De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De arme aandeelhouders van Fortis

De arme aandeelhouders van Fortis

vrijdag 7 december 2012 17:25
Spread the love

Niet de aandeelhouder, maar de belastingbetaler is degene die zich door de bankenafgang het sterkst benadeeld mag voelen. Die heeft vaak geen enkel beleggingsrisico genomen en ziet zich door de crisis geconfronteerd met allerlei inleveringen en met de geleidelijke afbraak van het sociaal vangnet.

Die dag was het druk op lijn 1A. Aandeelhouders op weg naar de Heizel, maar zonder toeters of bellen. Geen gezang, geen beschilderde gezichten, geen tricolore sjerpen. Het metrostel werd niet gesloopt. In december 2008 kwamen de liefhebbers van gore worstelwedstrijden aan hun trekken tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van de Fortis Holding in de Eeuwfeestpaleizen. Vollen bak ambiance. Aandeelhouders en security-mensen rolden er vechtend over de vloer. Zelden zoveel gekrijs, gejouw en getier gehoord. De vertegenwoordigers van het grootkapitaal werden er voor dief uitgescholden door aandeelhouders die tot voor enkele maanden zelf de hebzuchtige strategie van Fortis massaal hadden goedgekeurd. Maar zowel de raad van bestuur, als de meerderheid van de aandeelhouders – ook de hooligans onder hen – bleven geloven in het zaligmakende van het kapitalisme. Een doorwinterde vakbondsman zei me toen: “Hier zie je het laagste in de mens bovenkomen”.

Toegegeven, er zaten ook eerlijke mensen in de zaal. Kleine aandeelhouders, die in de nonsens van Maurice Lippens geloofden en daardoor spaarcenten in rook zagen opgaan.

De aandeelhouders, die op de Heizel over de schreef waren gegaan, kregen geen stadionverbod en dus konden ze het in 2009 nog eens over doen in Gent. Daar liep Flanders Expo vol voor een bisnummer. Advocaat Modrikamen dacht dat zijn moment de gloire gekomen was en hij riep op tot wat gespierder protest. Daarvoor waren de aandeelhouders in de leer gegaan bij Muntadhar al-Zaidi: de raad van bestuur werd op een schoenensalvo getrakteerd. Those were the days.

De aandeelhouders roeren zich nu opnieuw. De inverdenkingstelling door de Brusselse onderzoeksrechter van Graaf Maurice Lippens en zijn vrienden geeft hen nieuwe moed. Een veroordeling zou uitzicht kunnen bieden op schadevergoeding.

Daarover schrijft De Standaard vandaag. Naast Lippens worden ook ex-ceo Jean-Paul Votron, ex-cfo Gilbert Mittler, oud SP.A-senator Herman Verwilst en huidig Febelfin-voorzitter Filip Dierckx geviseerd. Maar DS heeft het ook over ‘een aantal anderen’ en de krant zou die ook gecontacteerd hebben, maar ze gaven niet thuis. Over wie het gaat lost DS niets. Misschien heeft een kwakkel DS geïnspireerd: dat komt wel vaker voor. Voorlopig gaat het wellicht toch over een ‘bende van vijf’.

Lippens laat weten dat hij “kennis heeft genomen van zijn inverdenkingstelling” en dat hij “ten gepaste tijd recente verklaringen in de pers, die buiten hun context werden vermeld, in hun juiste context zal plaatsen”. Een paar weken geleden vloog er wat modder heen en weer in de media tussen de ‘Fortis-toplui’, maar daar lijkt nu een einde aan te zijn gekomen. Misschien zit de zoektocht naar procedurefouten daar voor iets tussen. Daar zal ook wel wat tijd en energie inkruipen. Het is ook opvallend hoe weinig verantwoordelijkheid ze willen torsen voor wat er is misgelopen. Dat is toch wel in tegenstelling de belangrijkheid die ze zich toebedeeden toen er bonussen op te rapen vielen.

Vandaag werd ook gemeld dat Votron beroep heeft ingesteld tegen zijn inverdenkingstelling. Het Brusselse parket-generaal wijst erop dat het beroep niet gericht is tegen de beslissing tot inverdenkingstelling op zich: ‘Daar is immers geen beroep tegen mogelijk’, zegt de woordvoerster bij DS. ‘Meneer Votron betwist in zijn beroep de regelmatigheid van de inverdenkingstelling.’ Het zal ongetwijfeld niet het laatste procedure-argument zijn dat ingeroepen wordt.

Het vijftal zou dus verdacht worden van koersmanipulatie en ook van oplichting omdat de kapitaalverhoging van Fortis gebaseerd geweest zou zijn op verdraaide informatie. Ook zou er zijn geknoeid met de jaarrekeningen van 2007 en 2008. Meer bepaald zou het gaan over vervolging voor strafrechtelijke inbreuken op de vennootschapswet en de wet van 2002 op de controle van het financiewezen.

Een strafrechtelijke veroordeling zou kunnen leiden tot een gevangenisstraf en massale schadeclaims van aandeelhouders. Daartegen zouden enkele voormalige Fortis-toplui zich hebben verzekerd, zegt DS. Maar sinds wanneer mag je een verzekering  nemen tegen de gevolgen van een misdrijf en/of tegen een veroordeling? Welke verzekeringsmaatschappij biedt deze polis aan?

De krant schrijft ook dat Mittler van een ‘vrijwaringsclausule’ zou kunnen genieten waarin Fortis alle toekomstige gerechtskosten en schadeclaims op zich moet nemen. DS zegt ook dat voormelden hun kosten kunnen afwentelen op Ageas. Door de opsplitsing van het ter ziele gegane Fortis-concern is Ageas de juridische opvolger. Ageas heeft al laten weten dat het alle schadevergoedingen op basis van contractuele clausules achteraf juridisch zal aanvechten. Ageas zou zich zelf ook hebben ingedekt (voor 625 miljoen euro), maar zou daarover al overhoop liggen met de herverzekeraar.

Een jarenlange procedureslag dient zich zeker aan. De geplogenheden van de Belgische rechtspraak indachtig, kan het nog een eeuwigheid duren voor deze zaak helemaal afgehandeld zal zijn. Voor de gevolgen van de bankiersellende draait de maatschappij nu al op.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!