentie van waar we als maatschappij honderden jaren lang voor gebloed en gevochten hebben.

Al wat daar niet mee in overeenstemming kan gebracht worden of elke stroming die, al dan niet godsdienstig geïnspireerd, dergelijke principes, die basis aan z’n laars lapt, moet de vrijheid van godsdienstbeleving, a fortiori openbaar, worden afgepakt, PUNT.

Aboutaleb van Rotterdam doet er nog een schepje bovenop en omdat het nu eens niet Filip Dewinter is mag het gezegd worden : Als de vrijheid je hier niet bevalt, rot toch op.

Sommigen blijven echter blind voor dit alles en herhalen constant de mantra dat ‘we’ de moslims collectief brandmerken:

Dagelijks geconfronteerd worden met media die beelden tonen van bomaanslagen, onthoofdingen, stenigingen, hand- en hoofdafhakkingen, massale protestmarsen van zich-geschoffeerd-voelende-moslims …. Enfin,…we kennen de beelden. Met de gevleugelde woorden van Mitterand ‘Et Alors?’,…. Naast de mogelijkheid dat dit op CNN-achtige wijze uitvergroot wordt moet men toch ook begrijpen dat dit evenzeer aantoont dat die minderheid waar we ’t steeds over hebben toch niet zo klein is en dat er diep in die even-verwerpelijke-godsdienst-als-de-andere toch wel een en ander serieus scheef zit. Zoals een schielijk overleden redacteur van een satirisch blad (die voor velen alleen al omwille van de wansmaak die ‘t blad ten toon spreidt zou mogen afgeschoten worden) reeds duidelijk maakte is kritiek, satire, spotten en lachen met alles en iedereen mogelijk maar: … in ’t geval van de Islam is dat met reëel gevaar voor eigen leven. Quod erat demonstrandum,…. en wat zindert na in onze pc wereld: ‘dat het toch echt wel op ’t nippertje was met de ‘smaak’ van Charly Hebdo’, ‘dat ze wel weinig kritiek hadden op de joden’ en ‘dat het misschien te veel eer zou zijn om het blad nu na wat gebeurde een icoon van vrije meningsuiting te maken’. Naast de kwestie as per usual en ZUM KOTZEN !

Er zijn autocensuur voorbeelden genoeg van mensen die het hele thema schuwen, van organisaties en overheden, standup comedians, Brusselse leerkrachten die het niet meer aandurven het over de evolutieleer of homosexualiteit te hebben in de klas, bedrijven, pretparken, zwembaden, tot hulporganisaties en gemeenschapscentra toe die iedere controverse uit de weg willen gaan, ‘het zekere voor het onzekere’ willen nemen (op basis van reële gevaren, ervaring én angst)…. En wij pikken dat. Meer zelfs: wanneer iemand de euvele moed heeft om te vragen waarom de grote gematigde meerderheid van moslims daar niet duidelijk stelling tegen neemt, is zo iemand plots een onverdraagzame polemische demagoog.

Is het niet normaal dat wanneer een groep mensen de meest afschuwelijke wandaden pleegt uit naam van iets waar anderen blijkbaar heel erg veel waarde aan hechten, meer zelfs, dat voor velen identiteitsvormdend sic is, men minstens kan veronderstellen dat die anderen op alle mogelijke manieren willen uitschreeuwen ‘niet in mijn naam’? En snel wil ik er ook aan toevoegen dat ik ook weet dat dit sporadisch wel gebeurt (hoewel ik het dan af en toe moeilijk heb met de kaloot-achtige formuleringen van de afkeuring,…. Ik ben oecumenisch in mijn aanpak).

Even kaloot-achtig verdraaien vele moslims en zogezegd progressieven ook de hele ratio van de situatie. Ze spenderen vreselijk veel energie aan het uitleggen waarom ze zich niet zouden moeten verontschuldigen (wat werkelijk niémand hen vraagt) voor die malloten die de consequentie van dat geloof verder zetten in gewelddaden, in het aanhangen van ‘grote’ mohammedaanse geleerden als Ibn Taymiyya (die nu vooral door wahabisten en andere achterlijke moslims wordt vereerd), ….geweld, het benoemen van takfir, jihad,… ’t was ’t ventje!

