De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De angst van Poetin – wie drukt er als eerste op de knop?

De angst van Poetin – wie drukt er als eerste op de knop?

dinsdag 6 september 2016 11:36
Spread the loveVladimir Putin probeert de wereld te waarschuwen voor het echte gevaar

In juni 2016 was er in St. Petersburg, een bijeenkomst genaamd: St. Petersburg International Economic Forum Summit, waar landen bijeen kwamen om de economische banden te versterken, echter was de boodschap van dit forum van een heel andere strekking, n.l. de angst van Poetin over de VS en hun wapenwedloop race, i.s.m. de NATO/EU, het volgende gesprek met enkele buitenlandse journalisten en Poetin:

Dit openhartig gesprek vond plaats met vertegenwoordigers en journalisten van diverse mediakanalen tijdens de St Petersburg International Economic Forum, in juni 2016. Poetin drong er bij journalisten op aan om daadwerkelijk  te rapporteren over het dreigende gevaar namelijk de  nucleaire wapenwedloop.

Niemand heeft iets te winnen bij een nucleaire stand-off met Rusland. De macht beluste beslissers zijn gering in aantal, maar krachtig genoeg en ondermijnen de mainstream media om Rusland verkeerd te begrijpen en als de belangrijkste bedreiging voor de internationale veiligheid neer te zetten.

Als journalist of blogger, doe uw plicht en deel dit bericht. De tijd tikt weg en de klok staat op bijna 12 uur, in het bijzonder in het licht van de recente NAVO-top in Warschau (juli 2016), waar de alliantie bepaalde dat Rusland  de grootste bedreiging voor de internationale veiligheid is (misschien dachten we eerst aan ISIS?)

In 2007, stelde Poetin de  westerse wereld op de hoogte dat Rusland zijn wapens aan de Amerikaanse vooruitgang zou  ontwikkelen. Dit werd gezegd in antwoord op de ontwikkeling van het Amerikaanse raketschild die in datzelfde jaar 2007 ontwikkeld werd en voorheen door het internationaal recht verboden was, een grove schending van het internationaal recht dus.

In 2002, trok de  Verenigde Staten eenzijdig en zonder overleg,  zich terug uit de het Anti-Ballistic Missile (ABM) Verdrag. President George W. Bush merkte op dat het verdrag is “nu achter ons is,” en beschreef  het ABM-verdrag als een Koude Oorlog relikwie.

Ondertekend in 1972, stelde het ABM-verdrag dat het uitgesloten was, door zowel de VS en de Sovjet-Unie (destijds) van de inzet van de nationale verdediging van lange afstand ballistische raketten. Het verdrag was gebaseerd op de veronderstelling dat indien één supermacht  een strategische verdediging zou opbouwen, de andere  zijn offensieve nucleaire strijdkrachten ter verdediging zou opbouwen ter compensatie.

De supermachten zouden dan snel op het pad terechtkomen  van een nooit eindigende offensieve-defensieve wapenwedloop , omdat een ieder zou proberen  de acties van zijn tegenhanger in evenwicht te brengen. Tot Bush aantrad, werd het Verdrag aangeduid als een “hoeksteen van de strategische stabiliteit”, omdat het later de bestaande overeenkomsten zou  verminderen van de Amerikaanse en Russische strategische nucleaire arsenalen.

De Verenigde Staten, in de veronderstelling dat een verzwakt Rusland nooit meer zal worden wat het was om tegen de positie om de Amerikaanse hegemonie in te gaan, is overgegaan tot inbreuk van dit verdrag en van de grenzen van Rusland via de manipulatie van de NAVO-doelstellingen.

Vandaag is er geen enkel instrument over in het internationale recht dat de mogelijkheid van de totale vernietiging voorkomt. Poetin waarschuwt het westen, al meer  dan 10 jaar – die allemaal aan dovemansoren gericht zijn . De hamvraag: wie zal als eerste op de knop drukken?

Afbeeldingsresultaat voor de waarschuwing van Poetin

Source: Youtube – VIMEO

Fort Russ

Inessa

vertaalt uit het Engels

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!