Maar het ‘niet in mijn naam’ idee blijft vaak onbesproken, het gebeurt te weinig, quasi steeds met een grote ‘…maar….’ en te flauw. Vooral,… er komt geen beweging op gang intern die zelfs maar een beetje tegengewicht zou kunnen bieden. Maar da’s dan, uiteraard, weer de schuld van de media, het Westen, de achterstelling,…. Nooit nooit nooit ligt die schuld zelfs maar deels bij de eigen gemeenschap van moslims….

Kijk eens heel even naar bijvoorbeeld de beweging van ex-moslims in ons land. Waarom denkt men dat die mensen, behoudens een website en heel erg sporadisch eens in een interview (vb RTBF), quasi nooit ‘zichtbaar’ zijn? Zou ’t kunnen zijn omdat ze het heel erg reële risico lopen door enkele van hun ex-geloofsgenoten van die vredige godsdienst afgeslacht te worden? We mogen dit gewoon niet tolereren. ‘t Zal wel weer een minderheid zijn, maar dood is dood me dunkt. Dat is een waarheid waar velen eens hun energie in zouden moeten stoppen ipv allerlei excuses in te roepen om dit te nuanceren, te vergoelijken, te verbloemen. Iets minder proberen om overal islamofobe complotten in te ontwaren (laat staan een fobie strafbaar te willen stellen, kan het nog stommer?) en iets meer proberen de realiteit te doorgronden,… da’s toch wat er van ons als kritische en denkende mens verwacht wordt, niet?

Om maar eens iets uit het leven gegrepen te vermelden waarmee die relatieve media-stigmatisatie, die gematigden en de ‘minderheid’ van extremere of fundamentalistische moslims allemaal aaneengeregen wordt. Ik heb dik 20 jaar in Brussel gewoond, waarvan 10 jaar in de maritiem-wijk in Molenbeek; ik was bij wijze van spreken een buur van die twee neergeschoten terroristen in Verviers,…. Ik ben een ervaringsdeskundige waar het er om gaat over wat de ‘gewone-gematigde’ moslim denkt. Trouwens ook ‘internationaal; ik heb in oorlogsgebied in Afganistan, Kosovo en Libanon mogen smaken hoe vredelievend moslims intern met elkaar omgaan maar vooral hoe ze zich opstellen tov anders-gelovigen… Waanzin!

Maar nu terug naar Brussel: Toen 9/11 breaking news was op CNN keek ik naar ‘ons’ journaal waar prompt verteld werd dat de grote meerderheid van moslims ‘met afschuw kennis genomen had’ van de gebeurtenissen. ’t Was onwerkelijk om dit op tv te volgen terwijl ik op dat eigenste moment door ‘t raam van mijn living het spontane volksfeest kon zien dat werd gehouden in mijn eigen Molenbeekse Ribaucourtstraat. Minderheid mon cul. Zonder afbreuk te willen doen aan een aantal vruchtbare factoren zoals de animositeit tav Amerika, de gevoeligheden rond Palestijnse en andere kwesties is dat (en vele andere dingen tijdens mijn 10 jaar molenbeek ) iets wat mij getekend heeft en waar ik lang mee ben bezig geweest, zowel qua rol en functie van de media als de omvang van de meer fundamentalistische aanhang binnen de moslimgemeenschap.

Nu we ’t ook al supra gehad hebben over geloofsinterpretatie moet me van het hart dat ik het ook beu ben dat men steeds hamert op het gegeven als zou Islam ‘vrede’ betekenen en men in dezelfde ademtocht ook stelt dat er niet 1 islam bestaat,… wat is het dan verdomme voor die ‘andere’ islammen, … is het vrede of niet? Uiteraard is de Islam niet vredig, noch de koran, noch de soura’s, noch de Hadith. En voor alle duidelijkheid, Islam betekent onderwerping, niet vrede…. Ik weet heus ook wel dat er stromingen zijn, dat er shi’a, souni en dan nog een hoop kliekjes zijn. Maar allemaal hebben ze hardvochtige, polariserende en achterlijke baisisregels gemeen, en alle strekkingen hebben een zeer duidelijk kwalitatief onderscheid tussen de ware gelovigen en anderen… Als de organisatie van islamitische staten decreteert in een resolutie dat de sharia voorrang heeft op de UVRM is dat in lijn met wat die grote meerderheid van Europese moslims uit die reeds aangehaalde studie ook vinden en,…. da’s ronduit achterlijk. Of hoe zou men het anders dan achterlijk kunnen noemen dat men vanuit die sharia eist dat diegenen die de islam afvallen moeten gedood worden? En ik weet heus wel dat de sharia meer is dan dat alleen, maar dàt is het toch ook hé….

Denkt men nu in alle Westerse goedbedoelde naïviteit dat de extremisten zich niet bedienen van bestaande islamitische regels en voorschriften om hun gruwel te rechtvaardigen; denkt men dat ze dit allemaal uit hun duim zuigen? En net zoals moslims te pas en ten onpas als ’t goed uitkomt de ene keer stellen dat er niet 1 islam is en dan weer duidelijk maken dat ‘de’ islam als blok vernederd wordt, is het ook zo dat die wreedaardige goddelijke openbaringen de ene keer letterlijk moeten worden genomen (voor het eigen volk) en de andere keer (in studio’s of voor kaffir gehoren) blijkbaar iets genuanceerder mogen uitgelegd worden (want er mag zonder enige gêne gelogen worden tegen kaffirs, ….dat klinkt misschien infantiel maar dat is wel realiteit). Iedereen zou intussen toch al kunnen vermoeden dat de groep moslims die de openbaring niet letterlijk neemt oneindig veel kleiner is dan de groep die dit wel doet (weer cfr die studie supra). Bottom line is dat het heel erg ongeloofwaardig wordt om de illusie van die vredige Islam te blijven verdedigen.

En nog zo’n dooddoener: telkens iemand met enige achtergrond en kennis van zaken iets aanhaalt wat in de koran of de soera’s of de Hadith staat én dit interpreteer/aanklaagt/aanhaalt is dit verkeerd begrepen, is dit niet juist, is het niet goed vertaald vanuit het klassiek Arabisch, begrijpt hij of zij de context niet,… (ook experten, islamisten, filosofen, sociologen en anderen die het wel degelijk bestudeerd hebben) enfin,… dat is dan makkelijk hé.. Tekenend was een debat tussen Selahattin Koçak en Etienne Vermeersch waarin die laatste (weliswaar in zijn eigen stijl) overduidelijk aantoonde dat zelfs mediatieke moslims die er boeken over schrijven te weinig weten over hun eigen godsdienst en er maar op los lullen, liegen, geloofsartikelen uit hun duim zuigen of zelfs bronnen vermelden die niet bestaan en dies meer….

Slot en losse beschouwingen:

Ik heb een ware afkeer voor tradities, systemen, geloofs-en andere cultuurgebonden shit die inherent discriminatoir zijn; waar vrouwen niet kunnen rekenen op een gelijkwaardige behandeling en nog zoveel meer. Is dat verkeerd? Ik wil een wereld waarin men vrij kan nadenken en waar men kan zeggen, schrijven en tekenen wat men wil zonder bang te moeten zijn dat dit levensgevaarlijk is. Vrijheid van meningsuiting, een duidelijke scheiding van kerk en staat, dergelijke en supra aangehaalde concepten en ideeën worden ook door het gros van de ‘gematigde moslims’ niet aanvaard en dat is een probleem.

Hoe zie ik de toekomst: vreselijk bloederig. We blijven merkwaardig blind voor wat op ons af gaat komen. We onderschatten en verbloemen constant wat gebeurt. Wanneer een IS-woordvoerder als Mohammad Al-Adnani oproept tot het afslachten van alle Westerlingen, alle niet gelovigen, iedereen die het niet met hem eens is,…. dan is dat enorm, en niemand vond dit zelfs maar interessant genoeg voor een duidingsprogramma….. En het zal binnen een paar jaar duidelijk zijn dat we daar allen steeds meer het slachtoffer van zullen worden. Die vredelievende Islam toch…..

Hans Willemyns

[1] Koopmans, Ruud (2015): “Religious Fundamentalism and Hostility against Out-groups. A Comparison of Muslims and Christians in Western Europe”. In: Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 41, No. 1, S. 33-57. (Vorab online publiziert 21. Juli 2014)

take down
the paywall
steun ons nu!